Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Όρια Υδατοπρομήθειας


Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τα Σχέδια που δείχνουν τα όρια υδατοπρομήθειας ως έχουν καθοριστεί από τους οικείους Έπαρχους και το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων σύμφωνα με το άρθρο 9(3)(γ) του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου Κεφ. 96, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2(γ) του Νόμου 13/74.

Για τις Κοινότητες / Δήμους που εξυπηρετούνται από άλλες Αρμόδιες Αρχές Υδατοπρομήθειας θα βρείτε στοιχεία στο Πίνακα κατά Επαρχία.

Σημ.: Ο έλεγχος κατά πόσο το υπό ανάπτυξη τεμάχιο εμπίπτει στις Zώνες προστασίας γεωτρήσεων ύδρευσης να γίνεται από το σημείο 2. Ζώνες προστασίας γεωτρήσεων ύδρευσηςΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΥΓΟΡΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΛΙΟΠΕΤΡΙ - ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΦΡΕΝΑΡΟΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ II
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ III
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ IV
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ V
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ VI
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ VII
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ VIII
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ I
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ II
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ III
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ IV
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ V
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΤΙ / ΠΕΡΒΟΛΙΑ / ΜΕΝΕΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ - ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ I
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ IΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΙΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ IV
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ V
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ VI
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ VII
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ VIII
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ IX
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ X
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ I
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ IΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ IΙΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ IV
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ V
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ VI
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ VII
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ VIII
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ IX
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ X
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ XI
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ XII
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΦΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ - ΠΑΦΟΥ
Back To Top