Τμήμα Αναπτύξεως ΥδάτωνΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οδηγία Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) Πλυμμήρες Αποχετευτικά Συστήματα Οδηγία (91/271/ΕΟΚ)
Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων   Παροχή Απόψεων από το ΤΑΥ για Αδειοδοτήσεις Αναπτύξεων Πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις για νερό Άρδευσης Έντυπο101 και 101Α ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