Facebook Instagram Επικοινωνία  

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

1. Το ΕΑΔ είναι διαφανής και ανοιχτός χώρος συμμετοχής, δημιουργικής συνάντησης, διαλόγου και συνεργασίας του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ τομέα και των φορέων τους.

2. Η συμμετοχή των μελών στο ΕΑΔ είναι εθελοντική και τα Μέλη δεν καταβάλλουν εισφορά και δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους.

3. Όλα τα Μέλη είναι ισότιμα όσον αφορά στη συμμετοχή τους στο ΕΑΔ και στην παρακολούθηση της επιχειρησιακής του δράσης.

4. Το ΕΑΔ είναι πηγή καινοτομίας και μέσο διάχυσης επιτυχημένων επιχειρησιακών πρακτικών και πρωτοβουλιών (δικών του ή τρίτων) στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης.

5. Το ΕΑΔ προωθεί τη διεπαγγελματική και διεπιστημονική συλλογικότητα και συνεργασία στην επιστημονική ανάλυση και επιχειρησιακή δράση.

Η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή, έχουν την ευθύνη της ετοιμασίας του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Προϋπολογισμού πριν από την έναρξη κάθε έτους και λαμβάνουν την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη σύνταξη του Προγράμματος Δράσης θα λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι προτάσεις των Εταίρων του Δικτύου.

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο καλείται τη νέα περίοδο 2014-2020 να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής. Ο αναβαθμισμένος ρόλος του επιτρέπει και επιβάλει παράλληλα στο Δίκτυο να είναι το «εργαλείο» μέσα από το οποίο τα Κράτη Μέλη θα μπορέσουν να διαδώσουν τη γνώση και την εμπειρία στους αγροτικούς εταίρους.

Το σύνολο των δράσεων του Δικτύου σχεδιάστηκαν σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες που έχει θέσει για να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και με γνώμονα τη λογική της παρέμβασης (intervention logic). Οι δράσεις έχουν ως στόχο, μέσα και από την ενεργότερη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εταίρων, την προώθηση μεταξύ άλλων της καινοτομίας, την προστασία του Περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στις κλιματικές αλλαγές. Βάση για το σχέδιο δράσης του ΕΑΔ, θα αποτελέσει το στρατηγικό πλαίσιο που διαμόρφωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της στρατηγικής της για την Ευρώπη 2020. Η στρατηγική αυτή προνοεί όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καινοτομία (EIP) συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής η οποία σχετίζεται με την παραγωγή τροφίμων, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και της κλιματικής αλλαγής και την ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Το στρατηγικό πλαίσιο καθορίζει τρεις κοινούς στόχους για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο και για το Δίκτυο της Καινοτομίας:
• Να ενισχυθεί η συμμετοχή στην προσπάθεια για αγροτική ανάπτυξη
• Να βελτιωθεί η ποιότητα της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη
• Να αυξηθεί η ενημέρωση και η γνώση σχετικά με τα οφέλη από την πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Η σύσταση και λειτουργία του ΕΑΔ εδράζεται:

1. στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 Άρθρο 5.
2. στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 1305/2013 Άρθρα 51, 52, 54 και 66i.


Back To Top