Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Ειδοποίηση Απορρήτου (προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)

    1. Γενικές Πληροφορίες
Εισαγωγή
Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ορίζει τον τρόπο και σκοπό το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ( εφεξής το «ΤΑΘΕ» ή «Τμήμα» ή «Εμείς») επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες (εφεξής «Εσείς» ή «Σας» ή «Πολίτες») με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα.

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου του ΤΑΘΕ, (τελευταία ενημέρωση 30/09/19), εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιράζουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Οποιαδήποτε αλλαγή στην Ειδοποίηση Απορρήτου θα τη δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα μας www.moa.gov.cy/moa/dfmr/.

Το ΤΑΘΕ και το προσωπικό του λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτική σας ζωή και για αυτό θέλουμε να κατανοήσετε τις διαδικασίες και πρακτικές μας όσον αφορά τον χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Επίσης, διασφαλίζει ώστε να υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά και στο να συνάδει η διαδικασία με τις υποχρεώσεις που θεσπίζει η νομοθεσία σχετικά με την προστασία τους.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Το ΤΑΘΕ είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης. Όραμα μας είναι η οικονομική και κοινωνική ευημερία του αλιευτικού τομέα της Κύπρου, σε ένα καθαρό, υγιές και παραγωγικό θαλάσσιο περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό και με βάση τη κείμενη νομοθεσία, συλλέγουμε μόνο βασικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν και ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και είμαστε γενικά υπεύθυνοι ως υπεύθυνοι επεξεργασίας για ορισμένες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τους χρήστες τις ιστοσελίδας μας. Κατά την εκτέλεση αυτής της επεξεργασίας, εφαρμόζουμε πιστά τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται, καθώς και του Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ( εφεξής «Κανονισμός» ) και οποιασδήποτε άλλης εκάστοτε εν ισχύ εθνικής ή Ευρωπαϊκής νομοθεσίας..

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Βηθλεέμ 101, 1416, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, Στρόβολος, Λευκωσία, Κυπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ykyriacou@dfmr.moa.gov.cy


    2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας μας
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς.

Συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είτε απευθείας από εσάς, κατά την διαδικασία εγγραφής σας για χρησιμοποίηση της πύλης μας στο διαδίκτυο, είτε έμμεσα, όπως κατά την διαδικασία περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας (βλ. Παρακάτω την παράγραφο που αναφέρεται στα "Cookies").

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς εξαρτώνται από τις δραστηριότητες σας στην ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να συλλέγουμε είναι:

· Όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας;

· Ημερομηνία γέννησης;

· Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε εσάς;

· Στοιχεία του λογαριασμού σας, όπως όνομα χρήστη, στοιχεία σύνδεσης κ.α.

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ή / και χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας θα καταγράφονται. Συγκεκριμένα καταγράφεται η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται από τη συσκευή σας, η ημερομηνία και η ώρα επίσκεψης, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, όπως και επίσης τις σελίδες στις οποίες περιηγείστε.

Επιπλέον, η ιστοσελίδας μας χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης διαδυκτύου που παρέχεται από την Google, Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου τοποθετημένα στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς συνήθως μεταδίδονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανωνυμοποίηση IP ενεργοποιείται σε αυτόν τον ιστότοπο, πράγμα που σημαίνει ότι η διεύθυνση IP αποκρύπτεται από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πριν από τη διαβίβαση. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε ένα διακομιστή Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα καλυφθεί εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους του Τμήματος μας, για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστότοπου. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο σημειώστε ότι εάν το κάνετε αυτό, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Επίσης, μπορείτε να αποτρέψετε τη μετάδοση δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) που παράγουν τα cookies για την χρήση από εσάς αυτού του ιστότοπου στην Google, μεταφορτώντας και εγκαθιστώντας ένα plugin προγράμματος περιήγησης που διατίθεται κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Google optout.

Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται για τους σκοπούς της βελτιστοποίησης και βελτίωσης της ιστοσελίδας μας καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Επιπλέον, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποθηκεύονται μόνο αν μας τα παρέχετε με την δική σας βούληση, π.χ. ως μέρος μιας εγγραφής, μιας έρευνας ή της πρόσβασης στα αποτελέσματά σας μέσω των πυλών μας (εκπλήρωση σύμβασης).΄

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την απώλεια ή αθέμιτη χρήση ή πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κρυπτογράφηση, τον έλεγχο πρόσβασης, τον διαχωρισμό καθηκόντων και εσωτερικό έλεγχο κλπ. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε όσους είναι πραγματικά απαραίτητο λόγω της φύσης της εργασίας τους. Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας θα το κάνουν μόνο με την δέουσα εξουσιοδότηση και θα υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση υποψίας παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κοινοποιηθούν σε εσάς και στην σχετική εποπτική αρχή, εφόσον είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

Χρησιμοποιούμε τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα για:

• Εγγραφή μελών;

· Πληρωμές μέσο διαδικτύου;

• Επιβεβαίωση της ταυτότητας σας;

• Παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς εσάς.

• Προσαρμογή της ιστοσελίδας μας και το περιεχόμενό της στις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας.

• να μπορούμε να σας ειδοποιούμε για οποιεσδήποτε αλλαγές στη ιστοσελίδα μας ή στις υπηρεσίες που ενδέχεται να σας επηρεάσουν.

• να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

Η ιστοσελίδα μας δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και δεν συλλέγουμε ή δεν χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τα παιδιά.

Για να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, πρέπει να έχουμε μια νομική βάση για να το πράξουμε. Υπάρχουν διάφορες νομικές βάσεις στις οποίες μπορούμε να στηριχθούμε, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε και τον λόγο επεξεργασίας.

Οι νομικές βάσεις στις οποίες μπορούμε να βασιστούμε περιλαμβάνουν:

Συγκατάθεση: όπου μας έχετε δώσει σαφή συγκατάθεση για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για συγκεκριμένο σκοπό;

Συμβόλαιο: όπου η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων είναι απαραίτητη για την διεκπεραίωση σύμβασης που έχουμε μαζί σας ή γιατί μας ζητήσατε να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα πριν συνάψουμε μια σύμβαση;

Νομική υποχρέωση: όταν η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με το νόμο (δεν συμπεριλαμβάνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις);

· Άσκηση εξουσίας: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,

Εννόμα συμφέροντα: όταν η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντά μας ή για τα έννομα συμφέροντα τρίτου (εκτός αν υπάρχει ένας καλός λόγος για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, η οποία υπερισχύει των έννομων συμφερόντων μας);

Για ακριβής αναφορά του σκοπού και την νομικής βάσης εκάστης επεξεργασίας καθώς και ποιες είναι οι συνέπειες μη παροχής των δεδομένων δείτε Γενική Ειδοποίηση Απορρήτου (προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) για πολίτες και συνεργάτες.

Cookies
Για να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας πιο ευχάριστη και να ενεργοποιήσουμε τη χρήση όλων των λειτουργιών, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε "cookies" σε διάφορες ιστοσελίδες του ΤΑΘΕ. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή τερματικού σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το πέρας της διαδικασία περιήγησης. Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και επιτρέπουν σε εμάς ή στις εταιρείες συνεργατών μας να αναγνωρίσουν το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ξεχωριστά για την αποδοχή τους ή την απόρριψη τους σε ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης σας. Εάν τα cookies δεν γίνονται αποδεκτά, η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies, μπορείτε να ανατρέξετε στην "Πολιτική για τα cookies" στον ακόλουθο σύνδεσμο [ http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/disclaimer_gr/disclaimer_gr?OpenDocument].


    3. Αποδέκτες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Διασφαλίζουμε ότι αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, ακόμη και αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταφέρονται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ για την οποία δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ. Μεταβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλους παραλήπτες δεν πραγματοποιούνται, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες διασφαλίσεις για τη διεθνή μεταφορά δεδομένων ή αντίγραφο αυτών, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας.

    4. Χρόνος Διατήρησης
Τα δεδομένα σας θα τηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 2 της παρούσας Ειδοποίησης, ή - σε περίπτωση που η συλλογή και επεξεργασία γίνεται με την συγκατάθεση σας – μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεση σας. Επιπρόσθετα, θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση μας με την φορολογική νομοθεσία, την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων μας και γενικά για την διαφύλαξη νόμιμων συμφερόντων μας.

Μετά από την περίοδο αυτή, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστραφούν ανεπανόρθωτα. Οποιαδήποτε δεδομένα δυνατό να τηρούνται από εμάς για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών μας και ενημέρωσης θα τηρούνται μέχρι εσείς να μας ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνεται αυτήν την πληροφόρηση.


    5. Τα Δικαιώματα Σας

Δικαίωμα Ενημέρωσης/Πληροφόρησης

Έχετε το δικαίωμα για ενημέρωση για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε αντίγραφα οποιωνδήποτε πληροφοριών σας αφορούν. Αναλυτικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούνται ανά δραστηριότητα περιγράφονται πιο πάνω.

Δικαίωμα Πρόσβασης και Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στις πληροφορίες που τηρούνται σχετικά με εσάς, υποβάλλοντας σχετικό γραπτό αίτημα. Αν έχει περιέλθει εις γνώση σας ότι οι πληροφορίες που τηρούμε για εσάς είναι λανθασμένες ή ανακριβείς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και θα καταβληθεί προσπάθεια να σας απαντήσουμε γραπτώς μέσα σε τέσσερις εβδομάδες.

Δικαίωμα Διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για τη συνέχιση της επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη Φορητότητα

Έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας και την αλλαγή τους ή μεταφορά τους για άλλους σκοπούς εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

α) παρέχεται αυτή η δυνατότητα μέσα από δομημένα πληροφοριακά συστήματα και

υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα,

β) τα δεδομένα αφορούν εσάς και

γ) τα δεδομένα δεν επηρεάζουν τρίτους.

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων.

Δικαίωμα Εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης (αντίταξης) στην επεξεργασία των δεδομένων σας, αν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι, καθώς και δικαίωμα να μην υπόκεινται σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτόματη επεξεργασία.

Δικαίωμα Γνωστοποίησης Αλλαγών στα Προσωπικά Δεδομένα

Έχετε το Δικαίωμα γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσης

Έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το ΤΑΘΕ πρέπει να ενημερώνεται για την ανάκληση της συγκατάθεσης και να σταματά να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, εκτός αν υπάρχει μια νόμιμη νομική βάση για τη συνέχιση της επεξεργασίας, ανεξαρτήτως της ανάκλησης της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη γίνει με βάση τη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησηΥποβολή Παραπόνου

Το ΤΑΘΕ διαθέτει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θεωρείτε ότι δεν έχετε εξυπηρετηθεί η δεν έχει γίνει σωστή χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρακαλώ όπως αποστείλετε σχετική επιστολή στο ΤΑΘΕ υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων :

Όνομα: Γιάννος Κυριάκου

Email: ykyriacou@dfmr.moa.gov.cy

Τηλ.: +357 22 807 862

Φαξ: +357 22 775955

Διεύθυνση: Βηθλεέμ 101, 1416, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, Στρόβολος, Λευκωσία, Κυπρος

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι δεν έχουμε χειριστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον νόμο, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας στο γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ιάσωνος 1, 2ος Όροφος, 1082 Λευκωσία, τηλ. +357 22 818456, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου commissioner@dataprotection.gov.cy
Σχετικά Αρχεία:

Ειδοποίηση Απορρήτου Ιστοσελίδας ΤΑΘΕ 17052023.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 244.07Kb)
Ειδοποίηση Απορρήτου ΤΑΘΕ για Πολίτες και Συνεργάτες_17052023.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 338.99Kb)

Πολιτικη Προστασίας ΤΑΘΕ

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αίτηση για απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας μεσω πλατφορμας

Ελάχιστα επιτρεπόμενα αλιευτικά μεγέθη

CY-FIS

Προστατευόμενες περιοχές αλιείας

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Βραδινή Υποβρύχια Κατάδυση με βοηθητικές συσκευές

pandoteira

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης