Λογότυπο Τμήματος Μετεωρολογίας

Το Τμήμα Μετεωρολογίας της Κύπρου αποτελεί οργανικό Τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Έχει ως αποστολή του την παροχή μετεωρολογικών και κλιματικών υπηρεσιών προς όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας σε ολόκληρο τον χώρο της Κύπρου, τόσο τον χερσαίο όσο και τη θαλάσσια περιοχή γύρω από αυτόν, καθώς και τον εναέριο χώρο της περιοχής ελέγχου πτήσεων Λευκωσίας (Nicosia F.I.R). Το Τμήμα είναι προσανατολισμένο στην υπηρεσία του Κύπριου πολίτη, υπηρετώντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα, παρέχοντας με επαγγελματισμό τεχνική υποστήριξή εκεί όπου απαιτείται.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, οι λειτουργοί του Τμήματος ελέγχουν ποιοτικά, αρχειοθετούν και επεξεργάζονται μετεωρολογικές πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τους μετεωρολογικούς και κλιματικούς σταθμούς, μέσω ενός δικτύου που το ίδιο το Τμήμα διατηρεί, συντηρεί και επεκτείνει στην κυπριακή επικράτεια. Παράλληλα, συλλέγονται σε συνεχή βάση μετεωρολογικά στοιχεία από ένα μεγάλο αριθμό μετεωρολογικών σταθμών άλλων χωρών, από μετεωρολογικούς δορυφόρους και ραντάρ καθώς και επεξεργασμένα στοιχεία από μετεωρολογικά κέντρα. Ο όγκος των πληροφοριών που λαμβάνονται είναι τεράστιος, η ροή συνεχής και οι τεχνικές διαδικασίες στο Τμήμα απαιτούν μεγάλη εξειδίκευση και ακρίβεια, προκειμένου η πληροφόρηση προς τους ενδιαφερόμενους, είτε για σκοπούς πρόγνωσης καιρού, είτε για γνώση του παρόντος καιρού, είτε για κλιματικές εφαρμογές, να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής.

Για να πετύχει τα πιο πάνω, το Τμήμα Μετεωρολογίας στηρίζεται στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού του (για το οποίο είναι υπερήφανο), το οποίο καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να ανταποκριθεί στις ανάγκες που απαιτεί η αποστολή του. Αν και το Τμήμα Μετεωρολογίας στελεχώνεται από ένα σχετικά μικρό αριθμό προσωπικού, είναι σε όλους γνωστό από το δυναμικό παρόν που καθημερινά δίνει με τις προγνώσεις του για τον καιρό οι οποίες φτάνουν στο Κυπριακό κοινό μέσω των εφημερίδων, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Είναι επίσης πολύ καλά γνωστό στους χρήστες κλιματικών δεδομένων, είτε αυτοί είναι ιδιώτες ή φοιτητές είτε οργανισμοί ή ακαδημαϊκά ιδρύματα. Παράλληλα, όμως, προσφέρει υπηρεσίες, που αν και δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, εντούτοις είναι πολύ καλά γνωστές και κυρίως ουσιώδεις στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται προς το νευραλγικό τομέα της άμυνας, της αεροναυτιλίας, της ναυτιλίας, της αλιείας, του τουρισμού, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της έρευνας και διάσωσης αλλά και προς υποστήριξη των ενεργειών των εταιρειών που επιχειρούν στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, χάριν παραδείγματος. Από τα πιο πάνω αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της εξειδίκευσης στην εκπαίδευση αλλά και της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του Τμήματος, οι οποίες επιτυγχάνονται στα πλαίσια των διαθέσιμων πόρων.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας της Κύπρου συνεργάζεται με άλλες Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες, τόσο πάνω σε διμερή όσο και σε Διεθνή βάση. Το Τμήμα λειτουργεί πάνω στις κατευθυντήριες γραμμές που επιβάλλει η συμμετοχή του στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό ο οποίος αποτελεί εξειδικευμένο φορέα των Ηνωμένων Εθνών. Ο οργανισμός αυτός επιβάλλει πρότυπα στην αρχειοθέτηση και διαχείριση κλιματικών στοιχείων καθώς και πρότυπες προδιαγραφές για τα μετεωρολογικά όργανα και άλλες συσκευές που είναι σε χρήση. Παράλληλα, η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών προς την αεροναυτιλία καθορίζεται μέσα από μια σειρά από προδιαγραφές που καθορίζει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Τμήμα Μετεωρολογίας της Κύπρου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις πιο πάνω προδιαγραφές και εκεί όπου απαιτείται κατάλληλα πιστοποιημένο για παροχή υπηρεσιών.

Στόχος του Τμήματος είναι η συνεχής βελτίωση, επέκταση και αναβάθμιση των μετεωρολογικών και κλιματικών υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας της Κύπρου.

Δρ. Κλεάνθης Νικολαΐδης
Διευθυντής

Back to Top