Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Ανακοινώσεις


Νέο εγχειρίδιο για την παρακολούθηση των θαλάσσιων απορριμμάτων και την εναρμονισμένη καταγραφή των δεδομένων που συλλέγονται. - 12/04/2021 10:02:51 am


Ο σκοπός του εγχειριδίου είναι να οδηγήσει στην απόκτηση πιο αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων, επιτρέποντας στους εμπειρογνώμονες να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί για τη μείωση της ρύπανσης των θαλάσσιων απορριμμάτων και να κατανοήσουν καλύτερα πού να εστιάσουν τις μελλοντικές προσπάθειες στη διατήρηση της καθαριότητας των παραλιών και των θαλασσών της Ευρώπης.

Το εγχειρίδιο είναι ένας πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του «Κοινού Καταλόγου Κατηγοριών Απορριμμάτων» – ένας τυποποιημένος κατάλογος τύπων απορριμμάτων που βρίσκονται συνήθως στο θαλάσσιο περιβάλλον, ο οποίος έχει συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο κατάλογος λαμβάνει ρητά υπόψη τα στοιχεία που ρυθμίζονται βάσει της οδηγίας της ΕΕ για τα πλαστικά μίας χρήσης (SUP). Η συνεπής χρήση του από τα κράτη μέλη της ΕΕ θα επιτρέψει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρούσας οδηγίας στη μείωση των απορριμμάτων από SUP στις παραλίες και στη θάλασσα.

Ο κοινός κατάλογος τυποποιεί την απόδοση μακρο-απορριμμάτων (δηλαδή απορριμμάτων σχετικά μεγάλων διαστάσεων, >2,5cm), από πλαστικές φιάλες έως γόπες τσιγάρων, σε σαφώς καθορισμένους τύπους απορριμμάτων.

Το εγχειρίδιο που συνοδεύει τον κοινό κατάλογο εξηγεί το σύστημα που εφαρμόζεται, τη δομή του και επίσης παρέχει οδηγίες σχετικά με τους κωδικούς χρήσης και προτάσεις για την αξιολόγηση του μεγέθους των απορριμμάτων.

Στόχος του είναι να παρέχει σε όσους πραγματοποιούν παρακολούθηση, ένα εύκολα κατανοητό σύστημα καταγραφής αντικειμένων που συναντώνται στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής για την καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων βάσει της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (MSFD), όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα απορρίμματα στις παραλίες. Αυτό οδήγησε στον προσδιορισμό των συχνότερων στοιχείων, στην ανάπτυξη ποσοτικών γραμμών βάσης και στη συμφωνία καθορισμού οριακής τιμής για τις συγκεντρώσεις απορριμμάτων στις παραλίες.

Ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για αυτά τα βήματα, είναι η ανάγκη για πιο εναρμονισμένη οριζόντια καταγραφή των απορριμμάτων, με επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας.

Η έλλειψη εναρμονισμένων μεθόδων παρακολούθησης των θαλάσσιων απορριμμάτων έχει αναγνωριστεί ως βασικό εμπόδιο στην ανταλλαγή γνώσεων και τον συντονισμό των μέτρων, εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ.

Μόνο όταν τα απορρίμματα κατηγοριοποιούνται σαφώς, όπως στον κοινό κατάλογο, είναι δυνατή η σύγκριση των δεδομένων για τα απορρίμματα μεταξύ των διαφόρων μερών του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως οι παραλίες, ο βυθός και η επιφάνεια των υδάτων, και η σύνδεσή τους με τις πηγές του.

Η εναρμονισμένη συλλογή δεδομένων είναι επίσης το κλειδί για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα ωκεάνια ρεύματα μεταφέρουν απορρίμματα μεταξύ χωρών, περιοχών και περιφερειών, σε ολόκληρη την ΕΕ αλλά και πέραν αυτή.

Το εγχειρίδιο αναπτύχθηκε από την τεχνική ομάδα MFSD για τα θαλάσσια απορρίμματα, της οποίας συμπροεδρεύουν το Joint Research Centre (JRC) και το L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER). Το JRC, σε στενή συνεργασία με την Τεχνική Ομάδα, έχει αναπτύξει και έναν φωτογραφικό οδηγό που θα συνοδεύει το εγχειρίδιο.

Η MSFD παρέχει ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πιέσεων και των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων απορριμμάτων) και την εφαρμογή μέτρων για τη μείωσή τους.

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της ΕΕ και στην προστασία της βάσης των πόρων από την οποία εξαρτώνται οι οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα, επιτρέποντας παράλληλα τη βιώσιμη διεξαγωγή τους.

Ένας συμφωνημένος κατάλογος κατηγοριών θαλάσσιων απορριμμάτων, με επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας για τη διάκριση των διαφόρων τύπων απορριμμάτων και της πηγής τους, αποτελεί βασικό συστατικό της παρακολούθησης.

Η κοινή κατανόηση των κατηγοριών θαλάσσιων απορριμμάτων είναι απαραίτητη κατά την ανάλυση δεδομένων από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και πρωτοβουλίες για την επιστήμη των πολιτών, καθώς και από πρωτοβουλίες απόκτησης δεδομένων μεγάλης κλίμακας, όπως το Marine LitterWatch του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Η τεχνική ομάδα για τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελεί μια ομάδα, στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις περιφερειακές συμβάσεις για τη θάλασσα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ο κοινός κατάλογος κατηγοριών απορριμμάτων εγκρίθηκε από την ομάδα συντονισμού της θαλάσσιας στρατηγικής της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των εργασιών της τεχνικής ομάδας, το JRC εξέδωσε αυτό το εγχειρίδιο για χρήση εντός της ΕΕ. Ωστόσο, η χρήση του συνιστάται επίσης, για παρακολούθηση στις περιφερειακές συμβάσεις για τη θάλασσα σε όλη την Ευρώπη, καθώς και σε άλλες περιοχές και σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat A Joint List of Litter Categories for Marine Macrolitter Monitoring_EUR 30348 EN.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1749,72Kb)
Πολιτικη Προστασίας ΤΑΘΕ

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αίτηση για απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας μεσω πλατφορμας

Ελάχιστα επιτρεπόμενα αλιευτικά μεγέθη

CY-FIS

Προστατευόμενες περιοχές αλιείας

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Βραδινή Υποβρύχια Κατάδυση με βοηθητικές συσκευές

pandoteira

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης