Τμήμα Γεωργίας


Εμπορικό Όνομα Δραστική Ουσία Δράση Αρ. Άδειας Διανομέας Πιστοποιητικό Άδειας
Texas florasulam ζιζανιοκτόνο/ herbicide 4022 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Decis Evo deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 4020 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Ravud pyriproxyfen εντομοκτόνο/insecticide 4021 E.H. Alevras & Sons Agricultural House Ltd Acrobat Reader File
Benevia 10 OD cyantraniliprole εντομοκτόνο/ insecticide 4019 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Tiger Plus lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 4018-P G.T. Agrochimiki Ltd Acrobat Reader File
Larena fluopyram+tebuconazole Μυκητοκτόνο 4016-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Core difenoconazole Μυκητοκτόνο 4017 A. D Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Basagran 48 SL bentazone ζιζανιοκτόνο/ herbicide 4014-P E.H. Alevras & Sons Agricultural House Ltd Acrobat Reader File
Cera Trap hydrolysed proteins Εντομοελκυστικό/ insect attractant 4015-P R.N.Agronomico Ltd Acrobat Reader File
Afipyr pyrethrins εντομοκτόνο/ insecticide 4012-P Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Javise 50 WG cyprodinil μυκητοκτόνο/ fungicide 4013-P E.H. Alevras & Sons Agricultural House Ltd Acrobat Reader File
Amylox - X LC Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 μυκητοκτόνο/ fungicide 4010 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Sivanto Energy deltamethrin + flupyradifurone εντομοκτόνο/ insecticide 4011 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Fungisei Bacillus subtilis IAB/B503 μυκητοκτόνο/ fungicide 4004 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Aclon aclonifen ζιζανιοκτόνο/ herbicide 4006 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Verimark cyantraniliprole εντομοκτόνο/ insecticide 4008 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Syrex 26.76.7 WG boscalid + pyraclostrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 4009 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Pownly Cover penconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 4005-P E.H. Alevras & Sons Agricultural House Ltd Acrobat Reader File
Delan dithianon μυκητοκτόνο/ fungicide 4007 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Chanon aclonifen ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3995 A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Romdan tebufenozide ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3997 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Poleci 2,5 EC deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 4001 - P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Velifer OD Beauveria bassiana strain PPRI 5339 εντομοκτόνο/ insecticide 3996 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Folpet 80 WG folpet μυκητοκτόνο/ fungicide 3998 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Benta 480 bentazone ζιζανιοκτόνο/ herbicide 4002-P Solato Traiding ltd Acrobat Reader File
Altacor 35WG chlorantraniliprole εντομοκτόνο/ insecticide 4000-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Poleci 2,5 EC deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 4003-P Solato Traiding ltd Acrobat Reader File
Botrybel Bacillus amyloliquefaciens strain AH2 μυκητοκτόνο/ fungicide 3999 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Vacciplant laminarin μυκητοκτόνο/ fungicide 3993 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Phytosarcan potassium phosphonate μυκητοκτόνο/ fungicide 3994 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Mistral 70WG metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3992 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Halvetic glyphosate ζιζανιοκτόνο/herbicide 3991 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Temper 36SL glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3990-P Plant Fix Ltd Acrobat Reader File
Pirimor 50WG pirimicarb εντομοκτόνο/ insecticide 3985 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Control 0.4G lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3989-Ρ A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Eradicoat maltodextrin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3986 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Carnadine acetamiprid εντομοκτόνο/ insecticide 3982-Ρ A & K Charalambous Geoponotechniki Ltd Acrobat Reader File
Armageddon 20SL acetamiprid εντομοκτόνο/ insecticide 3983-Ρ Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Cypron 45WG cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3976-Ρ L.G. Agricultural Products Ltd Acrobat Reader File
Alverde Plus metaflumizone εντομοκτόνο/ insecticide 3978-Ρ G.T. Agrochimiki Ltd Acrobat Reader File
Rebbot 36SL glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3980-Ρ Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Titanas SE florasulam + 2,4-D ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3974 SOPAZ LTD (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Floramite 240SC bifenazate ακαρεοκτόνο/ acaricide 3758-Ρ Blue Ventures Trading Ltd (Plant Fix Ltd) Acrobat Reader File
Vicur 72,2 SL propamocarb HCL μυκητοκτόνο/ fungicide 3975-P L.G. Agricultural Products Ltd Acrobat Reader File
Strike glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3981-P Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Turex WP Bacillus thuringiensis subsp. aizawai εντομοκτόνο/ insecticide 3979 A & K Charalambous Geoponotechniki Ltd Acrobat Reader File
Proxy 10EC Pyriproxyfen εντομοκτόνο/ insecticide 3977-P G.T. Agrochimiki Ltd Acrobat Reader File
Target 70SC metamitron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3966-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Jullietta saccharomyces cerevisiae LAS02 μυκητοκτόνο/ fungicide 3969 Fytotechniki P. Christoy Ltd Acrobat Reader File
Dux oxyfluorfen ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3971 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Lebron 0,5 GR tefluthrin εντομοκτόνο/ insecticide 3967 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Pesmus copper hydroxide-cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3973 A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Axidor propamocarb HCL+ cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3970 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Rival propamocarb HCL μυκητοκτόνο/ fungicide 3972 A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Dynasty azoxystrobin+difenoconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3959 A. D Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Delegate 250WG spinetoram εντομοκτόνο/ insecticide 3965-Ρ AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Tember glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3964-Ρ AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Soilguard 0.5 GR tefluthrin εντομοκτόνο/ insecticide 3960 A. D Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Banjo fluazinam μυκητοκτόνο/ fungicide 3961 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Atonic SL sodium 5-nitroguaiacolate+sodium-0-+nitrophenolate+sodium-p-nitrophenolate ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3963-Ρ AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Decision deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3958 A. D Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Orondis Ultra 3/25 SC oxathiapiprolin+mandipropamid μυκητοκτόνο/ fungicide 3962 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Spyrenox fosetyl-Al + copper + cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3857-P Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Ortiva 25SC azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 2230 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
FLiPPER fatty acids potassium salt εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3908-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Norcas 45WG cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3914 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Argos orange oil ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3878 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Talisma EC cypermethrin + piperonyl –butoxide εντομοκτόνο/ insecticide 3054 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Reflect 125EC isopyrazam μυκητοκτόνο/ fungicide 3766-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Minecto Alpha 10/1,25 SC cyantraniliprole + acibenzolar-S-methyl εντομοκτόνο/ insecticide 3921-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Orvego 30/22,5SC(p) ametoctradin + dimethomorph μυκητοκτόνο/ fungicide 3591-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Grecale cymoxanil + fluazinam μυκητοκτόνο/ fungicide 3941 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Cuneb potassium phosphonate μυκητοκτόνο/ fungicide 3698 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Arrat 25/50 WG dicamba + tritosulfuron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2726 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Livas 36SL glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3503-P Geofarm G. Kapirtis Ltd Acrobat Reader File
Fontelis 20 SC penthiopyrad μυκητοκτόνο/ fungicide 3680 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Pirecris pyrethrins εντομοκτόνο/ insecticide 3656 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Axial 100EC pinoxaden ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2830 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Αliette fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3630-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Radiant spinetoram εντομοκτόνο/ insecticide 3351 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Glisompa glyphosate + MCPA ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3041 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Sivar azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3532 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Mythos 40 SC pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3682 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Enervin Duo 30/22,5SC(p) ametoctradin + dimethomorph μυκητοκτόνο/ fungicide 3039 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Ortiva Top 20/12,5SC azoxystrobin + difenoconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3467-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Vendetta fluazinam + azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3448 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Movento 150OD spirotetramat εντομοκτόνο/ insecticide 3420-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Tervigo 020SC abamectin νηματωδοκτόνο/ nematicide 3447 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Pyrosan 40SC pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3526-P A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Glyphos Ultra 36SL glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3514-P Γ. Τ. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ Acrobat Reader File
Karnak glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3917 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Admiral 10EC pyriproxyfen εντομοκτόνο/ insecticide 1820 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Procarb 40/5 propamocarb HCL + cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3785-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Decis Trap deltamethrin 3113 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Flint Max 75WG tebuconazole + trifloxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3717-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Kode 1.8EC abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3301-P A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Switch 62,5WG cyprodinil + fludioxonil μυκητοκτόνο/ fungicide 3528-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Revyona SC mefentrifluconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3932 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Quelex halauxifen-methyl + florasulam ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3911 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Biocebo hydrolysed proteins εντομοελκυστικό/ insect attractant 2434 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Fytosave COS-OGA 3289 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Valmec 1,8EC abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3434 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Nasa glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3953 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Movento Gold spirotetramat εντομοκτόνο/ insecticide 3341 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Dicopur D 2,4 D dimethylamine ζιζανιοκτόνο/ herbicide 1985 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Corum SL bentazone + imazamox ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3345 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Maxim triclopyr ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 2083 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Ampligo chlorantraniliprole + l-cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3436-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Sercadis 30 SC fluxapyroxad μυκητοκτόνο/ fungicide 3500 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Magnate 50EC imazalil μυκητοκτόνο/ fungicide 2063 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
Karda SL glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2902 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Agil 100EC propaquizafop ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3844-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Methyphos 50EC pirimiphos methyl εντομοκτόνο/ insecticide 3795-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Karaol 5GB metaldehyde σαλιγκαροκτόνο/ molluscicide 3306-P Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Xanadu metsulfuron-methyl + bensulfuron-methyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3774 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Topas 100EC penconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 1062 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Floramite 240SC bifenazate ακαρεοκτόνο/ acaricide 3758-P Blue Ventures Trading Ltd Acrobat Reader File
