Ελληνικά | Turkçe
Answers to frequently asked questions | Links | Contact Us
Republic of CyprusWater Framework DirectiveWater Framework Directive
Republic of CyprusWater Framework Directive
Search: Search


Ελληνικά


PrintPrint


WDD Home Page

MENU
MAIN PAGE
PRESS ROOM
What is the Water Framework Directive (WFD)?

Water Framework Directive Implementation of the Timetable

Implementation of the Directive

Legislation

Campaign Consultation- Consultation and other Reports

Public consultation events

Consultation of the draft river basin management plan implementation of article 14(1)(c) of the WFD

Strategic environmental study from plans / programs for the implementation of articles 11 and 13, and for the implementation of the public consultation of article 14 (1)(c) of the water framework directive 2000/60/ec in Cyprus - contract WDD 26/2009

Register of protected areas

Booklets / Leaflets
Articles (gr)
Articles (en)
Reports
Maps
Links

Water Information System for Europe

----------------------------------------
DROUGHT INDICES
----------------------------------------
PROTECTION ZONES FOR DRINKING - WATER SUPPLY RESERVOIRS (DAM) {Article 7 - WFD 2000/60/EC}

----------------------------------------
Water Pricing Policies (Article 9)

----------------------------------------
Monitoring of Biological Quality Elements in Reservoirs

Monitoring of Biological Quality Elements in Rivers
Water Management Plans and Flood Risk in Cyprus2nd IMPLEMENTATION CYCLE OF WFD (2016-2021)


Πρόγραμμα Μέτρων

Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας

Μελέτες Τεκμηρίωσης:
• Οριστικός Προσδιορισμός των Ιδιαιτέρως Τροποποιημένων και Τεχνητών Υδάτινων Σωμάτων
• Προσδιορισμός των εξαιρέσεων & καθορισμός των επιδιωκόμενων στόχων
• Αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης των υδάτων
• Οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος
• Επισκόπηση των Πιέσεων και Επιπτώσεων
• Επισκόπηση των Σημαντικών Ζητημάτων Διαχείρισης των Υδάτων
• Αναθεώρηση/επικαιροποίηση του άρθρου 5 της ΟΠΥ
• Ουσίες προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο διαχείρισης υδάτων:

Public Consultation Results

Strategic Environmental Assessment

  • The 2nd Cyprus River Basin Management Plan (2016-2021) approved by the Council of Ministers on 07.10.2016

  • The Website is best viewed with screen resolution: 1024 with 768 pixels
    © 2003 - 2018 Republic of Cyprus, Water Development Department