Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - Συναντήσεων και Εκδηλώσεων


Παρουσίαση Αποτελεσμάτων για την έρευνα για τα κητώδη (Φάλαινες και Δελφίνια) στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου - 13/09/2017


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του ΥΓΑΑΠ ως Δικαιούχος για παρεμβάσεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θάλασσα" 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΘΑ) ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η οπτική και ακουστική επιστημονική έρευνα για τα κητώδη (φάλαινες και δελφίνια) στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την περίοδο 2016-2017.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν από ειδικό εμπειρογνώμονα στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 2ου Ορόφου την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00.
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DG MARE
Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