Τμήμα Αναπτύξεως ΥδάτωνΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οδηγία Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) Πλυμμήρες Αποχετευτικά Συστήματα Οδηγία (91/271/ΕΟΚ)
Στατιστικά Στοιχεία Παροχή Απόψεων από το ΤΑΥ για Αδειοδοτήσεις Αναπτύξεων Πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις για νερό Άρδευσης Έντυπο101 και 101Α ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