Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2021-2027.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2021-2027.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση σχετικά με το Προσχέδιο της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2021-2027 (από 31/01/2022 – 01/03/2022).

Για την επίτευξη των στόχων που έχουν υιοθετηθεί στα πλαίσια της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο IMPEL και με την παροχή τεχνικής βοήθειας από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει εκπονήσει τη νέα Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2021-2027, με βασικό σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου των δράσεων και μέτρων που θα εφαρμοστούν την επόμενη εξαετία στον τομέα διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων.

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί και ανοιχτή δημόσια ακρόαση την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:30π.μ. – 13:30μ.μ. στην Αίθουσα εκδηλώσεων «Πασχάλη Πασχαλίδη» του Κτηρίου Διοίκησης Ελληνικής Τράπεζας (γωνία Λεωφόρου Λεμεσού & Αθαλάσσας 200 - Λευκωσία).

Σημειώνεται ότι επειδή υπάρχει περιορισμός θέσεων στο χώρο, το κοινό να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το Τμήμα Περιβάλλοντος για δήλωση συμμετοχής και τον τρόπο παρακολούθησης της δημόσιας διαβούλευσης στις διευθύνσεις echristodoulidou@environment.moa.gov.cy και kkyrmani@environment.moa.gov.cy

Το προσχέδιο της Στρατηγικής είναι διαθέσιμο πιο κάτω.

Γραπτές απόψεις, σχόλια, συστάσεις ή/και παρατηρήσεις, μπορούν να αποσταλούν μέχρι την 1η Μαρτίου 2022:    - Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία,


    - μέσω τηλεομοιότυπου στο 22-774945 ή/και


    - ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ndikigoropoulou@environment.moa.gov.cy..Τμήμα Περιβάλλοντος,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
17 Φεβρουαρίου, 2022


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat20211220 - OFFICIAL - MWMP Greek.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointMWMS presentation public hearing revised2.pptx