Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Διατάγματα

Κατάλογος Κανόνων και Οδηγιών για τα Εθνικά Δασικά Πάρκα


Αριθμός
Τίτλος
Κ.Δ.Π. 16/97
Οι περί Δασών Οδηγίες για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο του 1997
Κ.Δ.Π. 25/2014
Οι περί Δασών (Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακαδημίας) Κανόνες του 2013
Κ.Δ.Π. 26/2014
Οι περί Δασών (Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας) Κανόνες του 2013Σχετικά Αρχεία:

KΔΠ 16-97 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΔΠ ΚΑΒΟ ΓΚΕΚΟ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 489,67Kb)
KΔΠ 25-2014 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΔΠ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 216,73Kb)
KΔΠ 26-2014 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΔΠ Π-ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 217,59Kb)

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων