Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Πρόσκληση σε Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Θέσπιση Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, σας προσκαλεί σε

ενημερωτική παρουσίαση του νέου Κανονισμού:

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/956 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαΐου 2023

για τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα»


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Οικονομικών, στις 14 Σεπτεμβρίου 2023, η ώρα 9:00 π.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την εκδήλωση καθώς επίσης για δήλωση συμμέτοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στη Λειτουργό Περιβάλλοντος Α’ κα. Χρυστάλλα Παπασταύρου (τηλ. 22408962, cpapastavrou@environment.moa.gov.cy) και στην Τελωνειακό Λειτουργό κα. Μαρία Στέλλα Σπύρου (τηλ. 22601680, mspyrou@customs.mof.gov.cy).


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_14092023_1.pdf