Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Καλωσορίσατε στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Ευελπιστούμε ότι μέσα από αυτή θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε έγκαιρα και εύκολα για τις αρμοδιότητες, την αποστολή τις δραστηριότητες καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο κοινό.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε το 2010 και υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Είναι η περιβαλλοντική αρχή του κράτους και αποτελεί μετεξέλιξη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος η οποία δημιουργήθηκε το 1986 μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος λειτουργεί ως Ρυθμιστική Αρχή (Regulatory Authority) δηλαδή υιοθετεί, εφαρμόζει ελέγχει και παρακολουθεί αναπτυξιακές δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επίσης παρακολουθεί και αξιολογεί παραμέτρους που συνθέτουν την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής ποιότητας. Στο πεδίο δραστηριοτήτων του επίσης αφορούν οι τομείς της προστασίας της Φύσης και της βιοποικιλότητας ως κύριο φυσικό μας κεφάλαιο, ο έλεγχος της ρύπανσης και η διαχείριση αποβλήτων στα πλαίσια της χρήσης τους ως πόρου κυκλικής οικονομίας, καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και προσαρμογής στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Συνεργαζόμαστε στενά με άλλα τμήματα όπως το τμήμα Δασών, το τμήμα Αλιείας και θαλάσσιων ερευνών, την υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και το τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα πολύπλευρα θέματα του περιβάλλοντος. Διατηρούμε επίσης συνεχή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και με μη κυβερνητικούς οργανισμούς οι οποίοι αποτελούν σημαντικό κρίκο έκφρασης απόψεων σε διάφορα θέματα.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν τις τρέχουσες δραστηριότητες μας, ανακοινώσεις , εκδηλώσεις, αδειοδοτήσεις, ελέγχους, καθώς και ενημερωτικά στοιχεία ως μέρος των δράσεων στους διάφορους τομείς του τμήματος. Στόχος της αναβαθμισμένης ιστοσελίδας είναι η άμεση και εύκολη παροχή πληροφοριών και η εξυπηρέτηση σας στα πλαίσια των θεμάτων που δραστηριοποιούμαστε.

Το προσωπικό του τμήματος είναι στη διάθεσή σας για να εισακούσει και να αξιοποιήσει απόψεις και εισηγήσεις ώστε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ajax loader