Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Συνήθεις Ερωτήσεις
1. Πως μπορώ να αποκτήσω επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών κατηγορίας Γ' (περιοδικής απασχόλησης) με τη χρήση σκάφους;

2. Πως μπορώ να εγγράψω το σκάφος μου στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών, ώστε να πληρώ τη σχετική προϋπόθεση για απόκτηση επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών κατηγορίας Γ' με τη χρήση σκάφους;

3. Πότε είναι η περίοδος υποβολής νέων αιτήσεων για απόκτηση επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών κατηγορίας Γ' με τη χρήση σκάφους;

4. Αν είμαι υφιστάμενος κάτοχος επαγγελματικής άδειας αλιείας μικρών σκαφών κατηγορίας Γ' με τη χρήση σκάφους, πρέπει να υποβάλω εκ νέου αίτηση το Φεβρουάριο;

5. Ποιες επαγγελματικές άδειες αλιείας υπάρχουν;

6. Πότε υπάρχουν αιτήσεις για επαγγελματικές άδειες αλιείας;

7. Πώς μπορώ να εγγραφώ στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συμβάσεων (eProcurement), ως οικονομικός φορέας;

8. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τους διαγωνισμούς που προκηρύσσει το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών;


1. Πως μπορώ να αποκτήσω επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών κατηγορίας Γ' (περιοδικής απασχόλησης) με τη χρήση σκάφους;

Κάθε χρόνο μπορούν να παραχωρηθούν 450 άδειες. Προτεραιότητα έχουν οι κάτοχοι υφιστάμενων αδειών και αν υπάρχουν διαθέσιμες άδειες, τότε αυτές παραχωρούνται σύμφωνα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
- Να είστε άνω των 18 ετών
-Να έχετε τουλάχιστο διετή αλιευτική πείρα (2 χρόνια ερασιτεχνική άδεια αλιείας ή 2 χρόνια βοηθός επαγγελματία ψαρά)
-Να είστε ιδιοκτήτης σκάφους το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ).

Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


2. Πως μπορώ να εγγράψω το σκάφος μου στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών, ώστε να πληρώ τη σχετική προϋπόθεση για απόκτηση επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών κατηγορίας Γ' με τη χρήση σκάφους;

Με τη προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα για εγγραφή νέων σκαφών στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών πρέπει:
- Να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση για εγγραφή νέων σκαφών στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών ( Η αίτηση υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα και στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών)
- Το σκάφος να έχει μήκος 4-12 μέτρα
- Η ιπποδύναμη της μηχανής του σκάφους να είναι μέχρι 60hp

Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


3. Πότε είναι η περίοδος υποβολής νέων αιτήσεων για απόκτηση επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών κατηγορίας Γ' με τη χρήση σκάφους;

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι αρχές Φεβρουαρίου, κάθε χρόνο, νοουμένου ότι υπάρχει διαθέσιμος αριθμός αδειών. Εγκρίνονται οι αιτητές,οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, μέχρι να συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός των αδειών (450).
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


4. Αν είμαι υφιστάμενος κάτοχος επαγγελματικής άδειας αλιείας μικρών σκαφών κατηγορίας Γ' με τη χρήση σκάφους, πρέπει να υποβάλω εκ νέου αίτηση το Φεβρουάριο;

Δεν απαιτείται αίτηση από τους υφιστάμενους κάτοχους άδειας κατηγορίας Γ' με τη χρήση σκάφους. Τονίζεται όμως ότι θα πρέπει να καταβάλετε το τέλος της άδειας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του έτους.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


5. Ποιες επαγγελματικές άδειες αλιείας υπάρχουν;

Οι κατηγορίες επαγγελματικών αδειών αλιείας όπως καθορίζονται το Παράρτημα ΙΙ άρθρο 13 του Περί Αλιείας Νόμου είναι οι ακόλουθες:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Άρθρο 13)
Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 135 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΜΕΧΡΙ 2005) ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2007)
--------------------------------------- Κατηγορίες άδειας αλιείας δυνάμει του Άρθρου 13
1. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Κατηγορία Α΄, Κατηγορία Β΄ και Κατηγορία Γ΄: Χορηγούνται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 4 μέχρι 12 μέτρα που αλιεύουν μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας με δίκτυα βυθού ή/και παραγάδια βυθού ή ψαροπαγίδες. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά πρόσωπα.
2. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΑΔΕΙΑ
Χορηγείτε σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μεγαλύτερο από 12 μέτρα που αλιεύουν κυρίως πελαγικά είδη έξω ή μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας. Όταν δεν ασκούν πελαγική αλιεία, τα αλιευτικά αυτά σκάφη μπορούν να αλιεύουν με δίκτυα και με παραγάδια βυθού.
3. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΡΑΤΑΣ ΒΥΘΟΥ
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας.
4. ΑΔΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν έξω από τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας, αλλά μέσα στη Μεσόγειο Θάλασσα.
5. ΑΔΕΙΑ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν έξω από τη Μεσόγειο Θάλασσα.»

Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


6. Πότε υπάρχουν αιτήσεις για επαγγελματικές άδειες αλιείας;

Οι αιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικής άδειας αλιείας δημοσιεύονται στον εγχώριο τύπο, συνήθως το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
Έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ και στις κατά τόπους Επαρχιακές Μονάδες του ΤΑΘΕ.

Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


7. Πώς μπορώ να εγγραφώ στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συμβάσεων (eProcurement), ως οικονομικός φορέας;

Αφού συνδεθείτε με την ιστοσελίδα https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do, στα αριστερά της αρχικής σελίδας, κάτω από τον σύνδεσμο ΕΙΣΟΔΟΣ υπάρχει η επιλογή «Εγγραφείτε ως Οικονομικός Φορέας». Πατώντας στη συγκεκριμένη επιλογή, θα σας καθοδηγήσει το Σύστημα βήμα προς βήμα, για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για την εγγραφή σας.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


8. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τους διαγωνισμούς που προκηρύσσει το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών;

Αφού συνδεθείτε με την ιστοσελίδα https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do, στο κέντρο της αρχικής σελίδας υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης, στην οποία θα πρέπει να επιλέξετε τη λέξη «Οργανισμός» και στο διπλανό λευκό πεδίο, θα πρέπει να γράψετε το όνομα του οργανισμού «Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών». Στη συνέχεια, θα επιλέξετε το όνομα του οργανισμού που θα παρουσιαστεί «Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών» και κάτω αριστερά θα επιλέξετε τη φράση «Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων». Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστούν όλοι οι διαγωνισμοί που έχουν δημοσιευθεί από το Τμήμα μας μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή και μπορείτε να διαλέξετε το διαγωνισμό για τον οποίο ενδιαφέρεστε.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας