Λογότυπο Τμήματος Μετεωρολογίας

Ο Τομέας Σταθμών και Τεχνικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ποιοτικά μετεωρολογικά δεδομένα, έχει την ευθύνη της εγκατάστασης και συντήρησης του δικτύου σταθμών του Τμήματος Μετεωρολογίας. Το δίκτυο των σταθμών αποτελείται από Συμβατικούς (ΣΜΣ) και Αυτόματους (ΑΜΣ) Μετεωρολογικούς Σταθμούς σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας τους, οι οποίοι χωρίζονται σε Κλιματολογικούς και Βροχομετρικούς ανάλογα με το είδος των μετρήσεων που περιλαμβάνουν: οι κλιματολογικοί σταθμοί συνήθως διαθέτουν αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα, ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, βροχόπτωσης, ατμοσφαιρικής πίεσης, θερμοκρασίας εδάφους και διάφορα είδη ακτινοβολίας ενώ οι βροχομετρικοί σταθμοί μετρούν μόνο την βροχόπτωση.

MetStations

Το δίκτυο των ΑΜΣ αποτελεί ένα σύγχρονο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος των ελεύθερων περιοχών του νησιού που με την πάροδο του χρόνου αντικαθιστά σταδιακά το προηγούμενο δίκτυο των συμβατικών σταθμών που αποτελείτο από συμβατικά και αυτογραφικά όργανα. Οι ΑΜΣ λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια έχοντας αυτονομία τροφοδοσίας για αρκετές ημέρες, ενώ διαθέτουν αισθητήρες μέτρησης διαφόρων ατμοσφαιρικών και εδαφικών παραμέτρων όπως θερμοκρασία και υγρασία αέρα, ατμοσφαιρική πίεση, κατεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου, θερμοκρασία εδάφους σε συγκεκριμένα βάθη κ.α. Οι μετρήσεις από τους ΑΜΣ μεταφέρονται αυτόματα, κάθε 10 λεπτά, σε βάσεις δεδομένων του ΤΜ για αποθήκευση, ανάλυση και ποιοτικό έλεγχο, και παράλληλα στην ιστοσελίδα του ΤΜ για πρόσβαση από το κοινό ή από εφαρμογές άλλων φορέων.

Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η απρόσκοπτη παροχή των δεδομένων, το προσωπικό του Τομέα επισκέπτεται τους μετεωρολογικούς σταθμούς σε τακτά χρονικά διαστήματα για έλεγχο και συντήρηση σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες των κατασκευαστών των αισθητήρων και του υπόλοιπου εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος σε κάθε σταθμό.

Back to Top