Επικοινωνία  

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

   Έφη Χαραλάμπους - Snow
   Προϊστάμενη Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών
   Ανώτερη Λειτουργός Γεωργίας
   Τηλέφωνο: 22 408667
   Email:
   echaralambous@da.moa.gov.cy, esnow@da.moa.gov.cy

   Φλουρέντζος Παπανικόλας
   Λειτουργός Γεωργίας
   Τηλέφωνο: 22 408652
   Email:
   fpapanikolas@moa.gov.cy

   Άννα Ιακώβου
   Επιθεωρητής Γεωργίας
   Τηλέφωνο: 22 408664
   Email:
   aiakovou@da.moa.gov.cy

Back To Top