ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60/ΕΚ


Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος γνωστοποιεί τα εξής:

(α) Στις 17 Δεκεμβρίου 2010 έχει υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για γνωμάτευση τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το (προ)Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου.

(β) Το προτεινόμενο Σχέδιο στοχεύει στην προστασία, βελτίωση και βιώσιμη χρήση του υδάτινου περιβάλλοντος δηλαδή των επιφανειακών γλυκών νερών (λίμνες και ποτάμια), των υπόγειων νερών, των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τα νερά, των εκβολών ποταμών και των παράκτιων νερών (ως και 1 ναυτικό μίλι από την ακτή). Το Σχέδιο περιέχει πρόνοιες, διατάξεις και ένα συνολικό πρόγραμμα μέτρων που θα πρέπει να εφαρμοσθεί στην Κύπρο μέχρι το 2015. Με την εφαρμογή των παραπάνω θα επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο. Το Σχέδιο αυτό αφορά σε όλη την περιοχή της Κύπρου που η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

(γ) Η μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής, μεταξύ των ωρών 7:30 και 14:30, στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (Λ. 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία) και στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (Λ. Κέννεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία). Η μελέτη είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων http://www.wfd.wdd.moa.gov.cy

(δ) Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης ή τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον η έγκριση του σχεδίου και/ή προγράμματος εντός 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης (μέχρι 20 Ιανουαρίου 2011).Τελική Έκθεση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του Προσχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου - Μάρτιος 2011
Τελική Έκθεση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του Προσχέδιου - Παράρτημα Α - Μάρτιος 2011
Τελική Έκθεση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του Προσχέδιου - Μη Τεχνική Περίληψης - Δεκέμβριος 2010
Προκαταρκτική Τελική Έκθεση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του Προσχέδιου - Μη Τεχνική Περίληψη - Δεκέμβριος 2010
Χάρτες
Προκαταρκτική Τελική Έκθεση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του Προσχέδιου - Περίληψη - Δεκέμβριος 2010
Προσχέδιο Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης - Μη Τεχνικής Περίληψη
Ενδιάμεση Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη - Μη Τεχνική Περίληψη

Back To Top