Zorvec Vinabel 340 SE oxathiapiprolin + zoxamide μυκητοκτόνο/ fungicide 3869 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Proman metobromuron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3287 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Apollo 50SC clofentezine ακαρεοκτόνο/ acaricide 3842-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Actlet F folpet + metalaxyl-M μυκητοκτόνο/ fungicide 3797 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Elatus Era Benzovindiflupyr + prothioconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3864 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Sencor 600SC metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3271 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Metrex metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2488 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Bonalan 180EC benfluralin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3402 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Gall Up Super 360 glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3413 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Meridien 5GB metaldehyde σαλιγκαροκτόνο/ molluscicide 3468-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Beloukha pelargonic acid (nonanoic acid) ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3642 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Nuvosim hexythiazox ακαρεοκτόνο/ acaricide 3230-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Meteor deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 2901 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Safran 1.8EC abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3186 Alithino Ltd Acrobat Reader File
Pendigan 33EC pendimethalin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2760 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Cyperkill 500 EC cypermethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3845-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Botrefin Plus cyprodinil + fludioxonil μυκητοκτόνο/ fungicide 3633 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Armetil 25WP metalaxyl μυκητοκτόνο/ fungicide 3924 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Metriphar metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2113 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Quadris 25SC azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 2149 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Domark 40 EW tetraconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3847 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Strass 250SC azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3709-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Movepon 20SG acetamiprid εντομοκτόνο/ insecticide 3263-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Agil propaquizafop ζιζανιοκτόνο/ herbicide 1490 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Abalar 2,5EC esfenvalerate εντομοκτόνο/ insecticide 3156 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Eco Trap RB deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3392 L. Lambrou Agro Ltd + A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
LALSTOP K61 WP Streptomyces K61 μυκητοκτόνο/ fungicide 2832 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
NEMguard SC garlic extract νηματωδοκτόνο/ nematicide 3497 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Masai 20WP tebufenpyrad ακαρεοκτόνο/ acaricide 3784-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Affirm emamectin benzoate εντομοκτόνο/ insecticide 3802-P L. G. Agricultural Products Ltd Acrobat Reader File
Pyrus pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3639 E.H.Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Switch 62,5WG cyprodinil + fludioxonil μυκητοκτόνο/ fungicide 3745-P Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Frupica 50WP mepanipyrim μυκητοκτόνο/ fungicide 2689 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Sparviero 10CS lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3045 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Decis Profi 25WG deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 2821 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Triclod 2,4 D dimethylamine + triclopyr ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3418 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Mildfos potassium phosphonate μυκητοκτόνο/ fungicide 3925 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Sarex 70WG metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3575 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Malvin 80WG captan μυκητοκτόνο/ fungicide 3218 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Stomp AQUA 455CS pendimethalin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3779-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Vivando 50SC metrafenone μυκητοκτόνο/ fungicide 3828-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Prolectus fenpyrazamine μυκητοκτόνο/ fungicide 3090 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Delmur Green deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3662 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Halkosan copper oxychloride μυκητοκτόνο/ fungicide 2819-P A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Vertimec 1,8EC abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3527-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Nealta 20SC cyflumetofen ακαρεοκτόνο/ acaricide 3853-P Α & Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ Acrobat Reader File
Chrysotop Green 0,25% indolylbutyric acid ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 2930 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Jackpot 2.5EC deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3210 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Springbok 20/20 EC dimethenamid-p + metazachlor ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3681 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Estiuoil paraffin oil (CAS 8042-47-5) εντομοκτόνο/ insecticide 3661 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Affirm emamectin benzoate εντομοκτόνο/ insecticide 2969-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Sonata SC Bacillus pumilus QST 2808 μυκητοκτόνο/ fungicide 3873-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Closer 120SC sulfoxaflor (Isoclast® active) εντομοκτόνο/ insecticide 3922-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Vertimec Pro 1,8SC abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3923-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Douro 10EC penconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3086 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Rebel 100EW cypermethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3446-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Admiral 10EC pyriproxyfen εντομοκτόνο/ insecticide 3886-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Fusilade Max fluazifop-p-butyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 1018 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Teldor 50WG fenhexamid μυκητοκτόνο/ fungicide 2173 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Ranman Top cyazofamid μυκητοκτόνο/ fungicide 2995 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Radex 100EW cypermethrin εντομοκτόνο/ insecticide 2966 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Affirm 095SG(p) emamectin benzoate εντομοκτόνο/ insecticide 2906 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Coctel glyphosate + MCPA ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3207 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Madex Twin Cydia pomonella granulovirus εντομοκτόνο/ insecticide 3942 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Vertimec Pro 1,8SC abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3879-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Signum 26.7/6.7WG boscalid + pyraclostrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3821-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Cuproking copper sulfate - tri basic μυκητοκτόνο/ fungicide 2853 L. Lambrou Agro Ltd + A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Roundup Gold glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2895 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Ahana 72,2SL propamocarb HCL μυκητοκτόνο/ fungicide 2871-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Shelter 30 SC fluxapyroxad μυκητοκτόνο/ fungicide 3912-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
DiPel DF Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351 εντομοκτόνο/ insecticide 3692 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Romeral 80WP fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3203 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Flint 50WG trifloxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 2313 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Zulu pyriproxyfen εντομοκτόνο/ insecticide 3157 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Chikara flazasulfuron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2859 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Delegate 250WG spinetoram εντομοκτόνο/ insecticide 3593-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Phostoxin tablets aluminium phosphide καπνιστικό/ fumigant 196 Savvas Charilaou Health Food Store Ltd. Acrobat Reader File
Masai 20WP tebufenpyrad ακαρεοκτόνο/ acaricide 1926 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Laser oxyfluorfen ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3728-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Symbol SC florasulam + penoxsulam ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3596 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Infinito SL propamocarb HCL + fluopicolide μυκητοκτόνο/ fungicide 3171-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Decis Expert 100EC deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3627-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Geothrin Garden cypermethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3185 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Podium pendimethalin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3209 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Degesh Plate magnesium phosphide καπνιστικό/ fumigant 3658 Savvas Charilaou Health Food Store Ltd. Acrobat Reader File
Nexter 10 SC pyridaben εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3791-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Cuproxat flowable copper sulfate - tri basic μυκητοκτόνο/ fungicide 962 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Sivar Gold potassium phosphonates + azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3944 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Axial 60EC pinoxaden ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3060 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
King copper sulfate - tri basic μυκητοκτόνο/ fungicide 2734 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Tebusha 25EW tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 2788 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Beltanol 8-hydroxyquinoline μυκητοκτόνο – βακτηριοκτόνο/ fungicide – bactericide 3269 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Sivanto Prime® flupyradifurone εντομοκτόνο/ insecticide 3569 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Luna Experience SC fluopyram + tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3285-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Orthocide 80 WG captan μυκητοκτόνο/ fungicide 3818-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Rush 25WG rimsulfuron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 1773 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Cut Down glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3488 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Verin oxyfluorfen ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3770 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Talisman nicosulfuron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3485 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Curzate 60WG cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3239 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Nexter 10 SC pyridaben εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3724 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Collis boscalid + kresoxim methyl μυκητοκτόνο/ fungicide 2992-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Ecothrin 5SC pyrethrins εντομοκτόνο/ insecticide 3217 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Legend 2.5EC deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3231-P ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Remedier Trichoderma asperellum ICC012 + Trichoderma gamsii ICC080 μυκητοκτόνο/ fungicide 3708 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Rival propamocarb HCL μυκητοκτόνο/ fungicide 3539 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Basagran SG bentazone ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3391 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Python WG metiram μυκητοκτόνο/ fungicide 3881-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Alfil 80WG fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3048 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Previcur energy SL propamocarb HCL + fosetyl-AL μυκητοκτόνο/ fungicide 3347-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Oberon 240SC spiromesifen εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 2693 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Deltagri deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3080 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Belproil-A paraffinic oil (8042-47-5) εντομοκτόνο/ insecticide 3116 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
AFINTO® flonicamid εντομοκτόνο/ insecticide 3871 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Plinto 2,5EC esfenvalerate εντομοκτόνο/ insecticide 3053 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Folban Gold folpet + metalaxyl-M μυκητοκτόνο/ fungicide 2583 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Touchdown glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3741-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Movento Gold spirotetramat εντομοκτόνο/ insecticide 3465-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Cleanup 36SL glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3148 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Patrol 2,5WG lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3115 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Lepinox Plus Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki εντομοκτόνο/ insecticide 2764 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Fosbel 80WG fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 2934 L. Lambrou Agro Ltd + A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
K-Obiol EC 25 deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3214 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Patrol 50WP copper hydroxide μυκητοκτόνο/ fungicide 2719 L. Lambrou Agro Ltd + A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Karathane Star meptyldinocap μυκητοκτόνο/ fungicide 3645 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Lobetec® (E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate (CASnº 55774-32-8/54364-62-4) φερομόνη 3614 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Exalt 25 SC spinetoram εντομοκτόνο/ insecticide 3754 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Mustang 306SE 2,4 D dimethylamine + florasulam ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3181-P Π.Ο.Σ (Δημόσια) Λτδ Acrobat Reader File
