Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Θαλάσσιο Περιβάλλον


Η διατήρηση της καλής οικολογικής και περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος της Κύπρου για τις επόμενες γενεές αποτελεί πρωταρχικό άξονα προτεραιότητας για τον Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΤΘΠ) του ΤΑΘΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του εν λόγω στόχου αποτελεί η προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει μια καλή ποιότητα του περιβάλλοντος χώρου (νερού, ιζήματος κλπ.).


Σημαντικό εργαλείο για το σκοπό αυτό είναι η απόκτηση και αύξηση της επιστημονικής γνώσης για τη βιοποικιλότητα της Κύπρου, τις οικολογικές διεργασίες που χαρακτηρίζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα και τους παράγοντες / δραστηριότητες που το επηρεάζουν.


Πεδία Ενδιαφέροντος


Για την επίτευξη των στόχων του, ο ΤΘΠ δραστηριοποιείται στα εξής γενικά πεδία: 
· παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης των παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων 
· μελέτη της θαλάσσιας οικολογίας και βιοποικιλότητας 
· ανθρωπογενείς επιδράσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα
· προστασία και διατήρηση υδρόβιων ειδών και οικοτόπων που κινδυνεύουν
· δημιουργία προστατευόμενων περιοχών (περιοχές Δικτύου Natura 2000, δημιουργία
τεχνητών υφάλωνΔραστηριότητες Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα
Το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου
Κατευθυντήριες γραμμές για διαχείριση βυθοκορημάτωνΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αίτηση για απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας μεσω πλατφορμας

Ελάχιστα επιτρεπόμενα αλιευτικά μεγέθη

CY-FIS

Προστατευόμενες περιοχές αλιείας

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Βραδινή Υποβρύχια Κατάδυση με βοηθητικές συσκευές

pandoteira

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης