Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Αλιευτικοί Πόροι


Κλάδος Αδειοδοτήσεων και Στατιστικών Αλιείας


Ο Κλάδος Αδειοδοτήσεων και Στατιστικών Αλιείας είναι υπεύθυνος για:

· Την αξιολόγηση Αιτήσεων και έκδοση επαγγελματικών αδειών αλιείας
· Την ενημέρωση των ψαράδων σε θέματα που αφορούν άδειες επαγγελματικής αλιείας.
· Την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων παραγωγής και αλιευτικών δραστηριοτήτων των επαγγελματικών αδειών αλιείας
· Την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Στατιστικών Αλιείας του Τμήματος.
· Την διαχείριση του λογισμικού σχετικά με τις πληρωμές για έκδοση αδειών μέσω Διαδικτύου (JCC).
· Το συντονισμό και την αποστολή των στατιστικών στην ΕΕ και σε Διεθνή Σώματα (ΓΕΑΜ, ICCAT).
· Τη παρακολούθηση και συμμετοχή στην εφαρμογή των Διεθνών Συμφωνιών με τρίτες χώρες σε θέματα αλιείας.
· Την ετοιμασία προσχέδιων για τροποποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για θέματα αλιείας
· Την συμμετοχή στη διαμόρφωση νομοσχεδίων και κανονισμών που αφορούν την αλιεία.
· Την διαχείριση του Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ) και την ετοιμασία εκθέσεων/αναφορών σχετικά με το ΜΑΣ.
· Τη διαχείριση και λειτουργία της Βάσης δεδομένων του Τομέα Αλιευτικών Πόρων και της αναβάθμισής της όσον αφορά την έκδοση αδειών και στατιστικών.
· Τη διαχείριση του Σχεδίου Ασφάλισης Αλιευτικών ΣκαφώνNo documents found
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

RECONNECT