English | Turkçe
Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Κυπριακή ΔημοκρατίαΤμήμα Αναπτύξεως ΥδάτωνΤμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Κυπριακή ΔημοκρατίαΤμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
English | Turkçe
Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Υδατικοί Πόροι

English


ΕκτύπωσηΕκτύπωση





Μέχρι και το 1997 η μοναδική πηγή υδατικών πόρων στην Κύπρο, ήταν η βροχόπτωση. Σύμφωνα με μια μακρά σειρά παρατηρήσεων η μέση ετήσια βροχόπτωση, περιλαμβανόμενης και της χιονόπτωσης, είναι 503 χιλιοστόμετρα, ενώ από το 2000 μέχρι σήμερα έχει μειωθεί στα 463 χιλιοστόμετρα. Η ποσότητα νερού που αντιστοιχεί στην ολική επιφάνεια της ελεύθερης περιοχής της Κύπρου ανέρχεται στα 2.750 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (ΕΚΜ), αλλά μόνο το 10% ή 275 ΕΚΜ προσφέρεται για εκμετάλλευση, αφού τα υπόλοιπα 90% περίπου επιστρέφουν στην ατμόσφαιρα ως απευθείας εξάτμιση και διαπνοή.

Η βροχόπτωση είναι γεωγραφικά ανομοιόμορφα κατανεμημένη με τη μέγιστη στους δύο ορεινούς όγκους και την ελάχιστη στις ανατολικές πεδινές και παράλιες περιοχές. Επιπρόσθετα υπάρχει και μεγάλη διαχρονική διακύμανση της βροχόπτωσης με συχνές συνεχείς ανομβρίες διάρκειας δύο μέχρι τεσσάρων χρόνων.

Η μέση ετήσια ποσότητα των 275 ΕΚΜ νερού κατανέμεται με μια αδρή αναλογία 1:3 σε επιφανειακή αποθήκευση και σε υπόγεια νερά αντίστοιχα. Από την υπόγεια αποθήκευση περίπου το 1/3 ρέει στη θάλασσα.
ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Ποταμοί
Οι περισσότεροι ποταμοί πηγάζουν από την περιοχή του Τροόδους. Η εποχιακή κατανομή της επιφανειακής απορροής ακολουθεί την εποχιακή κατανομή των κατακρημνισμάτων, με ελάχιστες τιμές κατά τους θερινούς μήνες και μέγιστες τιμές κατά τους χειμερινούς μήνες. Αποτέλεσμα του Ανατολικού Μεσογειακού κλίματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από ζεστό θέρος μεγάλης διάρκειας και χαμηλής μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, είναι να μην υπάρχουν ποταμοί με συνεχή ροή σε όλο τους το μήκος. Οι περισσότεροι ποταμοί ρέουν για 3 με 4 μήνες το χρόνο και στερεύουν για το υπόλοιπο έτος. Μόνο τμήματα κάποιων ποταμών τα οποία βρίσκονται ανάντη της περιοχής του Τροόδους έχουν συνεχή ροή (οι ποταμοί Ξερός, Διαρίζος, Καργώτης Μαραθάσας, Κούρης και Γερμασόγειας). Οι περισσότεροι ποταμοί έχουν μάλλον απότομη κλίση εκτός από τα ποτάμια στις πεδινές εκτάσεις κατά μήκος της νότιας ακτής του νησιού. Τα πιο πολλά τμήματα των ποταμών, ωστόσο, βρίσκονται σε ενδιάμεσο υψόμετρο.

