Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αγρόκυπρος
Άρθρα - Συνεντεύξεις > Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέα Γρηγορίου στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

Άρθρα - ΣυνεντεύξειςΣυμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέα Γρηγορίου στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

Πραγματοποιήθηκε στις 6/10/2021 στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Ανδρέας Γρηγορίου.Το Συμβούλιο προέβη σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δέσμη μέτρων «Προσαρμογή στον στόχο του -55%» («Fit for 55»), που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Ιούλιο και περιλαμβάνει σειρά προτάσεων για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Προνοεί την αναπροσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ καθώς και την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για ευθυγράμμιση όλων των ενωσιακών πολιτικών ώστε η ΕΕ να επιτύχει τον διπλό στόχο της για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.


Σε παρέμβασή του, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας εξέφρασε ανησυχίες ως προς τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής ενός εργαλείου τιμολόγησης άνθρακα σε τομείς όπως τα κτίρια και οι οδικές μεταφορές, καθώς και το βάρος που αναμένεται να επωμισθούν ευάλωτες ομάδες πολιτών και μικρές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο αύξησης ενεργειακής ένδειας στην Κύπρο. Κάλεσε, επίσης, την Επιτροπή να προτείνει το κατάλληλο πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και το οποίο θα διασφαλίζει την ενεργειακή βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα τομέων ζωτικής σημασίας όπως η ναυτιλία και οι αερομεταφορές.


Στο πλαίσιο συζήτησης σχετικά με τη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030, ο κ. Γρηγορίου, σε παρέμβασή του, αναφέρθηκε στο θέμα της διαχείρισης των πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι παρόλο που η νέα Δασική Στρατηγική αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενέχουν οι πυρκαγιές, το υπό συζήτηση πλαίσιο θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της υιοθέτησης ενός νομοθετικού εργαλείου που να διασφαλίζει την εφαρμογή μιας πιο δομημένης και ολιστικής προσέγγισης. Σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή και παρακολούθηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική, ο κ. Γρηγορίου ανάδειξε την ανάγκη όπως ληφθούν μέτρα απλοποίησης των διαδικασιών και μείωσης του διοικητικού άχθους.


Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, εγκρίθηκε επίσης κείμενο Συμπερασμάτων το οποίο περιλαμβάνει τη θέση της ΕΕ ενόψει της παγκόσμιας Διάσκεψης για το Κλίμα της Σύμβασης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) COP26 που θα διεξαχθεί μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 12 Νοεμβρίου στη Γλασκόβη.


Τέλος, όπως και άλλα κράτη μέλη, ο κ. Γρηγορίου εξέφρασε την ανησυχία της Κύπρου σε σχέση με την αύξηση των τιμών της ενέργειας, στηρίζοντας την πρωτοβουλία ομάδας Κρατών Μελών όπως το θέμα τεθεί προς συζήτηση ενώπιον των ηγετών στην επικείμενη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 21-22 Οκτωβρίου 2021. Οι αρνητικές συνέπειες είναι σαφείς, ανέφερε ο κ. Γρηγορίου, υπογραμμίζοντας ότι η μεγάλη αύξηση των τιμών ενέχει των κίνδυνο να δημιουργεί αρνητική αντίδραση των πολιτών στην πράσινη μετάβαση της Ευρώπης. Κάλεσε, τέλος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει με την παρουσίαση ολιστικού πακέτου μέτρων με εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε στη δύσκολη κατάσταση.


Τμήμα Γεωργίας

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Δασών

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Μετεωρολογίας

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κύπρος και Ομοσπονδία