ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Προκήρυξη Σχεδίων για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια και για Επενδύσεις στον τομέα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας - 26/05/2020 16:18:02


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια των Σχεδίων για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια και για Επενδύσεις στον Τομέα Μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Στόχος του Σχεδίου είναι η στήριξη επενδύσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας ώστε να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, με την προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την υδατοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων (πχ. πεστροφοκαλλιέργειες) ή με τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Στόχος του Σχεδίου είναι η χρηματοδότηση έργων για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με τη δημιουργία νέων ή την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεταποίησης, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώσεις, συνεταιρισμοί ή άλλες οργανώσεις που

Α) είναι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας ή /και
Β) δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της επεξεργασίας ιχθύων (π.χ απεντέρωση, απολέπιση, φιλετοποίηση ή/και
Γ) δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της παραγωγής καπνιστών, αλατισμένων και μαριναρισμένων ιχθυοπροϊόντων

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.Πίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020