Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Εγκύκλιοι


Υπολογισμός του Επιλέξιμου για Συγχρηματοδότηση κόστους των έργων που παράγουν καθαρά έσοδα για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4_ΕΡΓΑ ΜΕ ΕΣΟΔΑ_2015_ΕΚΔΟΣΗ_1_v4.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordAnnex_I.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordAnnexes_II-V.xlsx


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