Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Άλλα Είδη Προϊόντων

Παραγωγή άλλων δασικών προϊόντων

Υφιστάμενη κατάσταση

Τα δάση της Κύπρου εκτός από την ξυλεία παράγουν και πλήθος από άλλα προϊόντα, εκ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι το νερό, το θήραμα, τα μανιτάρια, τα αρωματικά φυτά, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και το μέλι, των οποίων η οικονομική αξία πιθανότατα είναι μεγαλύτερη από αυτήν της ξυλείας.

Στόχος

Να εξασφαλίζεται μέσω της κατάλληλης διαχείρισης των δασών η συνέχιση της παραγωγής όλων των μη ξυλωδών προϊόντων.

Ενέργειες

Η υλοποίηση του πιο πάνω στόχου θα επιτευχθεί με την κατάλληλη διαχείριση καθώς και με τις κατάλληλες ρυθμίσεις ειδικά σε ότι αφορά τη συλλογή αυτών των προϊόντων. Όταν οι συνθήκες το απαιτούν και ειδικά για σκοπούς προστασίας της βιοποικιλότητας ή και του οικοσυστήματος, η ρύθμιση δυνατόν να περιλάβει και την πλήρη απαγόρευση της συλλογής ή να περιορίσει τη συλλογή σε καθορισμένες περιοχές.Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων