Ελληνικά | Turkçe
Home Page | FAQ's | Sitemap | Links | Contact Us
Republic of CyprusWater Development DepartmentWater Development Department
Republic of CyprusWater Development Department
Ελληνικά | Turkçe
Home Page | FAQ's | Sitemap | Links | Contact Us
Search: Search


Water Works

Ελληνικά


PrintPrint


Community water supply boundaries


DISTRICT
AREA
COMMUNITY
NICOSIA
AREA ΙΙΙ
01. ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
02. ΑΚΑΚΙ
03. ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
04. ΔΕΝΕΙΑ
05. ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ
06. ΜΑΜΜΑΡΗ
07. ΜΕΝΙΚΟ
08. ΟΡΟΥΝΤΑ
09. ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ
10. ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ
AREA V
01. ΑΛΗΘΙΝΟΥ
02. ΑΛΩΝΑ
03. ΑΠΛΙΚΙ
04. ΑΣΚΑΣ
05. ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ
06. ΛΙΒΑΔΙΑ (ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ)
07.1. ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ
07.2. ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ
08. ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ
09. ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ
10. ΣΑΡΑΝΤΙ
11. ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ
The Website is best viewed with screen resolution: 1024 with 768 pixels
© 2003 - 2018 Republic of Cyprus, Water Development Department