Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας


Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας


Σχέδιο Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας ως σκοπό την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, προχώρησε το 2020 στη δημιουργία ενός έκτακτου και προσωρινού μέσου χρηματοδότησης για την ανάκαμψη και έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από την κρίση, με την επωνυμία Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU). Το σχέδιο Επόμενη Γενιά ΕΕ έχει ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ μέσα από την εφαρμογή του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 και με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €750 δις (εγκεκριμένος προϋπολογισμός το 2018 και σημερινές εκτιμώμενες τιμές στα €800 δις).
διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο
Η Κυπριακή Δημοκρατία, υιοθετώντας τον σχετικό κανονισμό της ΕΕ «Για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας», αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αξιολογήσεις / συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο που αφορούν εκδόσεις του 2019 και 2020, ετοίμασε και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) για την Κύπρο. Το ΣΑΑ για την Κύπρο (με σλόγκαν Κύπρος το αύριο) ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε τον Μάιο του 2021 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ τον Ιούλιο του 2021, εκδόθηκε η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του ΣΑΑ της Κύπρου.
διαβάστε περισσότερα

Άξονας Πολιτικής 2 «Προς την πράσινη ανάπτυξη»
Ο Άξονας Πολιτικής 2, επιδιώκει να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της Κύπρου. Η επίτευξη του στόχου αυτού, θα επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, μέσα από τον άξονα αυτό, προωθούνται μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα.
διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Τμήματος Δασών στην υλοποίηση του ΣΑΑ
Το Τμήμα Δασών, του Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, συμμετέχει στην υλοποίηση προγράμματος επένδυσης, στην συνιστώσα «Κλιματική ουδετερότητα, ενεργειακή απόδοση και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – ΑΠΕ», ως προς την επίτευξη του στόχου άξονα πολιτικής 2 «Προς την πράσινη ανάπτυξη».
διαβάστε περισσότεραΈρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων