Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Λογότυπο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
      Έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

English
Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:    Κάντε κλικ: εκτέλεση αναζήτησης
Ειδική Αναζήτηση      
Ταξίδια - Ζώα Συντροφιάς
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English


ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ


I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νομικό Πλαίσιο
Τη νομική βάση για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς αποτελούν οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι, οι Κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 576/2013 και (ΕΕ) αριθ. 577/2013, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κοινοτική ή εθνική νομοθεσία σχετίζεται με αυτόν.

Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο κείμενο
 • Ζώα Συντροφιάς
Σκύλοι (Canis lupus familiaris), γάτες (Felis silvestris catus), κουνάβια (Mustela putorius furo), ασπόνδυλα (εκτός από μέλισσες, βομβίνους, μαλάκια και καρκινοειδή), διακοσμητικά υδρόβια ζώα, τροπικά διακοσμητικά ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πτηνά (εκτός από αυτά τα οποία αναφέρονται στην Οδηγία του Συμβουλίου 2009/158/ΕΚ), τρωκτικά και κατοικίδια κουνέλια.
 • Μετακίνηση ζώου συντροφιάς
Κάθε μετακίνηση ζώου συντροφιάς από ένα Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) προς άλλο Κράτος Μέλος, ή είσοδος ή επανείσοδος αυτού, από τρίτη χώρα στο έδαφος της Ε.Ε.
 • Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώου συντροφιάς
Μετακίνηση ζώου συντροφιάς, το οποίο συνοδεύεται κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του από τον ιδιοκτήτη του ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτό για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και το οποίο δεν προορίζεται για πώληση ή για μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη.

Σε επαρκώς αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες περιπτώσεις, το ζώο συντροφιάς θεωρείται ότι συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ακόμη και εάν η μη εμπορική μετακίνηση του ζώου συντροφιάς λαμβάνει χώρα έως πέντε ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από τη μετακίνηση του ιδιοκτήτη του ή του εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου, ή λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό μέρος από εκείνο που βρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
 • Ιδιοκτήτης
Το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται ως ιδιοκτήτης στο έγγραφο αναγνώρισης.
 • Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
Το φυσικό πρόσωπο που φέρει γραπτή εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη να διενεργήσει τη μη εμπορική μετακίνηση του ζώου συντροφιάς εκ μέρους του ιδιοκτήτη.
 • Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χώρα, η οποία είναι μέλος της Ε.Ε.
 • Τρίτη χώρα
Χώρα, η οποία δεν είναι μέλος της Ε.Ε.
 • Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Ζώων Συντροφιάς
Έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο από την Αρμόδια Αρχή κτηνίατρο, σύμφωνα με το υπόδειγμα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 577/2013, ή σύμφωνα με το υπόδειγμα στην Απόφαση 2003/803/ΕΚ (εάν εκδόθηκε πριν τις 29 Δεκεμβρίου 2014), που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του ζώου συντροφιάς και στο οποίο περιλαμβάνονται ενδείξεις, βάσει των οποίων εξακριβώνεται το υγειονομικό καθεστώς του ζώου.
 • Πιστοποιητικό Υγείας
Έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από επίσημο κτηνίατρο σύμφωνα με το υπόδειγμα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 577/2013, που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του ζώου συντροφιάς και στο οποίο περιλαμβάνονται ενδείξεις, βάσει των οποίων εξακριβώνεται το υγειονομικό καθεστώς του ζώου.

Το πιστοποιητικό ισχύει για 10 ημέρες από την ημέρα έκδοσης του από τον επίσημο κτηνίατρο. Σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφορά, η περίοδος των 10 ημερών παρατείνεται κατά μια συμπληρωματική περίοδο που αντιστοιχεί στη διάρκεια του θαλάσσιου ταξιδιού. Για περαιτέρω μετακίνηση σε άλλα Κράτη Μέλη, το πιστοποιητικό ισχύει από την ημερομηνία ελέγχου των εγγράφων και ταυτότητας για τέσσερεις συνολικά μήνες ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του εμβολιασμού κατά του ιού της λύσσας, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.
 • Εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος
Οποιοσδήποτε κτηνίατρος, τον οποίο έχει εξουσιοδοτήσει η Αρμόδια Αρχή για διενέργεια καθορισμένων κτηνιατρικών ελέγχων σε ζώα συντροφιάς.
 • Επίσημος κτηνίατρος
Οποιοσδήποτε κτηνίατρος, ο οποίος υπηρετεί στην Αρμόδια Αρχή.

