Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Μελέτες / Εκθέσεις
- Έκθεση Προγράμματος Παρακολούθησης Παράκτιων Υδάτων της Κύπρου υπό το άρθρο 8 της Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Νερά ( ΟΠΥ/2000/60/ΕΚ)
- Τελική Έκθεση για το Πρόγραμμα Προστασίας των Χελώνων -2018
- ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΗ-ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ “NATURA 2000” CY3000005 ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ ΚΑΙ CY3000006 ΝΗΣΙΑ
- ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΘΕ - DFMR IT STRATEGY)
- Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση Άρθρου 5 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ) για τα Παράκτια Υδάτινα Σώματα (ΠΥΣ) της Κύπρου. Ενδοτμηματική Έκθεση για σκοπούς ετοιμασίας του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού 2013-2019.
- Έρευνα Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για κητώδη-2017
- National Action Plan on species introductions and invasive species in Cyprus
- ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ MONACHUS MONACHUS ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020 - 2023Πολιτικη Προστασίας ΤΑΘΕ

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αίτηση για απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας μεσω πλατφορμας

Ελάχιστα επιτρεπόμενα αλιευτικά μεγέθη

CY-FIS

Προστατευόμενες περιοχές αλιείας

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Βραδινή Υποβρύχια Κατάδυση με βοηθητικές συσκευές

pandoteira

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης