Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Νέα ανακοίνωση για το λυματότοπο στην περιοχή Βατί


Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων πληροφορεί όλους τους ενδιαφερομένους ότι οι υφιστάμενες χωμάτινες δεξαμενές θα τερματίσουν τη λειτουργία τους στις 29/02/2020. Ωστόσο μέχρι τις 29/05/2020 θα συνεχίσουν να μεταφέρονται στις εν λόγω δεξαμενές περιορισμένες ποσότητες αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν σε κατηγορίες που δεν μπορεί να παραλάβει ο σταθμός. Στόχος είναι να δοθεί πρόσθετος χρόνος στους παραγωγούς των εν λόγω αποβλήτων να εξεύρουν τις κατάλληλες λύσεις διαχείρισης των αποβλήτων τους.

Τονίζεται ότι, θα γίνεται αυστηρός έλεγχος πριν από τη διάθεση οποιονδήποτε αποβλήτων στις δεξαμενές. Για το σκοπό αυτό καλούνται όλοι οι οδηγοί βυτιοφόρων όπως πριν την είσοδο τους στις δεξαμενές παραδίδουν στο σημείο ελέγχου τα απαιτούμενα έντυπα συλλέκτη μεταφορέα ώστε να προσδιορίζεται η προέλευση των αποβλήτων που μεταφέρουν.

Επιπρόσθετα καλούνται οι παραγωγοί των εν λόγω αποβλήτων όπως, εντός του χρονικού αυτού περιθωρίου, προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να εξεύρουν τις κατάλληλες λύσεις διαχείρισης των αποβλήτων τους.
Είμαι βέβαιος για τη συνεργασία σας.

Δρ Χαράλαμπος Χατζηπάκκος
Διευθυντής
Back To Top