ΙΙ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 • Σημεία εισόδου
Τα ζώα συντροφιάς μπορούν να εισέρχονται στην Κύπρο μόνο από συγκεκριμένα σημεία εισόδου (αεροδρόμια, λιμάνια και μαρίνες). Η είσοδος ζώου συντροφιάς από οποιοδήποτε άλλο σημείο απαγορεύεται.

Ζώα τα οποία ανήκουν σε είδη που καλύπτονται από τη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), επιτρέπεται να εισέλθουν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας μόνο μέσω των Διεθνών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου και των Λιμένων Λεμεσού και Λάρνακας.
 • Γνωστοποίηση άφιξης
Ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος για ζώο συντροφιάς, προερχόμενο από τρίτη χώρα, οφείλει να γνωστοποιήσει στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο του σημείου εισόδου του ζώου στην Κύπρο, τουλάχιστον 48 ώρες πριν της άφιξη, την ημερομηνία και την ώρα άφιξης, καθώς και τον αριθμό πτήσης ή την ονομασία του πλοίου με το οποίο το ζώο θα αφιχθεί στην Κύπρο.


ΣΚΥΛΟΙ, ΓΑΤΕΣ, ΚΟΥΝΑΒΙΑ

Α. Γενικές απαιτήσεις

1. Ταυτοποίηση
Κάθε ζώο πρέπει να είναι ταυτοποιημένο. Ταυτοποιημένο θεωρείται ένα ζώο, το οποίο φέρει είτε
  • ευανάγνωστη δερματοστιξία / τατουάζ (ως μέθοδος ταυτοποίησης του ζώου είναι αποδεκτή μόνο εάν έγινε πριν από τις 03/07/2011), είτε
  • ηλεκτρονική συσκευή αναγνώρισης (αποκριτή πομποδέκτη) εμφυτευμένη στο σώμα του.

Ο αποκριτής πομποδέκτης (μικροπλακέτα) αναγνώρισης πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και να μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή αναγνώρισης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785. Στην περίπτωση που ο αποκριτής πομποδέκτης δεν είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, ο ιδιοκτήτης ή το υπεύθυνο πρόσωπο για το ζώο οφείλει, σε περίπτωση ελέγχου, να παρέχει τα αναγκαία μέσα για την ραδιοαναγνώριση του εμφυτευθέντος στο σώμα του ζώου αποκριτή πομποδέκτη.
Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία εμβολιασμού κατά του ιού της λύσσας δεν προηγείται της ημερομηνίας εμφύτευσης του αποκριτή πομποδέκτη ή της δερματοστιξίας ή της ημερομηνίας ανάγνωσης του αποκριτή πομποδέκτη ή της δερματοστιξίας όπως αναφέρεται στο κατάλληλο τμήμα του εγγράφου αναγνώρισης.

Σημειώνεται ότι στην Κύπρο μόνο εξουσιοδοτημένοι κτηνίατροι έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν την εμφύτευση του αποκριτή πομποδέκτη.

2. Εμβολιασμός κατά του ιού της λύσσας
Η είσοδος στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ζώων συντροφιάς ανεμβολίαστων κατά του ιού της λύσσας απαγορεύεται, ανεξαρτήτως της χώρας προελεύσεως.

Το ζώο πρέπει να έχει εμβολιασθεί κατά του ιού της λύσσας σε ηλικία τουλάχιστον 12 εβδομάδων. Ο εμβολιασμός ή ο τακτικός επανεμβολιασμός, κατά περίπτωση, πρέπει να έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής του εμβολίου είτε με αδρανοποιημένο εμβόλιο μιας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είτε με ανασυνδυασμένο εμβόλιο που εκφράζει την ανοσολογική γλυκοπρωτεΐνη του ιού της λύσσας σε ένα ζωντανό ιικό φορέα.

