Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ). Στην Ιστοσελίδα μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες του ΤΑΘΕ καθώς και θέματα που έχουν άμεση σχέση με το Θαλάσσιο Περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

- 22/03/2019 Ημερίδα Ενημέρωσης Κοινού για το θαλάσσιο περιβάλλον - Πριβαλλοντικό Κέντρο Κάβο Γκρέκο - 27/3/2019
- 05/03/2019 Επικαιροποιημένες Οδηγίες Διευθύντριας ΤΑΘΕ για συμπλήρωση Ημερολογίου Πλοίου Αλιείας μέσω του ERS
- 25/02/2019 Κ.Δ.Π 72/2019 - Δίκτυα Μαρίδας
- 14/02/2019 Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για απόκτηση επαγγελματικής άδειας αλιείας κατηγορίας Γ, με τη χρήση σκάφους και δίκτυ στον ώμο
- 08/02/2019 Εγκαθίδρυση Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής στις Θαλασσινές Σπηλιές της Πέγειας - Σχετικό Διάταγμα εξέδωσε ο Υπουργός Γεωργίας
- 04/02/2019 ΚΔΠ 28/2019 - Το περί απαγόρευσης της Αλιείας και της Δειέλευσης Σκαφών στη θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών της Πέγειας
- 28/01/2019 Καταχώρηση Δελτίων Πώλησης στο αναβαθμισμένο σύστημα ERS σε βίντεο
- 28/12/2018 Έκδοση Ερασιτεχνικών Αδειών Αλιείας
- 28/12/2018 Κλειστή Περίοδος Αλιείας Ξιφία
- 17/12/2018 Δημοσίευση Διατάγματος Κ.Δ.Π 354/2018 που αφορά στο Σύστημα Σώρευσης Μορίων για Σοβαρές Παραβάσεις
- 15/11/2018 Εργασίες στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών στο αγκυροβόλιο της Λάρνακας
- 01/11/2018 Ακόμα μια Πράσινη Χελώνα στο φυσικό της περιβάλλον μετά από περίθαλψη στο Κέντρο Θαλασσίων Χελωνών
- 24/10/2018 RECONNECT, MELTEMI και LIFE EUROTURTLES στη βραδιά του Ερευνητή
- 24/10/2018 ''MELTEMI'' Άνεμος ενάντια στα θαλάσσια απορρίματα
- 24/09/2018 Κλειστή περίοδος αλιείας Μακρύπτερου Τόνου Οκτώβριος - Νοέμβριος 2018
- 18/09/2018 Αιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικής άδειας αλιείας κατηγορίας Α-Β για το 2019
- 31/08/2018 Πρόσληψη Υπαλλήλου Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία - Εμπειρογνώμονας σε θέματα Θαλάσσιων Βιολογικών Επιστημών
- 14/08/2018 Περιστατικό Παρενόχλησης Θαλάσσιας Χελώνας - Καταδικαστέες οι συμπεριφορές που παρενοχλούν ή καταστρέφουν τη θαλάσσια ζωή
- 01/08/2018 Διάταγμα Υπουργείου Γεωργίας για την προστατευόμενη περιοχή Λάρας - Απαγόρευση διέλευσης ή αγκυροβόλησης σκάφους στην περιοχή κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο
- 13/07/2018 Εκστρατεία Πάταξης Παράνομης Αλιείας
- 05/07/2018 Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποιήση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της αλιείας
- 29/06/2018 Συνάντηση για Ενημέρωση Εγγεγραμμένων Αγοραστών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους
- 28/06/2018 Δημόσια Διαβούλευση - Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου - Προγραμματική Περίοδος 2021-2027.
- 08/06/2018 8 Ιουνίου: Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών: Αφαιρώντας τα ''δίχτυα - φάντασμα''
- 22/05/2018 Εγκαθίδρυση της 1ης φυσικής Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής στο Κάβο Γκρέκο
- 11/04/2018 Ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σε σχέση με τους ελέγχους για θέματα θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή
- 08/03/2018 Δελτίου τύπου του ΤΑΘΕ σε σχέση με επιχείρηση πάταξης των παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων
- 22/02/2018 ΚΔΠ 47/2018 - Απόφαση Διευθυντή ( Δίκτυα Μαρίδας)
- 07/02/2018 Αιτήσεις για απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Αλιείας Κατηγορίας Γ' με χρήση σκάφους και δίκτυ στον ώμο για το 2018
- 05/02/2018 Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της μικρής Μεσογειακής Φώκιας
- 24/01/2018 Άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή
- 16/01/2018 Εκστρατεία καθαριότητας στον υδατοφράκτη Γερμασόγειας
- 18/12/2017 Ανακοίνωση Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών αναφορικά με δημοσιεύματα σε ΜΜΕ σε σχέση με την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
- 06/10/2017 Απελευθέρωση πράσινη χελώνας στο φυσικό της περιβάλλον μετά από επισταμένη θεραπεία
- 15/09/2017 Νέο είδος μπαρμπουνιού - Πετρομπάρμπουνο
- 13/09/2017 Ανακοίνωση Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών σε σχέση με το Πρόγραμμα Προστασίας των Θαλάσσιων Χελώνων
- 28/08/2017 Πρόσκληση Ενδιαφέρονος για ενοικίαση κτιρίου για τη στέγαση της Επαρχιακής Μονάδας Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Πάφου
- 09/08/2017 Ανακοίνωση Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφορικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα σε ΜΜΕ για τη ρύπανση της θάλασσας από μονάδες υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοτροφεία)
- 08/08/2017 Ανακοίνωση Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών αναφορικά με αναληθές δημοσίευμα σε ΜΜΕ με τίτλο ''Βάρβαρη κακοποίηση χελώνας''
- 21/06/2017 Έρευνα για κητώδη (δελφίνια και φάλαινες) στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου
- 20/06/2017 Workshop : “Challenges and Benefits of Offshore Aquaculture in the Eastern Mediterranean”
- 20/06/2017 Υποβολή ένστασης για το Μητρώο Αγροτών
- 20/06/2017 Οδηγίες για εγγραφή Αλιέων στο Μητρώο Αγροτών
- 20/06/2017 Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
- 22/05/2017 Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
- 15/05/2017 Διαβούλευση- Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για χωροθέτηση των περιοχών / ζωνών υδατοκαλλιέργειας εντός των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας
- 12/05/2017 Μελέτη Χωροθέτησης Ζωνών Υδατοκαλλιέργειας
- 19/04/2017 Υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
- 29/01/2016
- 22/12/2014 Οδηγίες Διευθυντή σχετικά με την υποβολή δεδομένων του ημερολογίου αλιείας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής αναφοράς
- 20/05/2014 Σύσταση Market Advisory Council