Degesch Phostoxin Plates magnesium phosphide καπνιστικό/ fumigant 582 Savvas Charilaou Health Food Store Ltd. Acrobat Reader File
Zolfo 80 Micronizzato sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 2838 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Bermectine abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3288 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Delan 70 WG dithianon μυκητοκτόνο/ fungicide 2465 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Fixor 100SL 1-naphthaleneacetic acid (NAA) ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3694 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Enervin Top ametoctradin + metiram μυκητοκτόνο/ fungicide 3588-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Roundup Gold glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3572-P Blue Ventures Trading Ltd Acrobat Reader File
Stamina potassium phosphite μυκητοκτόνο/ fungicide 2640 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Melody Compact 49WG copper oxychloride + iprovalicarb μυκητοκτόνο/ fungicide 3123 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Krum prosulfocarb ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3899 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Vitene Ultra SC cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3930 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Juvinal Gold pyriproxyfen εντομοκτόνο/ insecticide 3618-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Esquive WP Trichoderma atroviride, strain I-1237 μυκητοκτόνο/ fungicide 3644 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Challenge 600 aclonifen ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3586-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Teldor 50WG fenhexamid μυκητοκτόνο/ fungicide 3522-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Carnadine acetamiprid εντομοκτόνο/ insecticide 3764 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Roundup Bio glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2458 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Broadway 85 WG pyroxsulam + florasulam ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3723 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Promanal Agro paraffinic oil (8042-47-5) εντομοκτόνο/ insecticide 2912 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Basagran 48SL bentazone ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3759-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Bactecin Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 εντομοκτόνο/ insecticide 3184 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Movento 150OD spirotetramat εντομοκτόνο/ insecticide 3138-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Infinito propamocarb HCL + fluopicolide μυκητοκτόνο/ fungicide 3846-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Nissorun Plus hexythiazox + fenpyroximate ακαρεοκτόνο/ acaricide 3910-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Teldor 50WG fenhexamid μυκητοκτόνο/ fungicide 3874-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Sencor 600SC metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3583-P Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Alverde 24SC metaflumizone εντομοκτόνο/ insecticide 3067-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Nordox 75 WG copper oxide μυκητοκτόνο/ fungicide 2235 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Ethrel Top ethephon ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3664 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Mavrik Aquaflow tau-fluvalinate εντομοκτόνο/ insecticide 3862-P Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
DiPel DF Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351 εντομοκτόνο/ insecticide 3866-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Supersect Garden cypermethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3356 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Amistar 25SC azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3854-P Α & Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ Acrobat Reader File
Giberlex gibberellic acid ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3238 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Rathan 600 EC 2,4 D dimethylamine ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3150 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Bactoil SC Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain PB-54 εντομοκτόνο/ insecticide 3510-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Corasil ® dichlorprop-P ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3482 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
CERATIPACK deltamethrin Παγίδα Προσέλκυσης & θανάτωσης 3714 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Metawet Pro metaldehyde σαλιγκαροκτόνο/ molluscicide 3248 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Stroby WG kresoxim-methyl μυκητοκτόνο/ fungicide 3508-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Minecto Alpha 10/1,25 SC cyantraniliprole + acibenzolar-S-methyl εντομοκτόνο/ insecticide 3898-P E.H.Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Target SC metamitron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3440 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
CHALKOSTAR copper hydroxide μυκητοκτόνο/ fungicide 2915 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Vertimec abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3011-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Altis 25EC tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3281 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Mystic 25EC tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 2795 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Viriato hexythiazox ακαρεοκτόνο/ acaricide 3896 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Spyrit Pro propamocarb HCL + dimethomorph μυκητοκτόνο/ fungicide 3551 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Citrole 97 E paraffinic oil (64742-46-7) εντομοκτόνο/ insecticide 3956-P Plant Fix Ltd Acrobat Reader File
Kalimba dicamba ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3343 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Oidio Stop 100EC penconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 2684 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Vibrance Duo sedaxane + fludioxonil μυκητοκτόνο/ fungicide 3416 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Glifonex Ultra glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3310 Alithino Ltd Acrobat Reader File
Keynyl fluroxypyr (fluroxypyr-meptyl) ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3815 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Entomela 75SL urea + hydrolysed proteins εντομοελκυστικό/ insect attractant 3243 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Sercadis 30 SC fluxapyroxad μυκητοκτόνο/ fungicide 3547-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Aliette 80WG fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3686-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Laizox azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3771 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Rapax AS Bacillus thuringiensis subsp.kurstaki strain EG 2348 εντομοκτόνο/ insecticide 3502 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Fumetham 51 metam sodium απολυμαντικό εδάφους 3242 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Ascot 2,5WG lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3188 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Phostoxin pellets aluminium phosphide καπνιστικό/ fumigant 195 Savvas Charilaou Health Food Store Ltd. Acrobat Reader File
Paclot New paclobutrazol ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3634 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Perokill 24SC metaflumizone εντομοκτόνο/ insecticide 3404-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Herby Flo 400SC propyzamide ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3789-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Prosper 500EC spiroxamine μυκητοκτόνο/ fungicide 3008 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Actellic 50EC pirimiphos methyl εντομοκτόνο/ insecticide 3475-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Coragen 20SC chlorantraniliprole εντομοκτόνο/ insecticide 3769-P Blue Ventures Trading Ltd Acrobat Reader File
K. Obiol ULV6 deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 2857 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
El Paso fenpyroximate ακαρεοκτόνο/ acaricide 3906-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Select clethodim ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2294 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Evure tau-fluvalinate εντομοκτόνο/ insecticide 3470 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Medeiro 80WG Advance fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3776-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Mizuki pyraflufen-ethyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3936 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Carial Flex mandipropamid + cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3183 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Clinic Xtreme glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3957 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Floramite 240SC bifenazate ακαρεοκτόνο/ acaricide 3380-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Champ 36,3 SC copper hydroxide μυκητοκτόνο/ fungicide 2464 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Pantox Super 360 glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3557 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Nicosh 4OD nicosulfuron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3082 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Javise cyprodinil μυκητοκτόνο/ fungicide 3892 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Quiz 5EC quizalofop-P ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2877 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Roundup 48SL glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3091 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Kerb Flo 400SC propyzamide ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3303 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Futureco Nofly WP Paecilomyces fumosoroseus strain Fe9901 εντομοκτόνο/ insecticide 3544 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
NAROIL paraffinic oil (64742-46-7) εντομοκτόνο/ insecticide 3486-P ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Kanemite SC acequinocyl ακαρεοκτόνο/ acaricide 3561 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Costar WG Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (Btk), strain SA-12 εντομοκτόνο/ insecticide 3423 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Zolfo Ventilato 99% sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 2878 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Mevalone eugenol + geraniol + thymol μυκητοκτόνο/ fungicide 3333 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Movento 150OD spirotetramat εντομοκτόνο/ insecticide 3216-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Prevalor 80WG fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3164 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Cypremex 50 EC cypermethrin εντομοκτόνο/ insecticide 2957 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Switch 62,5WG cyprodinil + fludioxonil μυκητοκτόνο/ fungicide 1963 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Score 25EC difenoconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3746-P Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Rimuron rimsulfuron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3671 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Flint 50WG trifloxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3367-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Peroxan SC propamocarb HCL + cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3071-P A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Zolfo Ventilato Scorrevole 96% sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 2839 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια)+ Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Elegant 5EC quizalofop-P ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2787 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Alfil 80WP fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 2596 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Ocean glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2861 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Orius 25 EW tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 2515 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Vertimec EC abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3887-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Allgreen 97,6EC paraffinic oil (8042-47-5) εντομοκτόνο/ insecticide 3359-P Alithino Ltd Acrobat Reader File
Lithos pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3666-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Filomec Max 1.8EC abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3232-P Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Merpan 80WG captan μυκητοκτόνο/ fungicide 2900 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Velum Prime fluopyram νηματωδοκτόνο/ nematicide 3386-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
NEMguard granules garlic extract νηματωδοκτόνο/ nematicide 3173 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
SilicoSec ® diatomaceous earth εντομοκτόνο/ insecticide 3425 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Nema Prime fluopyram νηματωδοκτόνο/ nematicide 3385-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Nealta 20SC cyflumetofen ακαρεοκτόνο/ acaricide 3920-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Flint Max 75WG tebuconazole + trifloxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3749-P Plantfix Ltd Acrobat Reader File
