ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60/ΕΚ


1ο Σχέδιο - ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Ημερίδες Λεμεσού-Παφου (8 Μαϊου 2008)
1ο Σχέδιο - ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Ημερίδες Λευκωσία-Λάρνακας-Αμμοχώστου (9 Μαϊου 2008)
1ο Σχέδιο - ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα "Δημόσια Διαβούλευση των Σημαντικών Ζητημάτων Διαχείρησης των Υδάτων" (10 Δεκεμβριου 2007)
1ο Σχέδιο - ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα "Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων & Δημόσια Διαβούλευση" (7 Ιουνίου 2007)
1ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαβούλευσης (1 Δεκεμβρίου 2010)
1ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Ημερίδες Διαβούλευσης (Ιούνιος 2010)
1ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ Φορέων (Ιούλιος- Νοέμβριος 2010)
1ο Σχέδιο - Εκστρατεία Διαβούλευσης - Εκθέσεις Διαβούλευσης και Συμπληρωματικές Έκθέσεις Διαβούλευση Άρθρων 14(1)(α) και 14(1)(β) της ΟΠΥ
1ο Σχέδιο σύμφωνα με το Άρθρο 9 της ΟΠΥ - Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού - Λευκωσία (22 Μαρτίου 2010)
1ο Σχέδιο σύμφωνα με το Άρθρο 9 της ΟΠΥ - Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού - Λάρνακα (τοπική Λάρνακας-Αμμοχώστου) (23 Μαρτίου 2010)
1ο Σχέδιο σύμφωνα με το Άρθρο 9 της ΟΠΥ - Πολιτικές Τιμολόγησης - Πάφος (τοπική Πάφου-Χρυσοχούς) (15 Απριλίου 2010)
1ο Σχέδιο σύμφωνα με το Άρθρο 9 της ΟΠΥ - Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού - Λεμεσός (16 Απριλίου 2010)
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - Παγκύπρια Ημερίδα για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στη Λευκωσία (19 Φεβρουαρίου 2016)
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - Επαρχιακή Ημερίδα για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στη Πάφο για την Επαρχία Λεμεσού Πάφου (04 Φεβρουαρίου 2016)
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - Επαρχιακή Ημερίδα για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στην Λάρνακα για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου (05 Φεβρουαρίου 2016)
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - Σύσκεψη με Ενδιαφερόμενους Φορείς Λεμεσού - Πάφου (15 Ιανουαρίου 2016)
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - Σύσκεψη με Ενδιαφερόμενους Φορείς Λευκωσίας - Λάρνακας - Αμμοχώστου (14 Ιανουαρίου 2016)
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(γ) - Συσκέψεις με Ενδιαφερόμενους Φορείς Λεμεσού - Πάφου και Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου για τη Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Κύπρου (26-27 Νοεμβρίου 2015) (2016-2021)
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(β) - Δημόσια Διαβούλευση για τα Σημαντικά Ζητήματα Διαχείρισης των Νερών στη Κύπρο.
2ο Σχέδιο - Άρθρο 14(1)(α) - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (Απρίλιος 2013)

Back To Top