Λογότυπο Τμήματος Μετεωρολογίας

 • Έναρξη ενόργανων μετεωρολογικών παρατηρήσεων

  Οι πρώτες γνωστές ενόργανες μετεωρολογικές παρατηρήσεις έγιναν στη Λάρνακα στην περίοδο Οκτωβρίου 1866 - Ιουνίου 1870 από τον Βρεττανό Υπο-Πρόξενο στην Κύπρο Thomas B. Sandwith.

 • Εγκατάσταση πρώτου κλιματολογικού σταθμού

  Το 1878 η Κύπρος πέρασε κάτω από τη Βρετανική Διοίκηση. Το 1881 ο Δρ. F.W. Barry, Υγειονομικός Επίτροπος για την Κυβέρνηση της Κύπρου, εγκατέστησε κλιματολογικούς σταθμούς στις πόλεις Λευκωσία, Αμμόχωστο, Λάρνακα, Πάφο και Κερύνεια. Τα αναγκαία όργανα προμήθευσε το Μετεωρολογικό Συμβούλιο. Το 1882 εγκαταστάθηκε κλιματολογικός σταθμός στη Λεμεσό.

 • Αύξηση κλιματολογικών σταθμών

  Στα χρόνια που ακολούθησαν εγκαταστάθηκαν και άλλοι μετεωρολογικοί σταθμοί. Το 1902 λειτουργούσαν 7 κλιματολογικοί σταθμοί και περίπου 35 βροχομετρικοί. Ο νέος (έβδομος) κλιματολογικός σταθμός εγκαταστάθηκε στην Αχερίτου, ένα χωριό κοντά στην Αμμόχωστο, όπου εκτελούνταν αρδευτικά έργα.

 • Ένταξη Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στον Π.Μ.Ο.

  Το 1931 οι βροχομετρικοί σταθμοί είχαν αυξηθεί στους 60 και το 1961 λειτουργούσαν 28 κλιματολογικοί σταθμοί και 90 βροχομετρικοί. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ενταχθεί στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (Π.Μ.Ο.) στις 11 Απριλίου 1963.

 • Η Μετεωρολογική Υπηρεσία μετά την εισβολή

  Το 1974, πριν από την Τουρκική εισβολή, λειτουργούσαν σ' ολόκληρη την Κύπρο 42 κλιματολογικοί και 136 βροχομετρικοί σταθμοί. Μετά την Τουρκική εισβολή και μέχρι το 1990 λειτουργούσαν στις ελεύθερες περιοχές 47 κλιματολογικοί και 112 βροχομετρικοί σταθμοί.
  OldRadar

 • Αναβάθμιση και "Άνθιση" του Τμήματος Μετεωρολογίας

  Σήμερα το Τμήμα Μετεωρολογίας λειτουργεί δίκτυο από 17 Κλιματολογικούς Σταθμούς και 82 Βροχομετρικούς Σταθμούς στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, σταθμό για παρατηρήσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα στην Αθαλάσσα και Μετεωρολογικά Γραφεία στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, όπου λειτουργούν επίσης συνοπτικοί μετεωρολογικοί σταθμοί καθώς επίσης και 50 Αυτόματους Μετεωρολογικούς Σταθμούς. Τέλος, το Τμήμα διαθέτει Σύστημα Μετεωρολογικών Εκθέσεων (MRS) που διευκολύνει την παροχή πληροφοριών στο κοινό και σ' όλους τους ενδιαφερόμενους.

Back to Top