Λίμνες
Ως αποτέλεσμα του ξηρού Μεσογειακού κλίματος, υπάρχουν μόνο 5 φυσικές λίμνες οι οποίες είναι υφάλμυρες ή αλμυρές. Τα άλλα συστήματα υδάτων έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο ως αποτέλεσμα της κατασκευής φραγμάτων σε ποτάμια ή της δημιουργίας αποθηκευτικών δεξαμενών. Όλες οι λίμνες στην Κύπρο μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δυναμικά συστήματα. Οι φυσικές αλμυρές και υφάλμυρες λίμνες στεγνώνουν συχνά, αλλά όχι κάθε έτος. Τόσο οι αλμυρές όσο και οι υφάλμυρες λίμνες περιλαμβάνουν είδη που είναι τυπικά για αυτές τις συνθήκες. Η ποσότητα νερού στους τεχνητούς ταμιευτήρες και τις αποθηκευτικές δεξαμενές εξαρτάται από τη βροχόπτωση και τη χρήση. Οι τεχνητοί ταμιευτήρες κυρίως γεμίζουν από την εισροή νερού από τα ποτάμια. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα γεμίζουν αλλά το καλοκαίρι το περισσότερο νερό χρησιμοποιείται και η στάθμη του νερού υποβιβάζεται. Συνεπώς, η στάθμη του νερού και το μέγεθος αυτών των λιμνών είναι μεταβαλλόμενα. Καθώς όλοι οι τεχνητοί ταμιευτήρες και οι αποθηκευτικές δεξαμενές είναι κατασκευασμένες με σκοπό την παροχή πόσιμου νερού και νερού για άρδευση, όλες αυτές οι λίμνες ενδέχεται να στεγνώσουν, κάτι που στην πραγματικότητα συμβαίνει συχνά.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Οι περισσότεροι υδροφορείς του νησιού είναι φρεάτιοι και είναι ανεπτυγμένοι σε ποτάμιες ή παράκτιες αλλουβιακές αποθέσεις. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι και οι πιο δυναμικοί υδροφορείς οι οποίοι ανατροφοδοτούνται κυρίως από τις παροχές ποταμών και τις βροχοπτώσεις. Υπάρχουν τρεις μεγάλοι παράκτιοι υδροφορείς οι οποίοι περιλαμβάνουν όλες τις κάθετες κοίτες των ποταμών. Τα παράκτια τμήματα αυτών των υδροφορέων συνίστανται από άμμο, ιλύ, ασβεστόλιθους, κροκαλοπαγή πετρώματα και άργιλο. Οι κοίτες των ποταμών αποτελούνται από αλλουβιακές αποθέσεις, κροκάλες, άμμο και ιλύ. Αυτοί οι υδροφορείς είναι φρεάτιοι και έχουν βάθος γύρω στα 30m. Εκτός από τον μεγάλο αλλά όχι και τόσο παραγωγικό υδροφορέα των τροοδικών μαγματικών βράχων, οι άλλοι υδροφορείς υφίστανται σε γύψο, ψαμμίτες, ασβεστόλιθους και κρητίδες. Αυτοί οι υδροφορείς είναι κυρίως φρεάτιοι και σε κάποια τμήματα ημιπερατοί ή υπό πίεση. Αυτά τα τμήματα είναι καλυμμένα από στρώματα ιλύος και λάσπης ή από αμμώδη μάργα. Παρατηρήθηκε ότι ο υδροφορέας του όρους Τρόοδος, έχει αναπτυχθεί γενικά σε οφιόλιθους χαμηλής διαπερατότητας και τοπικά σε μέτρια διαπερατές διαρρηγμένες ζώνες μαγματικών βράχων και για αυτό το λόγο σε κάποια τμήματα του είναι υπό-πίεση.
Όλοι οι υδροφορείς της Κύπρου (66) έχουν ομαδοποιηθεί σε 22 συστήματα υπόγειων υδάτων, με βάση τη λιθολογία, τα υδραυλικά χαρακτηριστικά, τις πιέσεις και τη χρήση του κάθε υδροφορέα.
Τα περισσότερα συστήματα υπόγειου ύδατος είναι φρεάτια με κάποια τμήματα ημιπερατά ή υπό πίεση. Μόνο οι γύψοι Μαρώνι είναι εντελώς υπό πίεση. Δέκα συστήματα υπόγειου ύδατος έχουν άμεση σύνδεση με τη θάλασσα. Το σύστημα υπόγειου ύδατος Λεμεσός εκρέει στη θάλασσα με εκροή που φτάνει τα 350 m3/h.Τα υπόλοιπα συστήματα έχουν εκροή χαμηλότερη των 150 m3/h.
Ο υδροβιότοπος Λειβάδι Φασουρίου που βρίσκεται κοντά στην αλυκή Ακρωτηρίου είναι το μοναδικό οικοσύστημα στην Κύπρο που εξαρτάται άμεσα από τα υπόγεια ύδατα και συγκεκριμένα από το υδατικό σύστημα του Ακρωτηρίου.

Ι
Χάρτες των Συστημάτων Υπόγειου Ύδατος της Κύπρου

Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων, 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) και των εναρμονιστικών Κυπριακών περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων νόμων του 2004 μέχρι 2012.

Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων της Κύπρου
Έκθεση Επανεξέτασης, Αναθεώρησης και Επαναχαρακτηρισμού των Συστημάτων Υπόγειου Ύδατος της Κύπρου για την Εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας-Πλαίσιο περί Υδάτων,
2000/60/EK - Δεκέμβριος 2014

Έκθεση Επανεξέτασης, Αναθεώρησης και Επαναχαρακτηρισμού των Συστημάτων Υπόγειου Ύδατος της Κύπρου για την Εφαρμογή του Άρθρου 5 της Οδηγίας-Πλαίσιο περί Υδάτων, 2000/60/EK, Η/116(A)

Εκθέσεις αξιολόγησης της Χημικής Κατάστασης των Υπόγειων Υδάτων:
Περίοδος: Φθινόπωρο 2009, Άνοιξη 2010, Φθινόπωρο 2010, Άνοιξη 2011, Άνοιξη 2012, Περίοδος 2008-2013, Περίοδος 2014, Περίοδος 2015, Περίοδος 2016

Εκθέσεις αξιολόγησης της Ποσοτική Κατάστασης των Υπόγειων Υδάτων:
Περίοδος: Περίοδος 2008-2013, Περίοδος 2014, Περίοδος 2015, Περίοδος 2016

Εκθέσεις αξιολόγησης αποτελεσμάτων Υδροφορέα Έζουσας στα σημεία όπου γίνεται εμπλουτισμός με ανακυκλωμένο νερό
Περίοδος: Περίοδος 2006-2015
Εκθέσεις και χάρτες μεμονωμένων υδατικών συστημάτων (υδροφορείς)
Εκθέσεις γενικών χαρακτηριστικών των συστημάτων υπόγειου ύδατος
Χάρτες ισοϋψών καμπυλών στάθμης υπόγειου ύδατος
Εκθέσεις γενικών χαρακτηριστικών των συστημάτων υπόγειου ύδατος
Χάρτες ισοϋψών καμπυλών στάθμης υπόγειου ύδατος
CY_1 ΚοκκινοχώριαCY_1_ΚοκκινοχώριαCY_11 Πάφος
CY_2 ΑραδίππουCY_12 Λετύμβου - Γιόλου
CY_3 Κίτι - ΠερβόλιαCY_3_Κίτι - ΠερβόλιαCY_13 Πέγεια
CY_4 Σοφτάδες - ΖύγιCY_14 Ανδρολίκου
CY_5 ΜαρώνιCY_15 Χρυσοχού - Γιαλιά
CY_6 Μαρί - Καλό ΧωριόCY_16 Πύργος
CY_7 ΓερμασόγειαCY_17 Κεντρική και Δυτική Μεσαορία
CY_8 ΛεμεσόςCY_18 Λεύκαρα - Πάχνα
CY_9 ΑκρωτήριCY_9 ΑκρωτήριCY_19 Τρόοδος
CY_10 Παραμάλι - ΑυδήμουCY_10 Παραμάλι - Αυδήμου
CY_10 Παραμάλι - Αυδήμου
CY_20 Πενταδάκτυλος



ΧΑΡΤΕΣ ΙΣΟΥΨΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΙΣΟΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ)
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ


Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017
Νοέμβριος 2016
Φεβρουάριος - Μάρτιος 2016
Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2015
Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014
Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2013
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012
Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012
Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012
Οκτώβριος - Νοέμβριος 2011
Ιούνιος - Ιούλιος 2011
Φεβρουάριος - Μάρτιος 2011
Οκτώβριος - Νοέμβριος 2010
Ιούνιος - Ιούλιος 2010
Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010
Οκτώβριος - Νοέμβριος 2009
Ιούνιος - Ιούλιος 2009
Ιανουάριος 2009
Αύγουστος 2008
Απρίλιος 2008
Φεβρουάριος 2008
Φεβρουάριος 2007
Αύγουστος 2006
Απρίλιος 2006
Φεβρουάριος 2006
Σεπτέμβριος 2005
Ιούνιος 2005
Ιανουάριος 2005
Αύγουστος 2004
Φεβρουάριος 2004
Σεπτέμβριος 2003
Φεβρουάριος 2003

Οι περιοχές που έχουν χρώμα κόκκινο είναι τα τμήματα του υδροφορέα όπου η στάθμη του νερού είναι κάτω από την μέση στάθμη της θάλασσας. Όσο πιο βαθύ το κόκκινο τόσο η στάθμη είναι πιο κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Σε αυτές τις περιοχές, θαλασσινό νερό ρέει μέσα στον υδροφορέα. Στις περιοχές κοντά στην αλυκή η στάθμη του νερού φτάνει τα 2 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Η μπλε γραμμή οριοθετεί την περιοχή που έχει επηρεαστεί από τη διείσδυση του θαλάσσιου νερού. Με μπλε χρώμα παρουσιάζονται οι περιοχές με στάθμες πάνω από τη θάλασσα. Τα κίτρινα σημεία, είναι τα σημεία από όπου έγιναν οι μετρήσεις στάθμης νερού (πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας). Οι κίτρινοι αριθμοί πάνω από τα σημεία, είναι οι μετρήσεις (πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας).

