Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κυβερνητικά Υδατικά Έργα

ΚΥΕ Πάφου

Βασικός σκοπός του Έργου είναι η αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Επαρχίας Πάφου και η ανάπτυξη της γεωργίας με την παροχή νερού για άρδευση όλης της παραλιακής πεδιάδας, από το Χάποταμι μέχρι τον 'Αγιο Γεώργιο Πέγειας.

Το Έργο άρχισε το 1976 και συμπληρώθηκε το 1982 με ολική δαπάνη 25 εκατομμύρια λίρες. Περιλαμβάνει την κατασκευή του φράγματος Ασπρόκρεμμου πάνω στον ποταμό Ξεροπόταμο, του κεντρικού καναλιού και των σωληναγωγών μεταφοράς νερού, αντλητικών συγκροτημάτων, υδατοδεξαμενών, αρδευτικών δικτύων και ανορύξεις γεωτρήσεων.

Επιπλέον, εφαρμόστηκε αναδασμός σε ποσοστό περίπου 45% της αρδευόμενης έκτασης, κατασκευάστηκαν αγροτικοί δρόμοι και δημιουργήθηκε Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης στη Γεροσκήπου για την επιμόρφωση των γεωργών σε θέματα κυρίως αρδευόμενης γεωργίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στίς πιο κάτω δημοσιέυσεις:

Έντυπα
Ενημερωτικά Φυλλάδια

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΦΟΥ


Φράγμα Ασπρόκρεμμου

Αρδευόμενη περιοχή στη Πάφο
Στοιχεία του Έργου

Υδατικοί πόροι
Φράγμα Ασπρόκρεμμου χωρητικότητας52,38 ΕΚΜ
24 γεωτρήσεις στην κοίτη ποταμών10,00 ΕΚΜ
Γεωτρήσεις στην παραλιακή πεδιάδα4,00 ΕΚΜ
'Εκταση για άρδευση5 000 εκτάρια1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧάρτης

Back To Top