Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση για το 2ο Πρόγραμμα Μέτρων της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με τα Άρθρα 13 και 14 της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ) 2008/56/ΕΚ - 13/04/2023 01:44:20 pm


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης πληροφορεί το κοινό για την ετοιμασία του 2ου Προγράμματος Μέτρων (Πρ.Μ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αφορά στην εφαρμογή του Άρθρου 13 (Πρόγραμμα μέτρων) και του Άρθρο 14 (Εξαιρέσεις) της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ) 2008/56/ΕΚ στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου.

Το Πρ.Μ στοχεύει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για να επιτευχθεί ή και να διατηρηθεί στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας η Καλή Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΠΚ). Ως ΚΠΚ εννοείται «η περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσίων υδάτων στην οποία τα ύδατα αυτά παρέχουν ένα οικολογικά ποικίλο και δυναμικό θαλάσσιο περιβάλλον που είναι καθαρό, υγιές και παραγωγικό στα πλαίσια των εγγενών συνθηκών του, και όπου η χρήση του βρίσκεται σε επίπεδο αειφορίας, διασφαλίζοντας έτσι τις δυνατότητες για χρήσεις και δραστηριότητες από τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές».

Παρακαλούνται όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν τις απόψεις τους, το αργότερο μέχρι τις 05/05/2023, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση lvasiliades@dfmr.moa.gov.cy, χρησιμοποιώντας το επισυναπτόμενο έντυπο.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/webmaster_gr/webmaster_gr?OpenDocument
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Έντυπο καταγραφής απόψεων.docx (Μέγεθος Αρχείου: 17,44Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2ο Πρόγραμμα Μέτρων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΟΠΘΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1838,32Kb)
Πολιτικη Προστασίας ΤΑΘΕ

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αίτηση για απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας μεσω πλατφορμας

Ελάχιστα επιτρεπόμενα αλιευτικά μεγέθη

CY-FIS

Προστατευόμενες περιοχές αλιείας

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Βραδινή Υποβρύχια Κατάδυση με βοηθητικές συσκευές

pandoteira

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης