Λογότυπο Τμήματος Μετεωρολογίας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Όλοι οι Τομείς του Τμήματος Μετεωρολογίας είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το Πρότυπο CYS EN ISO 9001:2015 για τις ακόλουθες βασικές δραστηριότητες του Τμήματος:

  • Παροχή μετεωρολογικών υπηρεσιών για την αεροναυτιλία, τη ναυτιλία και το ευρύ κοινό.
  • Παροχή κλιματολογικών υπηρεσιών.

Η διατήρηση της πιο πάνω πιστοποίησης αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα του στόχου του Τμήματος Μετεωρολογίας για την παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων μετεωρολογικών και κλιματολογικών υπηρεσιών. Στο Τμήμα διενεργούνται τακτικές επιθεωρήσεις από εσωτερικούς και εξωτερικούς επιθεωρητές για την τήρηση των προνοιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Back to Top