Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Εκδόσεις Βιβλίων


Tο Τ.Γ.Ε. διαθέτει μόνο πρωτότυπα αντίγραφα των εκδόσεών του. Δεν παρέχονται φωτοαντίγραφα, σαρωμένες ή ψηφιακές εικόνες των δημοσιεύσεων.

Μπορείτε να αγοράσετε τις εκδόσεις του Τμήματος με τους δυο πιο κάτω τρόπους:

1. Εάν είστε κάτοικος Κύπρου, μπορείτε να προμηθευτείτε στα γραφεία του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης (Λεύκωνος 1, 2064 Στρόβολος, Λευκωσία), για να προμηθευτείτε τις εκδόσεις μας.

2.Είναι δυνατόν να σας αποσταλούν ταχυδρομικώς.

Για πληροφορίες σχετικά με την τιμή των βιβλίων μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο director@gsd.moa.gov.cy ή επιστολή στο "Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Ταχ. Θυρίδα 24543, 1301 Λευκωσία, Κύπρος". Το συνολικό κόστος θα περιλαμβάνει την τιμή των στοιχείων + ΦΠΑ (+ ταχυδρομικά τέλη). Στη συνέχεια πρέπει να καταθέσετε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Swift code: CBCYCY2NACC) το ποσό αυτό (πέραν τραπεζικών επιβαρύνσεων) μέσω του Target 2 για την πίστωση του λογαριασμού του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, A/C No CY16001000010000000006001010 σε πίστωση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Δωρεάν GIS δεδομένα είναι διαθέσιμα στη γεωπύλη (geoportal), που αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 43(Ι)/2010.

Δείτε σε χάρτη τα GIS δεδομένα τα οποία διατίθενται προς πώληση ΕΔΩ.
Βρείτε σε πίνακα τα GIS δεδομένα τα οποία διατίθενται προς πώληση στο πιο κάτω αρχείο.

Σημειώστε, ότι οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (5%).Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat PublicationsGSD_2020.pdfShow details for Βιβλία/BooksΒιβλία/Books
Show details for Δελτία/BulletinsΔελτία/Bulletins
Show details for Μνημόνια/MemoirsΜνημόνια/Memoirs
Back To Top