Λογότυπο Τμήματος Μετεωρολογίας

Το μουσείο βρίσκεται στον Σταθμό Ραδιοβολήσεων Αθαλάσσας.

Back to Top