Αρχή Σελίδας





Οι περιοχές που έχουν χρώμα κόκκινο είναι τα τμήματα του υδροφορέα όπου η στάθμη του νερού είναι κάτω από την μέση στάθμη της θάλασσας. Όσο πιο βαθύ το κόκκινο τόσο η στάθμη είναι πιο κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Σε αυτές τις περιοχές, θαλασσινό νερό ρέει μέσα στον υδροφορέα. Η μπλε γραμμή οριοθετεί την περιοχή που έχει επηρεαστεί από τη διείσδυση του θαλάσσιου νερού. Με μπλε χρώμα παρουσιάζονται οι περιοχές με στάθμες πάνω από τη θάλασσα. Τα κίτρινα σημεία, είναι τα σημεία από όπου έγιναν οι μετρήσεις στάθμης νερού (πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας). Οι κίτρινοι αριθμοί πάνω από τα σημεία, είναι οι μετρήσεις (πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας).
Αρχή Σελίδας
Απρίλιος 2012

Νοέμβριος 2011

Απρίλιος 2011

Νοέμβριος 2010

Απρίλιος 2010

Νοέμβριος 2009

Απρίλιος 2009

Νοέμβριος 2008

Απρίλιος 2008

Απρίλιος 2007


Οι περιοχές που έχουν χρώμα κόκκινο είναι τα τμήματα του υδροφορέα όπου η στάθμη του νερού είναι κάτω από την μέση στάθμη της θάλασσας. Όσο πιο βαθύ το κόκκινο τόσο η στάθμη είναι πιο κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Σε αυτές τις περιοχές, θαλασσινό νερό ρέει μέσα στον υδροφορέα. Η μπλε γραμμή οριοθετεί την περιοχή που έχει επηρεαστεί από τη διείσδυση του θαλάσσιου νερού. Με μπλε χρώμα παρουσιάζονται οι περιοχές με στάθμες πάνω από τη θάλασσα. Τα κίτρινα σημεία, είναι τα σημεία από όπου έγιναν οι μετρήσεις στάθμης νερού (πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας). Οι κίτρινοι αριθμοί πάνω από τα σημεία, είναι οι μετρήσεις (πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας).

Αρχή Σελίδας

3.Κίτι - Περβόλια (Mάρτιος 2017)



Mάρτιος 2015
Σεπτέμβριος 2011
Ιούλιος 2011
Μάρτιος 2011
Ιανουάριος 2011
Νοέμβριος 2010
Σεπτέμβριος 2010
Ιούλιος 2010
Μάρτιος 2010
Ιανουάριος 2010
Νοέμβριος 2009
Σεπτέμβριος 2009
Ιούλιος 2009
Αύγουστος 2008
Ιανουάριος 2008
Ιούλιος 2007
Σεπτέμβριος 2005
Σεπτέμβριος 2004
Μάρτιος 2003
Μάρτιος 2001




Οι περιοχές που έχουν χρώμα κόκκινο είναι τα τμήματα του υδροφορέα όπου η στάθμη του νερού είναι κάτω από την μέση στάθμη της θάλασσας. Όσο πιο βαθύ το κόκκινο τόσο η στάθμη είναι πιο κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Σε αυτές τις περιοχές, θαλασσινό νερό ρέει μέσα στον υδροφορέα. Η μπλε γραμμή οριοθετεί την περιοχή που έχει επηρεαστεί από τη διείσδυση του θαλάσσιου νερού. Με μπλε χρώμα παρουσιάζονται οι περιοχές με στάθμες πάνω από τη θάλασσα. Τα κίτρινα σημεία, είναι τα σημεία από όπου έγιναν οι μετρήσεις στάθμης νερού (πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας). Οι κίτρινοι αριθμοί πάνω από τα σημεία, είναι οι μετρήσεις (πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας).

Αρχή Σελίδας

4.Κοκκινοχώρια (Δεκέμβιος 2017)






Οι περιοχές που έχουν χρώμα κόκκινο είναι τα τμήματα του υδροφορέα όπου η στάθμη του νερού είναι κάτω από την μέση στάθμη της θάλασσας. Όσο πιο βαθύ το κόκκινο τόσο η στάθμη είναι πιο κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Σε αυτές τις περιοχές, θαλασσινό νερό ρέει μέσα στον υδροφορέα. Στις περιοχές της Ξυλοφάγου, του Λιοπετρίου και του Φρενάρους η στάθμη του νερού φτάνει τα 40 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Η μπλε γραμμή οριοθετεί την περιοχή που έχει επηρεαστεί από τη διείσδυση του θαλάσσιου νερού. Με μπλε χρώμα παρουσιάζονται οι περιοχές με στάθμες πάνω από τη θάλασσα. Τα κίτρινα σημεία, είναι τα σημεία από όπου έγιναν οι μετρήσεις στάθμης νερού (πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας). Οι κίτρινοι αριθμοί πάνω από τα σημεία, είναι οι μετρήσεις (πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας).

Αρχή Σελίδας









Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels
© 2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων