Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Εγκύκλιοι


Αρχή Πιστοποίησης: Ενημέρωση και χειρισμός Παρατυπιών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 1Α_ΕκθεσηΠαρατυπιων_Ενημέρωσης.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 1Β Οδηγίες Συμπλήρωσης.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 2_Διαγράμματα ροής.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11_ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ_2015_ΕΚΔΟΣΗ_1_v5.docx


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