Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Αιτήσεις για τυχόν παραχώρηση Νερού από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα για το 2019


Όλοι οι κτηνοτρόφοι και γεωργοί που αρδεύουν από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα, για τυχόν παραχώρηση νερού για το 2019, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση που θα προμηθευτούν από τα κατά τόπους γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και από την ιστοσελίδα του ΤΑΥ www.moa.gov.cy/wdd.

Oι αιτήσεις θα απαντηθούν μετά την αξιολόγηση τους. Προειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι νερό θα παραχωρείται μόνο σε όσους θα υποβάλουν αίτηση και θα τύχουν σχετικής έγκρισης.

Οι ποσότητες νερού που θα παραχωρηθούν στους γεωργούς το 2019 θα εξαρτηθούν απόλυτα από τις εισροές και τα αποθέματα νερού στα φράγματα μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019. Το TAY θα ενημερώνει σχετικά με ανακοινώσεις όλους τους ενδιαφερόμενους.

Back To Top