Mustang 306SE 2,4 D dimethylamine + florasulam ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3166 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Azofin azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3838 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Kaiso Sorbie 5EG lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3079 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Diastar Maxi tefluthrin εντομοκτόνο/ insecticide 3702 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Geoptan 80 WG captan μυκητοκτόνο/ fungicide 3407-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Kumulus Tecno sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 3276-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Delegate 250WG spinetoram εντομοκτόνο/ insecticide 3371 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Metrinex 600SC metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3474-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Acemur acetamiprid εντομοκτόνο/ insecticide 3729-P A. D Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Altacor 35WG chlorantraniliprole εντομοκτόνο/ insecticide 2862 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Propol 97.6EC paraffinic oil (8042-47-5) εντομοκτόνο/ insecticide 3132 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Kocide 2000 35WG copper hydroxide μυκητοκτόνο/ fungicide 2511 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Cuprocaffaro copper oxychloride μυκητοκτόνο/ fungicide 3705-P Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Imacide 7,5LS imazalil μυκητοκτόνο/ fungicide 3799 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Axcela metaldehyde σαλιγκαροκτόνο/ molluscicide 3247 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP copper oxychloride μυκητοκτόνο/ fungicide 3704-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Rival 25EW tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3159-P Γ. Τ. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ Acrobat Reader File
Voliam Targo 063SC chlorantraniliprole + abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 2998 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Atlantis Activ mesosulfuron + iodosulfuron + thiencarbazone ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3834 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Exalt 25 SC spinetoram εντομοκτόνο/ insecticide 3805-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Cabrio Duo pyraclostrobin + dimethomorph μυκητοκτόνο/ fungicide 3143-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Cuprafor 50WP copper oxychloride μυκητοκτόνο/ fungicide 2705 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
All Round New glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3295 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Citrocil imazalil + 2-phenylphenol μυκητοκτόνο/ fungicide 3049 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
Isonet L TT (E,Z)-7,9- Dodecadien-1-yl acetate φερομόνη 3730 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Optix R fosetyl-AL + copper sulfate - tri basic μυκητοκτόνο/ fungicide 3379 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Oberon 240SC spiromesifen εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3353-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Roundup Gold glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3653-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Mospilan 20SG acetamiprid εντομοκτόνο/ insecticide 3608-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Talendo 20EC proquinazid μυκητοκτόνο/ fungicide 2641 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Aletin fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 2757-P A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Actellic SG pirimiphos methyl εντομοκτόνο/ insecticide 1738 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Cirran 2,4 D dimethylamine + MCPA ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3640 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
1,4SIGHT 1,4-dimethylnaphthalene ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3787 FFF Farmer’s Fresh & Healthy Products Ltd Acrobat Reader File
Insectoil Key paraffinic oil (8042-47-5) εντομοκτόνο/ insecticide 3361 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Teppeki flonicamid εντομοκτόνο/ insecticide 3579-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Cidely Top 125/15DC difenoconazole + cyflufenamid μυκητοκτόνο/ fungicide 3851-P Α & Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ Acrobat Reader File
Folicur 25WG tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3397-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Goth emamectin benzoate εντομοκτόνο/ insecticide 3748-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Sitofex forchlorfenuron ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 2804 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Luna Sensation SC fluopyram + trifloxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3563 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Ercole lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3107 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Fusilade Max fluazifop-p-butyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3949-P Plant Fix Ltd Acrobat Reader File
Lentagran 45WP pyridate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2759 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Dicotex 2,4-D + dicamba + MCPA + mecoprop-p ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3734-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Captan 80WG captan μυκητοκτόνο/ fungicide 3072 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Bounty 43SC tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3342 Alithino Ltd Acrobat Reader File
Alonty EC fluxapyroxad + mefentrifluconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3902 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
FenFen 24EC oxyfluorfen ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3777-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Karate Zeon 10CS lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 2985-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Raisan 51 metam sodium απολυμαντικό εδάφους 2468 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Rodeo Plus glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3835 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Pendinova 330EC pendimethalin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3459 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Volare 687,5SC propamocarb HCL + fluopicolide μυκητοκτόνο/ fungicide 3872-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Agrocap 80WG captan μυκητοκτόνο/ fungicide 3088-P A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
T34 Biocontrol Trichoderma asperellum T34 μυκητοκτόνο/ fungicide 3950 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Clodim 10EC cycloxydim ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3747-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
ΘΕΙΑΦΙ sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 2840 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Radar 10EC penconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3494-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Diablo SC hexythiazox ακαρεοκτόνο/ acaricide 3833 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Aletin 80WG fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3275-P A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Vertitox Ultra abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3312-P Γ. Τ. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ Acrobat Reader File
Luna Experience SC fluopyram + tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3051 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Kendo SC fenpyroximate ακαρεοκτόνο/ acaricide 1668 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Affirm 095SG emamectin benzoate εντομοκτόνο/ insecticide 3744-P Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Warrior propamocarb HCL μυκητοκτόνο/ fungicide 2487 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Proxanil propamocarb HCL + cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 2619 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Prestop Gliocladium catenulatum strain J1446 μυκητοκτόνο/ fungicide 2904 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Entomela 75SL urea + hydrolysed proteins εντομοελκυστικό/ insect attractant 3820-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Phostoxin Tablet aluminium phosphide καπνιστικό/ fumigant 3659 Savvas Charilaou Health Food Store Ltd. Acrobat Reader File
Bactoil SC Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain PB-54 εντομοκτόνο/ insecticide 2381 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Force 1,5 GR tefluthrin εντομοκτόνο/ insecticide 3756 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Belthirul 1000 DP Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki strain PB-54 εντομοκτόνο/ insecticide 3562 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Benta 480SL bentazone ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3946 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Sluxx HP ferric phosphate σαλιγκαροκτόνο/ molluscicide 2954 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Moncut 6D flutolanil μυκητοκτόνο/ fungicide 1862 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Ovitex paraffinic oil (8042-47-5) εντομοκτόνο/ insecticide 3235 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Solfoxidante sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 3652 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Vegas 10SC cyflufenamid μυκητοκτόνο/ fungicide 3096 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Luna Sensation SC fluopyram + trifloxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3650-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Acaridoil 13SL potassium salts of fatty acids εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 2664 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Πύρεθρο Βιορύλ 5SC pyrethrins εντομοκτόνο/ insecticide 2744 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Karate Zeon 10CS lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3471-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Stomp Aqua pendimethalin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3362-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Velum Prime fluopyram νηματωδοκτόνο/ nematicide 3525-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Cymbal Flow cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3839 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Enervin Top(p) ametoctradin + metiram μυκητοκτόνο/ fungicide 3056 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Laincoil paraffinic oil (8042-47-5) εντομοκτόνο/ insecticide 3781-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Belthirul Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki εντομοκτόνο/ insecticide 3782-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Lepinox Plus Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki εντομοκτόνο/ insecticide 3549-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Sweep Max 50EC cypermethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3259-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Dacus Bait 100 hydrolysed proteins εντομοελκυστικό/ insect attractant 3817-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Leimay amisulbrom μυκητοκτόνο/ fungicide 3860-P L. G. Agricultural Products Ltd Acrobat Reader File
Tutatec (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate + (E,Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate φερομόνη 3696 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Folicur 25WG tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3014-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Stomp Aqua pendimethalin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3587-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Proplant 722SL propamocarb HCL μυκητοκτόνο/ fungicide 2983-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Mystic 25WG tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 2796 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Tonifruit 1SP 1-Naphthylacetic acid (1-NAA) ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3888 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Pοmbal 80WG fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3211 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Enervin Duo 30/22,5SC ametoctradin + dimethomorph μυκητοκτόνο/ fungicide 3750-P Blue Ventures Trading Ltd Acrobat Reader File
Mavrik 2F tau-fluvalinate εντομοκτόνο/ insecticide 3323-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Atlantis OD mesosulfuron + iodosulfuron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3783-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Emendo F valifenalate+ folpet μυκητοκτόνο/ fungicide 3832 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Proradix Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 μυκητοκτόνο/ fungicide 3358 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Valis Plus valifenalate + copper oxychloride + copper hydroxide μυκητοκτόνο/ fungicide 3560 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Attenzo Star 50SC metrafenone μυκητοκτόνο/ fungicide 3340 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Alial 80WG fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 2938 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Mospilan 20SG acetamiprid εντομοκτόνο/ insecticide 2690 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
TEC-BOM potassium salts of fatty acids εντομοκτόνο/ insecticide 3546 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Π. ΧΡΙΣΤΟΥ Λτδ Acrobat Reader File
Switch 62,5WG cyprodinil + fludioxonil μυκητοκτόνο/ fungicide 3852-P Α & Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ Acrobat Reader File
Alverde 24SC metaflumizone εντομοκτόνο/ insecticide 3589-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Mospilan acetamiprid εντομοκτόνο/ insecticide 3355-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Polux deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3706 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Platyfon – Extra 2,4 D dimethylamine ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2040 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Flint Max 75WG tebuconazole + trifloxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3567-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Cuprofix WP bordeaux mixture μυκητοκτόνο/ fungicide 1436 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Trebon 30 EC etofenprox εντομοκτόνο/ insecticide 3794 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Goth emamectin benzoate εντομοκτόνο/ insecticide 3727-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Helicovex SC Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV) εντομοκτόνο/ insecticide 3827 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Maccani 4/12WG pyraclostrobin + dithianon μυκητοκτόνο/ fungicide 2829 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Daramun cyazofamid μυκητοκτόνο/ fungicide 3900 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Carnadine acetamiprid εντομοκτόνο/ insecticide 3837-P A. D Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Quimera 50 WG kresoxim-methyl μυκητοκτόνο/ fungicide 3895 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Sonata SC Bacillus pumilus QST 2808 μυκητοκτόνο/ fungicide 3792-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Microbagnabile 98.5DP sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 2835 L. Lambrou Agro Ltd Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