Η χρήση εμβολίου κατά της λύσσας με ζωντανό τροποποιημένο ιό, απαγορεύεται.

Η περίοδος ισχύος του εμβολιασμού αρχίζει από τη δημιουργία προστατευτικής ανοσίας, η οποία αρχίζει τουλάχιστον μετά από 21 ημέρες από την ημερομηνία λήξης του πρωτοκόλλου εμβολιασμού που απαιτείται από τον παρασκευαστή για τον πρώτο εμβολιασμό και συνεχίζεται μέχρι το τέλος της περιόδου προστατευτικής ανοσίας. H ημερομηνία εμβολιασμού θεωρείται ως μέρα 0 και όχι 1, έτσι εάν το πρωτόκολλο εμβολιασμού ολοκληρωθεί την 1η του μήνα, τότε το ζώο μπορεί να ταξιδέψει στις 22 του μήνα.

Στην περίπτωση επανεμβολιασμού, αυτός ισχύει από την ημερομηνία διενέργειάς του, εφόσον το εμβόλιο χορηγείται εντός της περιόδου ισχύος που αναφέρει ο κατασκευαστής του εμβολίου που χρησιμοποιήθηκε κατά τον προηγούμενο εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός θεωρείται πρώτος εμβολιασμός όταν δεν υπάρχει πιστοποίηση από κτηνίατρο, με την οποία βεβαιώνεται ο προηγούμενος εμβολιασμός. Η σχετική τεκμηρίωση εμβολιασμού κατά του ιού της λύσσας και οποιωνδήποτε άλλων παθογόνων παραγόντων πρέπει να αναφέρεται στα συνοδευτικά έγγραφα που παρουσιάζονται κατά τον έλεγχο.

Τα εγγεγραμμένα εμβόλια της λύσσας στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι τα εξής.


3. Ηλικία
Με βάση τα πιο πάνω, κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο πρόκειται να εισέλθει στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 105 ημερών. Η είσοδος ζώων συντροφιάς ηλικίας μικρότερης των 105 ημερών απαγορεύεται, ανεξαρτήτως της χώρας προελεύσεως.

4. Φυλή
Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας σκύλου που ανήκει στις πιο κάτω φυλές, ανεξαρτήτως της χώρας προελεύσεως:
   • Pit Bull Terrier ή American Pit Bull
   • Japanese Tosa ή Tosa Inu
   • Dogo Argentino ή Argentinian Mastiff
   • Fila Brasileiro ή Brazilian Mastiff

Στις φυλές που αναφέρονται πιο πάνω περιλαμβάνονται και α) σκύλοι που προέρχονται από τη διασταύρωση τέτοιων φυλών (π.χ. Dogo Argentino με Fila Brazileiro) ή β) και σκύλοι που προέρχονται από τη διασταύρωση σκύλου οποιασδήποτε φυλής με σκύλο επικίνδυνης φυλής στους οποίους εγγεγραμμένος κτηνίατρος βεβαιώνει ότι επικρατούν τα χαρακτηριστικά των επικίνδυνων φυλών.

Γάτες που δεν ανήκουν στο είδος ‘’Felis silvestris catus’’ απαγορεύεται να εισέρχονται στην Κύπρο (π.χ. Savannah, Bengal, Caracat, τα υβρίδιά τους κτλ.).


5. Μεταφορά
Σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς τους, τα ζώα πρέπει να μεταφέρονται σε περιέκτες που να πληρούν τις προδιαγραφές του Διεθνούς Συνδέσμου Αερομεταφορέων (IATA). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Διεθνούς Συνδέσμου Αερομεταφορέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/live-animals/Pages/index.aspx


Η θαλάσσια μεταφορά των ζώων συντροφιάς πρέπει να γίνεται, επίσης, υπό συνθήκες που να διασφαλίζουν την υγεία και ευημερία των ζώων, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

6. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ζώων
Ο μέγιστος αριθμός των ζώων συντροφιάς τα οποία μπορούν να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας μη εμπορικής μετακίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε.

Κατά παρέκκλιση του πιο πάνω, ο μέγιστος αριθμός των ζώων συντροφιάς μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) η μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς γίνεται για λόγους συμμετοχής σε διαγωνισμούς, επιδείξεις ή αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και για την εκπαίδευση για συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και
β) ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υποβάλλει γραπτές αποδείξεις ότι τα ζώα συντροφιάς είτε είναι εγγεγραμμένα να συμμετάσχουν σε εκδήλωση σαν αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο α), είτε είναι καταχωρισμένα σε φορέα, ο οποίος διοργανώνει παρόμοιες εκδηλώσεις και
γ) τα ζώα συντροφιάς είναι ηλικίας άνω των έξι μηνών.

Όταν ο μέγιστος αριθμός των ζώων συντροφιάς υπερβαίνει τα πέντε και δεν πληρούνται οι όροι της παρέκκλισης, τα εν λόγω ζώα συντροφιάς συμμορφώνονται με τους υγειονομικούς όρους οι οποίοι καθορίζονται στην Οδηγία 92/65/ΕΟΚ.


Β. Ειδικές απαιτήσεις

1. Είσοδος από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνοδευτικά έγγραφα

 1. Διαβατήριο σύμφωνα με το υπόδειγμα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 577/2013, ή σύμφωνα με το υπόδειγμα στην Απόφαση 2003/803/ΕΚ (εάν εκδόθηκε πριν τις 29 Δεκεμβρίου 2014), στο οποίο να πιστοποιείται η ύπαρξη ισχύοντος αντιλυσσικού εμβολιασμού. Εάν πρόκειται να μετακινηθούν περισσότερα από πέντε ζώα συνολικά ανά πολίτη, απαιτείται εντός 48 ωρών πριν από την ώρα αποστολής των ζώων, εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος να πιστοποιήσει στο μέρος X του διαβατηρίου ότι τα ζώα είναι υγιή και σε κατάλληλη φυσική κατάσταση για την προβλεπόμενη μετακίνηση.
 2. Έγγραφο με το οποίο να πιστοποιείται ότι το ζώο αφίχθη στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από Κράτος Μέλος της Ε.Ε.


