Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Τερματίζεται οριστικά η λειτουργία των υφιστάμενων χωμάτινων δεξαμενών του λυματότοπου στην περιοχή Βατί


Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων πληροφορεί όλους τους ενδιαφερομένους ότι οι υφιστάμενες χωμάτινες δεξαμενές του λυματότοπου στην περιοχή Βατί θα τερματίσουν οριστικά τη λειτουργία τους στις 29/02/2020. Το σύνολο των λυμάτων που διατίθενται αυτή τη στιγμή στο λυματότοπο πρέπει να μεταφέρονται σε άλλους σταθμούς επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Εταιρίες / Φορείς που έχουν υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για διάθεση των λυμάτων τους στο νέο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στο Βατί και έχουν λάβει αρνητική απάντηση έχουν υποχρέωση να διευθετήσουν έγκαιρα την διάθεση των υγρών αποβλήτων τους σύμφωνα με τις ακόλουθες επιλογές:

(α) να προχωρήσουν σε αλλαγές στην παραγωγική διεργασία ή να κάνουν προεπεξεργασία των αποβλήτων ώστε να γίνουν αποδεκτά στον πιο πάνω σταθμό στο Βατί
(β) να εγκαταστήσουν δικούς τους σταθμούς επεξεργασίας
(γ) να διαθέτουν τα υγρά απόβλητα τους σε άλλους σταθμούς επεξεργασίας ως έχουν ή μετά από προεπεξεργασία.

Οι Βιομηχανίες οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων τους θα πρέπει να αποταθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος για καθοδήγηση.
Back To Top