Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Νομοθεσία

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)


Επικοινωνία:

Υπέυθυνος : Ευριπίδης Κυριακίδης, Τηλέφωνο: 22609272, Ηλ. Ταχυδρομίο: ekyriakides@wdd.moa.gov.cy ,dpo@wdd.moa.gov.cy
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κέννεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία


, Τηλέφωνο: 22609272, Ηλ. Ταχυδρομίο:

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έντυπο Πληροφόρησης

Γενικό έντυπο συγκατάθεσης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση σχετικά με την εμπιστευτικότητα και με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Έντυπο Υποβολής Αιτήματος από το Υποκείμενο των ΔεδομένωνBack To Top