Collis 20/10 SC boscalid + kresoxim methyl μυκητοκτόνο/ fungicide 2660 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Sacron 45WG cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3796 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Flint Max 75WG tebuconazole + trifloxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3491-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Amistar 25SC azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 2994 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Velum Prime fluopyram νηματωδοκτόνο/ nematicide 3422-P Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Flint 50WG trifloxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 2968-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Fortin Green glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3300 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Penbotec® 400 SC pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3697 FFF Farmer’s Fresh & Healthy Products Ltd Acrobat Reader File
Delthrin deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3918-P Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Laotta 1.8EC abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3352 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd + A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Glister Ultra 36SL glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3309 Alithino Ltd Acrobat Reader File
Golbex 80 WG fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3934 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Tecto 500SC thiabendazole μυκητοκτόνο/ fungicide 2536 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Agrimec abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 2276 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Gibber 10TB gibberellic acid ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3299 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Dagonis 7.5/5 SC fluxapyroxad + difenoconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3719-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Control Mega glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3103 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Previcur energy SL propamocarb HCL + fosetyl-AL μυκητοκτόνο/ fungicide 3823-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
QUPE meptyldinocap μυκητοκτόνο/ fungicide 3735-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Temper glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3439-P Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Decis Expert 100EC deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3649-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Chorus 50WG cyprodinil μυκητοκτόνο/ fungicide 2391 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Cidely Top 125/15DC difenoconazole + cyflufenamid μυκητοκτόνο/ fungicide 3109 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Cornel acetamiprid εντομοκτόνο/ insecticide 3773-P A. D Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Dagonis 7.5/5 SC fluxapyroxad + difenoconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3613 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Cuperval bordeaux mixture μυκητοκτόνο/ fungicide 3034 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Flopper 306SE 2,4 D dimethylamine + florasulam ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3622-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Previcur energy SL propamocarb HCL + fosetyl-AL μυκητοκτόνο/ fungicide 3617-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Halkosan 52SC copper oxychloride μυκητοκτόνο/ fungicide 3499 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Valiant 5EC cypermethrin εντομοκτόνο/ insecticide 2948 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Fosbel 80WP fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 2936 L. Lambrou Agro Ltd + A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Mavrik 2F tau-fluvalinate εντομοκτόνο/ insecticide 1361 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Teldor 50WG fenhexamid μυκητοκτόνο/ fungicide 3400-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Micronized Sulphur Afepasa 80 WG sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 2815 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
B-Nine SG daminozide ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 2725 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Ortus 5SC fenpyroximate ακαρεοκτόνο/ acaricide 3268-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Carta 24EC oxyfluorfen ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3609 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Cypan 50EC cypermethrin εντομοκτόνο/ insecticide 2958 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
BELTHIRUL-S Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki strain PB-54 + sulphur εντομοκτόνο/ insecticide 3716 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Metalan 5GB metaldehyde σαλιγκαροκτόνο/ molluscicide 3273-P ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Luna Experience SC fluopyram + tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3389-P Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Polyram WG metiram μυκητοκτόνο/ fungicide 2272 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Revus Top difenoconazole + mandipropamid μυκητοκτόνο/ fungicide 3801-P L. G. Agricultural Products Ltd Acrobat Reader File
Dicotex 2,4-D + dicamba + MCPA + mecoprop-p ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2932 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Aletin 80WG fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3733 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Velum Prime fluopyram νηματωδοκτόνο/ nematicide 3201 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Erune pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3889 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Defi 80EC prosulfocarb ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2963-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Nissorun 25SC hexythiazox ακαρεοκτόνο/ acaricide 3472 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Vertimec Pro SC abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3264-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Desormone 60SL 2,4 D dimethylamine ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2848 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Diprospero propamocarb HCL + dimethomorph μυκητοκτόνο/ fungicide 3647 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Philabuster 400SC imazalil + pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 2942 FFH Farmer’s Fresh & Healthy Products Ltd Acrobat Reader File
Nealta 20SC cyflumetofen ακαρεοκτόνο/ acaricide 3419 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Scholar 230SC fludioxonil μυκητοκτόνο/ fungicide 3228 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Kenpyr pyrethrins εντομοκτόνο/ insecticide 3298 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Boxer 800 EC prosulfocarb ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3843-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Celest 025FS fludioxonil μυκητοκτόνο/ fungicide 3168 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Closer® 120SC sulfoxaflor (Isoclast® active) εντομοκτόνο/ insecticide 3548-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Forum 15DC dimethomorph μυκητοκτόνο/ fungicide 3501 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Equip OD foramsulfuron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3540-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Arcade 880EC prosulfocarb + metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3394-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Axial 60EC pinoxaden ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3780-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Affirm 095SG emamectin benzoate εντομοκτόνο/ insecticide 3849-P Α & Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ Acrobat Reader File
Touchdown premium 360SL glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2604 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Rule 50WG flonicamid εντομοκτόνο/ insecticide 3669-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Katanga Express 80WG fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3155 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Microbagnabile 80WP sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 2834 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Spirox spiroxamine μυκητοκτόνο/ fungicide 3087 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Omerta 24EC clethodim ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3665-P L. Lambrou Agro Ltd Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
Mavrik Aquaflow tau-fluvalinate εντομοκτόνο/ insecticide 3778-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Serifel Bacillus amyloliquefaciens στέλεχος MBI600 μυκητοκτόνο/ fungicide 3731 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Belthirul Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki εντομοκτόνο/ insecticide 2791 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Mikovos Evo potassium phosphonate μυκητοκτόνο/ fungicide 3952 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Boxer 800 EC prosulfocarb ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2482 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Edipro propamocarb HCL μυκητοκτόνο/ fungicide 3916 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Orthocide 80 WG captan μυκητοκτόνο/ fungicide 3174 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Altacor 35WG chlorantraniliprole εντομοκτόνο/ insecticide 3410-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Corum SL bentazone + imazamox ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3804-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Actellic 50EC pirimiphos methyl εντομοκτόνο/ insecticide 3751-P Blue Ventures Trading Ltd Acrobat Reader File
Dipol fluazifop-p-butyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3695 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Pyrosam 75WG pyroxsulam ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3559-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Ethrel Top ethephon ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3762-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Ortiva Top 20/12,5SC azoxystrobin + difenoconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 2825 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Topas 10EC penconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3257-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Flint Max 75WG tebuconazole + trifloxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3901-P Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Merpan 80WDG captan μυκητοκτόνο/ fungicide 2993-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Rim 25WG rimsulfuron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3940 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Luna Experience SC fluopyram + tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3388-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Movento 150OD spirotetramat εντομοκτόνο/ insecticide 3025 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Tracer 48SC spinosad εντομοκτόνο/ insecticide 2107 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Vitene Triplo R fosetyl-Al + copper + cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3170 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Difcor 250EC difenoconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 2739 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Laincoil paraffinic oil (8042-47-5) εντομοκτόνο/ insecticide 3372 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Cosavet sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 2813 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Scala 40SC pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 2988-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Folicur 25WG tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 2095 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Decco OPP 2-phenylphenol μυκητοκτόνο/ fungicide 3919 FFH Farmer’s Fresh & Healthy Products Ltd Acrobat Reader File
Coragen 20SC chlorantraniliprole εντομοκτόνο/ insecticide 2810 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Sivanto Prime® flupyradifurone εντομοκτόνο/ insecticide 3638-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Exirel® Bait 10 SE cyantraniliprole εντομοκτόνο/ insecticide 3929 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Entol 20/10 SC boscalid + kresoxim methyl μυκητοκτόνο/ fungicide 2952 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Serenade Aso Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) QST 713 μυκητοκτόνο/ fungicide 3710-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Sulphur 98.5DP sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 2833 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Fenova Super fenoxaprop‐P‐ethyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3449 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Metal – D metaldehyde σαλιγκαροκτόνο/ molluscicide 3205-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Meridien 5GB metaldehyde σαλιγκαροκτόνο/ molluscicide 3814 A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Nemasol 51SL metam sodium απολυμαντικό εδάφους 2404 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Signum 26.7/6.7WG boscalid + pyraclostrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3590-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
A.Q 10 Ampelomyces quisqualis μυκητοκτόνο/ fungicide 2761 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Pyrus pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3718-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Denok amine 2,4 D dimethylamine ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2109 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Amistar Top azoxystrobin + difenoconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3607-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Chryzoplus Rose 0,1% indolylbutyric acid ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 2931 L. Lambrou Agro Ltd Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
Karate Zeon 10CS with Zeon Technology lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3624-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
ΒΑΚΥΛΛΟΣ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai εντομοκτόνο/ insecticide 2980 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Delegate 250WG spinetoram εντομοκτόνο/ insecticide 3553-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Ostrinil Beauveria bassiana strain 147 εντομοκτόνο/ insecticide 3606 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Cabrio Duo 4/7,2 EC pyraclostrobin + dimethomorph μυκητοκτόνο/ fungicide 3819-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Proximo 10EC pyriproxyfen εντομοκτόνο/ insecticide 3433 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Crypton pyrethrins εντομοκτόνο/ insecticide 3518 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Dimix dimethomorph μυκητοκτόνο/ fungicide 3153 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Vivando 50SC metrafenone μυκητοκτόνο/ fungicide 3255-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Focus Ultra cycloxydim ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2483 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Equip OD foramsulfuron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2805 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Arcade 880EC prosulfocarb + metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3089 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Vintec Trichoderma atroviride strain SC1 μυκητοκτόνο/ fungicide 3602 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Agil 100EC propaquizafop ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3760-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Aliette WG fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 2989-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Cantus 50WG boscalid μυκητοκτόνο/ fungicide 2858 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Ampligo 150ZC chlorantraniliprole + l-cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 2907 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Giber Gobbi 10 Tablet gibberellic acid ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3451 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Signum boscalid + pyraclostrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3009-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Coragen 20SC chlorantraniliprole εντομοκτόνο/ insecticide 3409-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Niprol 35WG chlorantraniliprole εντομοκτόνο/ insecticide 3427-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Score 25EC difenoconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3875-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Slug killer metaldehyde σαλιγκαροκτόνο/ molluscicide 3580-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Pendinova 330EC pendimethalin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3506-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Kumulus S 80WG sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 197 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Movento Gold spirotetramat εντομοκτόνο/ insecticide 3384-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Mavita 25EC difenoconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3452 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Fluazinova fluazinam μυκητοκτόνο/ fungicide 3610 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Defence 25EC difenoconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3151-P Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Volare 687,5SC propamocarb HCL + fluopicolide μυκητοκτόνο/ fungicide 3858-P Plant Fix Ltd Acrobat Reader File
Cabrio Duo 4/7,2 EC pyraclostrobin + dimethomorph μυκητοκτόνο/ fungicide 2780 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Funguran-OH 50WP copper hydroxide μυκητοκτόνο/ fungicide 1946 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Brezza pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3585-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Glygold 36SL glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3445-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
CitroPyr 40 SC pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3807 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Laincoil paraffinic oil (8042-47-5) εντομοκτόνο/ insecticide 3763-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Sencor 600SC metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3800-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Fusilade Max fluazifop-p-butyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3810-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Volare 687,5SC propamocarb HCL + fluopicolide μυκητοκτόνο/ fungicide 2762 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
AceStar 20SP acetamiprid εντομοκτόνο/ insecticide 3867-P Alithino Ltd Acrobat Reader File
Dicarzol 50SP formetanate εντομοκτόνο/ insecticide 2777 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Cymbal 45 cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3052 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Atonic SL sodium 5-nitroguaiacolate + sodium-o-nitrophenolate + sodium-p-nitrophenolate ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3444-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Atonic SL sodium 5-nitroguaiacolate + sodium-o-nitrophenolate + sodium-p-nitrophenolate ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 2084 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Mirador 25SC azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3524 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Oikos 10EC azadirachtin εντομοκτόνο/ insecticide 2615 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Senior 75WG pyroxsulam ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3469 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Sencor Liquid metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3414-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
KRAMB AL rapeseed oil (8002-13-9) εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3603 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Fusilade Max fluazifop-p-butyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3004-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Ciclope clodinafop-propargyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3687 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Sunspray Oil paraffinic oil (8042-47-5) εντομοκτόνο/ insecticide 3883-P Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Sivanto Prime® flupyradifurone εντομοκτόνο/ insecticide 3655-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Diprospero propamocarb HCL + dimethomorph μυκητοκτόνο/ fungicide 3793-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Roundup Power Max glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3493 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Coppercide Flowable copper sulfate - tri basic μυκητοκτόνο/ fungicide 3057 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Valtonex 50WP copper oxychloride μυκητοκτόνο/ fungicide 3643 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Nativo 75WG tebuconazole + trifloxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3149 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Coprantol 50WP copper oxychloride μυκητοκτόνο/ fungicide 1230 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Geoxe 50WG fludioxonil μυκητοκτόνο/ fungicide 2999 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Artist 41,5WG flufenacet + metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2290 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Exalt 25 SC spinetoram εντομοκτόνο/ insecticide 3806-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Roundup Gold glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3566-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Nimrod 25EC bupirimate μυκητοκτόνο/ fungicide 168 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Delmus deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3688 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Revus 250 SC mandipropamid μυκητοκτόνο/ fungicide 3840 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Polyversum WP Pythium oligandrum στέλεχος M1 μυκητοκτόνο/ fungicide 3556 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Avalon pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3891 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Exalt 25 SC spinetoram εντομοκτόνο/ insecticide 3897-P E.H.Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Rapsan 500SC metazachlor ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2736 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Orvego 525SC ametoctradin + dimethomorph μυκητοκτόνο/ fungicide 3141-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Pointer 10CS lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3913-P A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Stroby 50WG kresoxim-methyl μυκητοκτόνο/ fungicide 3286-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Floramite 240SC bifenazate ακαρεοκτόνο/ acaricide 2581 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Harpun pyriproxyfen εντομοκτόνο/ insecticide 3512 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Nealta 20SC cyflumetofen ακαρεοκτόνο/ acaricide 3739-P Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Switch 62,5WG cyprodinil + fludioxonil μυκητοκτόνο/ fungicide 3370-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Halozan metaldehyde σαλιγκαροκτόνο/ molluscicide 2981 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Poleci 2.5EC deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 2898 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Pretender paclobutrazol ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3646 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Karakas 10CS lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3208 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Acarivio potassium salts of fatty acids εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3765 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Senior 75WG pyroxsulam ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3480-P Π.Ο.Σ (Δημόσια) Λτδ Acrobat Reader File
Valis Plus valifenalate + copper oxychloride+ copper hydroxide μυκητοκτόνο/ fungicide 3951-P Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Movento 150OD spirotetramat εντομοκτόνο/ insecticide 3600-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Success Fly Bait spinosad εντομοκτόνο/ insecticide 2376 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Luna Sensation SC fluopyram + trifloxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3876-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
GibGro gibberellic acid ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 2794 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Nemathorin 10G fosthiazate νηματωδοκτόνο/ nematicide 2694 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Control SL glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3505 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Azbany 250SC azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3715 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Βutik EW abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3772 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Infinito 687,5SC propamocarb HCL + fluopicolide μυκητοκτόνο/ fungicide 3227 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Dipel 2X Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki εντομοκτόνο/ insecticide 1278 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Citrole 97 E paraffinic oil (64742-46-7) ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2659 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Vertimec abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3855-P Α & Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ Acrobat Reader File
Botrefin Plus cyprodinil + fludioxonil μυκητοκτόνο/ fungicide 3711-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Previcur energy SL propamocarb HCL + fosetyl-AL μυκητοκτόνο/ fungicide 2807 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Equip OD foramsulfuron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3464-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Clomate clomazone ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3187 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Betanal SE phenmedipham ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3305 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Alliance WG metsulfuron-methyl + diflufenican ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3084 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Limocide orange oil εντομοκτόνο + μυκητοκτόνο 2642 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Vertimec abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 2171 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Agrozan 80WG captan μυκητοκτόνο/ fungicide 3885-P Γ. Τ. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ Acrobat Reader File
Mavrik Aquaflow tau-fluvalinate εντομοκτόνο/ insecticide 3611-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Katoun Gold pelargonic acid ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3935 L. Lambrou Agro Ltd + Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Safran abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3620-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Dacus Bait 100 hydrolysed proteins εντομοελκυστικό/ insect attractant 3568 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Grafiti 2,5 EC deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3636 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Vivando 50SC metrafenone μυκητοκτόνο/ fungicide 2811 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Genoxone ZX 2,4 D dimethylamine + triclopyr ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3059 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Sahara flupyradifurone εντομοκτόνο/ insecticide 3939-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Naturalis L Beauveria bassiana strain ATCC 74040 εντομοκτόνο/ insecticide 2385 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Cornalina acetamiprid εντομοκτόνο/ insecticide 3699 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Eminent 125 EW tetraconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3848 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Lumax 537,5SE mesotrione + s-metolachlor + terbuthylazine ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2919 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Clinic 36SL glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2828 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Cupman copper hydroxide + cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3954 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Score 25EC difenoconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3450-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Centurion 12EC clethodim ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3552 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Grand Total s-metolachlor ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3947 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Minecto Alpha 10/1,25 SC cyantraniliprole + acibenzolar-S-methyl εντομοκτόνο/ insecticide 3755 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Nagor 2,4-D + dicamba + MCPA + mecoprop-p ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3430-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Decis Protech 15EW deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 2823 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Sencor 600SC metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3315-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Karate Zeon 10CS with Zeon Technology lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3850-P Α & Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ Acrobat Reader File
BioAct® Prime DC Paecilomyces lilacinus νηματωδοκτόνο/ nematicide 3390 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Tomcato 36SL glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3040 L. Lambrou Agro Ltd + A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Curenox 50WP copper oxychloride μυκητοκτόνο/ fungicide 2751 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd + Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Conserve spinosad εντομοκτόνο/ insecticide 2844 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Metix 25 WP metalaxyl μυκητοκτόνο/ fungicide 3955 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Keyfol 80WG fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3725 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Valiant 50EC cypermethrin εντομοκτόνο/ insecticide 2949 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Foxtrot EW fenoxaprop‐P‐ethyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3903-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Sublimed Sulphur 99DP sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 3293 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Runner 240SC methoxyfenozide εντομοκτόνο/ insecticide 2894 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Simin deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3824 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Flash UM fenpyroximate ακαρεοκτόνο/ acaricide 3786-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Lainsect 1.8EC abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3460 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Delta deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3146-P Γ. Τ. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ Acrobat Reader File
Serenade Aso Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) QST 713 μυκητοκτόνο/ fungicide 3761-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Juvinal 10EC pyriproxyfen εντομοκτόνο/ insecticide 3213-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Alspray Agro 97,6EC paraffinic oil (8042-47-5) εντομοκτόνο/ insecticide 3360-P Alithino Ltd Acrobat Reader File
Cypergan 100EW cypermethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3507-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Nealta 20SC cyflumetofen ακαρεοκτόνο/ acaricide 3466-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Nissorun hexythiazox ακαρεοκτόνο/ acaricide 1243 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Pentazon 48SL bentazone ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3538-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Closer® 120SC sulfoxaflor (Isoclast® active) εντομοκτόνο/ insecticide 3498 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Vertimec abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3740-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Fenova Super fenoxaprop‐P‐ethyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3893-P Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Proplant propamocarb HCL μυκητοκτόνο/ fungicide 1953 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Pendifin pendimethalin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3536 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Sonata SC Bacillus pumilus QST 2808 μυκητοκτόνο/ fungicide 3742 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
AZUMO WG sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 2979 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Teppeki flonicamid εντομοκτόνο/ insecticide 3003-P A.D Geoponiki Ltd + Π.Μ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ Acrobat Reader File
Kyleo 2,4 D dimethylamine + glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3182 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Cera Trap hydrolysed proteins εντομοελκυστικό/ insect attractant 2793 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Natur Breaker pyrethrins εντομοκτόνο/ insecticide 3517 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Karate Zeon 10CS with Zeon Technology lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 2222 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Acarmek abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 2669 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Defi 80 prosulfocarb ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2089 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Progibb 40 SG gibberellic acid ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3675-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Artist flufenacet + metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3363-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Credit 36SL glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3417 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Univoq EC fenpicoxamid + prothioconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3928 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Nissorun Plus hexythiazox + fenpyroximate ακαρεοκτόνο/ acaricide 3615 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Dicophar 2,4-D + dicamba + MCPA + mecoprop-p ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3509 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Chryzoplus Grey 0,8% indolylbutyric acid ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 2929 L. Lambrou Agro Ltd Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
Bordo Mix 20WP bordeaux mixture μυκητοκτόνο/ fungicide 2750 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Mystic 25 EW tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3937 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Galaxia SL glyphosate + MCPA ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3075 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Xedathane 20 pyrimethanil + clove oil μυκητοκτόνο/ fungicide 3660 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Systiva 33,3 FS fluxapyroxad μυκητοκτόνο/ fungicide 3136 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Zoxis 250SC azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3398 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Venzar 80WP lenacil ζιζανιοκτόνο/ herbicide 1097 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Teppeki flonicamid εντομοκτόνο/ insecticide 2863 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Signum 26.7/6.7WG boscalid + pyraclostrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 2424 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Soccer 600SC metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3272 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Atlantis Flex mesosulfuron-methyl + propoxycarbazone-sodium ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3461 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Vivando metrafenone μυκητοκτόνο/ fungicide 3628-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Ritmus 2,5EC deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 2935 L. Lambrou Agro Ltd + A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Culin copper oxychloride μυκητοκτόνο/ fungicide 2334 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Comet 20EC pyraclostrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3127 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Ninja 1,5CS with Zeon technology lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3095 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Dynali 60/30 DC difenoconazole + cyflufenamid μυκητοκτόνο/ fungicide 2955 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Comanto 150ZC chlorantraniliprole + l-cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3909-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Fosika potassium phosphonate μυκητοκτόνο/ fungicide 3868 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Volare 687,5SC propamocarb HCL + fluopicolide μυκητοκτόνο/ fungicide 3316-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Coupradin 50WP copper oxychloride μυκητοκτόνο/ fungicide 3738-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Spirox D spiroxamine + difenoconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3757 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Mural dicamba ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3484 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Scab 80WG captan μυκητοκτόνο/ fungicide 3338 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Fluazifin fluazinam μυκητοκτόνο/ fungicide 3841 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
NeemAzal-T/S azadirachtin εντομοκτόνο/ insecticide 2671 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Tepekki flonicamid εντομοκτόνο/ insecticide 2964-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Foray 48 B Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki εντομοκτόνο/ insecticide 1513 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Microbagnabile 80WG sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 2836 L. Lambrou Agro Ltd Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
Soil GR lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3676-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Decis 25EC deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 585 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Moncut 40SC flutolanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3314 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Dauphin 45 WG cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3577 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Altacor 35WG chlorantraniliprole εντομοκτόνο/ insecticide 3768-P Blue Ventures Trading Ltd Acrobat Reader File
Vertimec Pro 1,8SC abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3027 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Aifargib 10% TB gibberellic acid ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3641 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Profiler 71,11 WG fluopicolide + fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3007 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Voliam Targo 063SC chlorantraniliprole + abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3376-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Luna Experience SC fluopyram + tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3599-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Score 25EC difenoconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 2311 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
POL MCPA 500SL MCPA ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3076 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Zignal 50SC fluazinam μυκητοκτόνο/ fungicide 2976 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Oberon 240SC spiromesifen εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3375-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Fungaflor 500EC imazalil μυκητοκτόνο/ fungicide 2946 FFH Farmer’s Fresh & Healthy Products Ltd Acrobat Reader File
Intro methoxyfenozide εντομοκτόνο/ insecticide 3812-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Chalkovit 50WP copper oxychloride μυκητοκτόνο/ fungicide 2803 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
PREV-GOLD orange oil εντομοκτόνο + μυκητοκτόνο 3945 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Infiss 2,5 EC deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3767 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Rizalen tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3354-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Progibb 40 SG gibberellic acid ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3601 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Alverde 24SC metaflumizone εντομοκτόνο/ insecticide 2812 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Alcance® SYNC TEC clomazone + pendimethalin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3233 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
ProGibb Plus gibberellic acid ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 124 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Milbeknock 1%EC milbemectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 2688 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Voliam Targo 063SC chlorantraniliprole + abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3822-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Majestic 60WG cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3905-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Zappy DP sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 363 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Zorvec Endavia oxathiapiprolin + benthiavalicarb-isopropyl μυκητοκτόνο/ fungicide 3938 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Cuprablau Z 35 WG copper oxychloride μυκητοκτόνο/ fungicide 3432 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Granstar 50SG tribenuron methyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2893 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Scala 40SC pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3915-P Plant Fix Ltd Acrobat Reader File
Quickphos aluminium phosphide καπνιστικό/ fumigant 1516 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Reflect 125EC isopyrazam μυκητοκτόνο/ fungicide 3481 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Stratos Ultra 10EC cycloxydim ζιζανιοκτόνο/ herbicide 1504 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Flint Max 75WG tebuconazole + trifloxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3859-P Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Toscana tribenuron methyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3137 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Micronized Sulphur Afepasa 80dp sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 3651 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Zetrola propaquizafop ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3455 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Serenisim Beauveria bassiana strain NPP111B005 εντομοκτόνο/ insecticide 3605 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Taegro Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 μυκητοκτόνο/ fungicide 3726 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Stroby 50WG kresoxim-methyl μυκητοκτόνο/ fungicide 2314 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Acemur acetamiprid εντομοκτόνο/ insecticide 3663 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Copforce Extra copper hydroxide + cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3933 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Metarex Inov metaldehyde σαλιγκαροκτόνο/ molluscicide 3097 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Kyleo 2,4 D dimethylamine + glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3811-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Flish fluopyram νηματωδοκτόνο/ nematicide 3736-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Revus Top SC difenoconazole + mandipropamid μυκητοκτόνο/ fungicide 3722-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Antal deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3167 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
KRAMB EC rapeseed oil (8002-13-9) εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3604 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Privan propamocarb HCL μυκητοκτόνο/ fungicide 2851-P A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Halkosan 50WP copper oxychloride μυκητοκτόνο/ fungicide 3531 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Salokton metaldehyde σαλιγκαροκτόνο/ molluscicide 3788 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Cythrin 10EC cypermethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3332 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Brai 10EC pyriproxyfen εντομοκτόνο/ insecticide 3169 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Zippy 10CS lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3044 E.H. Alevras & Sons Agriculture House Ltd Acrobat Reader File
Belem Pro 0,8MG cypermethrin εντομοκτόνο/ insecticide 3582 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Carta 24EC oxyfluorfen ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3790-P Blue Ventures Trading Ltd Acrobat Reader File
Insignia 20WG pyraclostrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3483 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Mycotox potassium phosphite μυκητοκτόνο/ fungicide 2301 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Surround WP Crop Protectant aluminium silicate Προστατευτικό απωθητικό εντόμων 3816 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Apollo 50SC clofentezine ακαρεοκτόνο/ acaricide 1203 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Tebu 25EW tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3262-P ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Tepekki 50WG flonicamid εντομοκτόνο/ insecticide 3520-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Tracer 48SC spinosad εντομοκτόνο/ insecticide 3826-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Agree WP Bacillus thuringiensis subsp. aizawai εντομοκτόνο/ insecticide 2189 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Matecor Express metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3635 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Atonic SL sodium 5-nitroguaiacolate + sodium-o-nitrophenolate + sodium-p-nitrophenolate ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3570-P Blue Ventures Trading Ltd Acrobat Reader File
Vivando 50SC metrafenone μυκητοκτόνο/ fungicide 3713-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Aliette 80WG fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3721-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Optix Disperss fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 3927 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Azatin EC azadirachtin A εντομοκτόνο/ insecticide 3550 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Kanemite SC acequinocyl ακαρεοκτόνο/ acaricide 3737-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Metriphar metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3319-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Challenge 600 aclonifen ζιζανιοκτόνο/ herbicide 1433 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Icarus EW tebuconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3623-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Most Micro 365CS pendimethalin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2892 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Poster SC propamocarb HCL + cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3882-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Apolo 50SC clofentezine ακαρεοκτόνο/ acaricide 3284-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Stroby DF kresoxim-methyl μυκητοκτόνο/ fungicide 3619-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Syllit 544 SC dodine μυκητοκτόνο/ fungicide 3330 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Limcpa 40SL MCPA ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3061 L. Lambrou Agro Ltd + Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Mevaxil 25WP metalaxyl μυκητοκτόνο/ fungicide 3931 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Serenade Aso Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) QST 713 μυκητοκτόνο/ fungicide 3632 Costas Christodoulou Ltd + Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Microthiol Special WG sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 3473 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Amylo-X Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 μυκητοκτόνο/ fungicide 3424 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Exitox hexythiazox ακαρεοκτόνο/ acaricide 3035 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Thiovit sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 153 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Droxy 50WP copper hydroxide μυκητοκτόνο/ fungicide 3128-P A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Sinstar 250SC azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3199 Alithino Ltd Acrobat Reader File
Agil 100EC propaquizafop ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3545-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Belure-T tribenuron-methyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3476 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Buzin metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3943 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Timeline Trio pinoxaden + clodinafop-propargyl + florasulam ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3043 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Laser 24SC spinosad εντομοκτόνο/ insecticide 3753 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Scala 40SC pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 2528 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Laitane pyrimethanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3890 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
HF Calibra MCPA - thioethyl ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3304 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Roster 120SC sulfoxaflor (Isoclast® active) εντομοκτόνο/ insecticide 3831-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
ΒΙΟΧ-Μ spearmint oil ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3865 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Sarex metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2820-P A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Champion WG copper hydroxide μυκητοκτόνο/ fungicide 2752 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Nitide fluroxypyr (fluroxypyr-meptyl) ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3798 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Kalina pelargonic acid (nonanoic acid) ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3631 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Actellic 50 pirimiphos methyl εντομοκτόνο/ insecticide 106 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Laudis OD tembotrione ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3683 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Cidely Top 125/15DC difenoconazole + cyflufenamid μυκητοκτόνο/ fungicide 3948-P Plant Fix Ltd Acrobat Reader File
DRUM Flow cymoxanil μυκητοκτόνο/ fungicide 3877 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Aliette 80WG fosetyl-Al μυκητοκτόνο/ fungicide 2616 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Topenco 100 EC penconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 2738 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Orvego 30/22,5SC(p) ametoctradin + dimethomorph μυκητοκτόνο/ fungicide 3026 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Shirudo tebufenpyrad ακαρεοκτόνο/ acaricide 3870 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Smerch 240 oxyfluorfen ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3637 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Challenge aclonifen ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3256-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Fresno fenoxaprop‐P‐ethyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3880-P L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Cuprico 50WP copper hydroxide μυκητοκτόνο/ fungicide 3703-P A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Affirm 095SG emamectin benzoate εντομοκτόνο/ insecticide 3861-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Bagi Forte glyphosate ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3489 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Amistar azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3277-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Basagran 48SL bentazone ζιζανιοκτόνο/ herbicide 508 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Masterteam 250SC azoxystrobin μυκητοκτόνο/ fungicide 3224-P Γ. Τ. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ Acrobat Reader File
Promess 72,2SL propamocarb HCL μυκητοκτόνο/ fungicide 3926 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Minecto Alpha 10/1,25 SC cyantraniliprole + acibenzolar-S-methyl εντομοκτόνο/ insecticide 3803-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Ziram Granuflo ziram μυκητοκτόνο/ fungicide 2856 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Atlantis OD mesosulfuron + iodosulfuron ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3350 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Sivanto Prime flupyradifurone εντομοκτόνο/ insecticide 3626-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Celest 100FS fludioxonil μυκητοκτόνο/ fungicide 3106 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Dimbo 480SL dicamba ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3576 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Shoshi 10 WP hexythiazox ακαρεοκτόνο/ acaricide 3245 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
FenFen 24EC oxyfluorfen ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3700 Ε. Η. Alevras & Sons Ltd Acrobat Reader File
Revus Top difenoconazole + mandipropamid μυκητοκτόνο/ fungicide 3574 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Plonuran copper hydroxide μυκητοκτόνο/ fungicide 2756 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Oberon 240SC spiromesifen εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3070-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Agil 100EC propaquizafop ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3571-P Blue Ventures Trading Ltd Acrobat Reader File
Teppeki flonicamid εντομοκτόνο/ insecticide 3396-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
KENJA® isofetamid μυκητοκτόνο/ fungicide 3743 A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd Acrobat Reader File
Primus Perfect florasulam + clopyralid ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3463 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Heliosoufre 70 SC sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 3667 L. Lambrou Agro Ltd Acrobat Reader File
Leimay amisulbrom μυκητοκτόνο/ fungicide 3685 Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Acrobat Reader File
Cabrio Team 6,7/12WG pyraclostrobin + dimethomorph μυκητοκτόνο/ fungicide 2827 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Topas penconazole μυκητοκτόνο/ fungicide 3378-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Gibrun 5SL gibberellic acid ρυθμιστής ανάπτυξης/ plant growth regulator 3241 A&E Stylianou Technochimiki Ltd Acrobat Reader File
Stomp AQUA 455CS pendimethalin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2778 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Zeon +1.5 CS lambda – cyhalothrin εντομοκτόνο/ insecticide 3311-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Diastar Maxi tefluthrin εντομοκτόνο/ insecticide 3907-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Stroby 50WG kresoxim-methyl μυκητοκτόνο/ fungicide 3477-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Ridomil Gold R metalaxyl-M + copper oxychloride μυκητοκτόνο/ fungicide 3329 ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ (Αγροεφόδια) Acrobat Reader File
Affirm 095SG emamectin benzoate εντομοκτόνο/ insecticide 3018-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Sencor 70WG metribuzin ζιζανιοκτόνο/ herbicide 878 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Enervin Top ametoctradin + metiram μυκητοκτόνο/ fungicide 3220-P A.D. Geoponiki Ltd Acrobat Reader File
Vargas 1.8EC abamectin εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3533 Agrolan Ltd Acrobat Reader File
Targa 5EC quizalofop-P-ethyl ζιζανιοκτόνο/ herbicide 3693 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Kumulus S 80WG sulphur μυκητοκτόνο/ fungicide 3690-P AKG Paphitis Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Puma Gold EC fenoxaprop-P-ethyl, iodosulfuron methyl-sodium ζιζανιοκτόνο/ herbicide 2923 Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Acrobat Reader File
Decis Expert 100EC deltamethrin εντομοκτόνο/ insecticide 2822 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
FLiPPER fatty acids potassium salt εντομοκτόνο + ακαρεοκτόνο/ insecticide + acaricide 3564 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File
Impact 125 SC flutriafol μυκητοκτόνο/ fungicide 3657 Costas Christodoulou Ltd Acrobat Reader File

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης Back To Top