Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ και Κυπριακή Νομοθεσία για τις πλημμύρες


Το Πρόγραμμα Μέτρων αποτελεί μέρος του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) και περιλαμβάνει 38 μέτρα πρόληψης, προστασίας, ετοιμότητας και αποκατάστασης, που σκοπό έχουν την επίτευξη των στόχων του ΣΔΚΠ για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων πλημμύρας μειώνοντας τόσο την πιθανότητα πλημμύρας όσο και τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πλημμύρων.

28 μέτρα αποτελούν τα Οριζόντια Μέτρα που αφορούν ολόκληρη την Κύπρο και 10 μέτρα αποτελούν τα Ειδικά Μέτρα κάθε ένα εκ των οποίων αφορά συγκεκριμένη Περιοχή Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και το Πρόγραμμα Μέτρων του θα επανεξεταστεί και ανάλογα να επικαιροποιηθεί το αργότερο μέχρι τον Δεκέμβρη του 2021 και στη συνέχεια θα επανεξετάζεται και επικαιροποιείται κάθε 6 χρόνια.
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόγραμμα μέτρων του ΣΔΚΠ (Νοέμβριος 2016)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροκαταρκτικό Πρόγραμμα Μέτρων του ΣΔΚΠ (Σεπτέμβριος 2015)


Back To Top