2. Είσοδος από τρίτες χώρες

Συνοδευτικά έγγραφα
 • Πιστοποιητικό υγείας ή διαβατήριο στην περίπτωση που η τρίτη χώρα προέλευσης κοινοποίησε στην Ε.Ε. την πρόθεσή της να χρησιμοποιεί διαβατήριο για σκοπούς αναγνώρισης του ζώου συντροφιάς, όπου πέραν των άλλων πληροφοριών που ζητούνται, πιστοποιείται η ύπαρξη ισχύοντος εμβολιασμού κατά του ιού της λύσσας. Επίσης, μέρος του πιστοποιητικού υγείας αποτελεί γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη ή του φυσικού προσώπου που συνοδεύει τα ζώα, ότι τα ζώα δεν υπόκεινται σε μετακίνηση που έχει σκοπό την πώληση ή τη μεταβίβαση της κυριότητάς τους.
 • Έγγραφο με το οποίο να πιστοποιείται ότι το ζώο αφίχθη, είτε απευθείας είτε μέσω Κράτους Μέλους της Ε.E., στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την τρίτη χώρα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό υγείας.
 • Σε περίπτωση που το ζώο προέλθει από xώρα ή τμήμα εδάφους που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/2013 απαιτείται τιτλοδότηση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του ιού της λύσσας. Σε περίπτωση διαμετακόμισης μέσω τρίτης χώρας ή τμήματος εδάφους που δεν περιλαμβάνεται στο πιο πάνω παράρτημα, δεν απαιτείται τιτλοδότηση, εάν ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δηλώσει ενυπόγραφα, ότι κατά την εν λόγω διαμετακόμιση, τα ζώα συντροφιάς δεν ήλθαν σε επαφή με ζώα ειδών ευπαθών στη λύσσα και παραμένουν σε ασφάλεια εντός μέσου μεταφοράς ή εντός της περιμέτρου διεθνούς αερολιμένα
  Η τιτλοδότηση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του ιού της λύσσας πρέπει να πραγματοποιηθεί από εγκεκριμένο από την Ε.Ε. εργαστήριο σε δείγμα αίματος, το οποίο θα συλλεγεί από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη μετακίνηση του ζώου. Με άλλα λόγια, τέσσερεις μήνες πριν από τη μετακίνηση, στο ζώο πρέπει να διενεργηθεί ο πρώτος εμβολιασμός, ακολουθούμενος από την αιμοληψία για τιτλοδότηση 30 μέρες μετά. Ο τίτλος πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,5 IU/ml. Η τιτλοδότηση δεν χρειάζεται να επαναληφθεί όταν το ζώο, μετά την αρχική τιτλοδότηση, υποβάλλεται σε τακτικούς επανεμβολιασμούς με βάση τις οδηγίες του εργαστηρίου παρασκευής του εμβολίου.
 • Η απαίτηση για πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της αιμοληψίας για τιτλοδότηση μέχρι τη μετακίνηση του ζώου, δεν ισχύει στην περίπτωση επανεισαγωγής ενός κοινοτικού ζώου, του οποίου το διαβατήριο πιστοποιεί ότι είχε πραγματοποιηθεί τιτλοδότηση με θετικό αποτέλεσμα προτού αυτό εξέλθει από το έδαφος της Ε.Ε.
 • Σκύλοι και γάτες από τη Μαλαισία (Χερσόνησο) απαγορεύεται να εισέλθουν στην Κύπρο εκτός εάν συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας από τις Κτηνιατρικές Αρχές της Μαλαισίας, που να επιβεβαιώνει ότι ο σκύλος ή γάτα:
  (α) δεν έχει έλθει σε επαφή με χοίρους τουλάχιστον για 60 ημέρες πριν από την εξαγωγή,
  (β) δεν έχει διαμείνει σε εκμεταλλεύσεις, όπου κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 60 ημερών έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα της νόσου Nipah και
  (γ) έχει υποβληθεί με αρνητικό αποτέλεσμα σε δεσμευτική δοκιμή ELISA για την ανίχνευση των IgG που διεξήχθη σε ένα εργαστήριο εγκεκριμένο από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για δοκιμή αντισωμάτων κατά των ιών της νόσου Nipah, σε δείγμα αίματος που ελήφθη εντός δέκα ημερών από την εξαγωγή.
  Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται σε σκύλους και γάτες υπό διαμετακόμιση, υπό τον όρο ότι τα ζώα αυτά δεν εξέρχονται από το χώρο του διεθνούς αερολιμένα.
  • Γάτες από την Αυστραλία απαγορεύεται να εισέλθουν στην Κύπρο εκτός εάν συνοδεύονται από πιστοποιητικό από τις Κτηνιατρικές Αρχές της Αυστραλίας που να επιβεβαιώνει ότι οι γάτες δεν έχουν διαμείνει σε εκμεταλλεύσεις, όπου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 ημερών έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα της νόσου Hendra.
    Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται σε γάτες υπό διαμετακόμιση, υπό τον όρο ότι τα ζώα αυτά δεν εξέρχονται από το χώρο του διεθνούς αερολιμένα.


   Γ. Διενέργεια ελέγχου

   Κατά την άφιξη, το κάθε ζώο και τα συνοδευτικά του έγγραφα επιθεωρούνται από εντεταλμένο Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Τελωνειακό Λειτουργό.
   Ζώο συντροφιάς, το οποίο πληροί τα πιο πάνω κριτήρια και συνοδεύεται από ισχύοντα και πιστοποιημένα σχετικά έγγραφα, μπορεί να εισέλθει στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καταβολή τελών επιθεωρήσεως απαιτείται μόνο στην περίπτωση εισόδου ζώου από τρίτη χώρα, καθώς και στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των προνοιών των ισχυόντων κανονισμών.


   Δ. Χειρισμός σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των προνοιών των ισχυόντων κανονισμών

   Το υπό εισαγωγή ζώο συντροφιάς, αναλόγως του ποιοι, κατά περίπτωση, όροι δεν πληρούνται, δυνατό να:
    • Αποσταλεί πίσω στη χώρα προέλευσης.
    • Υποβληθεί σε περιορισμό λοιμοκάθαρσης μέγιστης διάρκειας έξι μηνών.
    • Υποβληθεί σε ευθανασία χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου γι’ αυτό προσώπου, εάν δεν είναι δυνατή η επανεξαγωγή ή η απομόνωσή του για το ανάλογο διάστημα.

   Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος για το ζώο υποχρεούται να καταβάλει τα νενομισμένα τέλη επιθεωρήσεως, λοιμοκαθαρτηρίου ή χειρισμού του πτώματος του ζώου στην περίπτωση ευθανασίας, που προνοούνται από τη νομοθεσία, συν το ΦΠΑ.

   Ο περιορισμός λοιμοκάθαρσης θα επιβάλλεται στα υπό είσοδο ζώα, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης τους, σε εγγεγραμμένα και εγκεκριμένα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για το σκοπό αυτό ιδιωτικά υποστατικά φιλοξενίας. Προς το παρόν και μέχρι να εξουσιοδοτηθούν προς τούτο ιδιωτικά λοιμοκαθαρτήρια, ο περιορισμός λοιμοκάθαρσης λαμβάνει χώρα κατ’ οίκον του ιδιοκτήτη/υπευθύνου για το ζώο ατόμου.


   ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ

   Προς το παρόν δεν υπάρχει εναρμονισμένη νομοθεσία σε επίπεδο Ε.Ε. και για το λόγο αυτό εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που προνοούνται από την εθνική νομοθεσία κάθε Κράτους Μέλους. Για την είσοδο ζώων συντροφιάς, εκτός των σκύλων, γάτων και κουναβιών απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση άδειας εισαγωγής από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

   Τα είδη των ζώων που επιτρέπεται να κατέχονται στην επικράτεια στης Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να ανευρεθούν εδώ.   ΙΙΙ. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Κατά τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Κύπρο προς το εξωτερικό, ο ιδιοκτήτης ή το υπεύθυνο για το ζώο πρόσωπο πρέπει να είναι ενήμερος για τις απαιτήσεις της χώρας προορισμού και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την εκπλήρωση των υγειονομικών όρων, καθώς και για την απόκτηση των απαραίτητων πιστοποιητικών, πριν από τη μετακίνηση του ζώου.


   ΙV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   Περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων των χωρών και εδαφών, των εγκεκριμένων από την Ε.Ε. εργαστηρίων, καθώς και συνδέσμων για τις ιστοσελίδες των Κρατών Μελών, τα οποία έχουν πρόσθετες απαιτήσεις για την είσοδο ζώων συντροφιάς στο έδαφός τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Δικτυακής Πύλης της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   (https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets_en)

   και μέσω των πιο κάτω αριθμών τηλεφώνων, τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικών διευθύνσεων:


   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
   Τηλέφωνο: +357-22805241
   Τηλεομοιότυπο: +357-22805174
   E-mail: dvs.lefkosia@vs.moa.gov.cy

   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
   Τηλέφωνο: +357-25819512
   Τηλεομοιότυπο: +357-25306544
   E-mail: dvs.lemesos@vs.moa.gov.cy

   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
   Tηλέφωνο: +357-24821275
   Τηλεομοιότυπο: +357-24304270
   Email: dvs.larnaca@vs.moa.gov.cy

   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
   Τηλέφωνο: +357-24824555
   Τηλεομοιότυπο: +357-24722811
   E-mail: dvs.ammochostos@vs.moa.gov.cy

   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ
   Τηλέφωνο: +357-26821260
   Tηλεομοιότυπο: +357-26306198
   E-mail: dvs.paphos@vs.moa.gov.cy

   ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΖΩΩΝ
   Τηλέφωνο: +357-22805253 / 22805236 / 22805250
   Τηλεομοιότυπο: +357-22805176
   E-mail: animal.health@vs.moa.gov.cy


   Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε Your Europe

   IconΜη Εμπορικού Χαρακτήρα Μετακινήσεις Ζώων Συντροφιάς


   Τελευταία Ενημέρωση στις:

   22/09/2022 10:09:20 AM

    

   Kάντε κλικ εδώ: Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

   © 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
   Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
   Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου