Τμήμα Γεωργίας


Το νέο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων σκοπεύει στην ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε περιπτώσεις ζημιών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Λαμβάνει υπόψη όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι καλλιέργειες. Η στήριξη προς τους αγρότες παρέχεται μέσα από το ειδικό Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, μέσω του οποίου καλύπτονται δράσεις για τη διαχείριση κινδύνων από θεομηνίες και δυσμενείς συνθήκες.

Το σύστημα είναι βιώσιμο, συμβατό με το κοινοτικό κεκτημένο και θέτει μια γερή βάση για την ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας, με περιορισμό της γραφειοκρατίας και κατάργηση πεπαλαιωμένων πρακτικών.

Διασφάλιση του Γεωργικού Εισοδήματος: Σημαντικές Πληροφορίες

Ταμείο προστασίας και ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής: Ενημερωτικό έντυπο για αιτούντες/αιτούσες

Τα έντυπα Δηλώσεων Καλλιέργειας για τα διάφορα είδη, έντυπα δήλωσης ζημιάς σε φυτικό ή ζωϊκό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, συναφείς υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά απαραίτητα έγγραφα είναι διαθέσιμα πραγματοποιώντας αναζήτηση στην ενότητα "'Σχέδια και Αιτήσεις".

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή δηλώσεων καλλιέργειας για δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια και εποχικά για το έτος 2023.