Κυπριακή Δημοκρατία

Αρχείο Σχεδίων και Προγραμμάτων
Χρονολογία Αύξων Αριθμός Θέμα Σχετικά Έγγραφα
2006 01 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 Acrobat Reader File M20060101.pdf
Acrobat Reader File GN20060101.pdf
2012 07 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητα Πεντακώμου - Χωροταξική Περιοχή ΙΧ της επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File GN20120701.pdf
2014 10 ΣΜΠΕ για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Επικαιροποιημένη ΣΜΠΕ για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Zip File M20141001.zip
Acrobat Reader File M20141002.pdf
Acrobat Reader File GN20141001.pdf
Acrobat Reader File GN20141002.pdf
2010 03 Εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε τμήμα ξηρικών περιοχών στην κοινότητα Κάτω Κουτραφάς της επαρχίας Λευκωσίας Acrobat Reader File M20100301.pdf
Acrobat Reader File GN20100301.pdf
2012 16 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής – Κοινότητες Άγιος Επιφάνειος Ορεινής(εκπόνηση), Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, Αγροκηπιά, Αρεδιού, Γούρρη (εκπόνηση), Καλό Χωριό Ορεινής, Καμπί, Φαρμακά, Κλήρου, Λαζανιά, Μαλούντα, Μιτσερό, Φαρμακάς - Χωροταξική Περιοχή ΙV της Επαρχίας Λευκωσίας Acrobat Reader File GN20121601.pdf
2012 06 ΣΜΠΕ για του υπό αναθεώρηση προγράμματος δράσης για προστασία των ευπρόσβλητων περιοχών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης Acrobat Reader File M20120601.pdf
Acrobat Reader File GN20120601.pdf
2007 01 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 Acrobat Reader File M20070101.pdf
Acrobat Reader File GN20070101.pdf
2013 05 Διαδικασία εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς Acrobat Reader File GN20130501.pdf
2014 09 ΣΜΠΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 Acrobat Reader File M20140901.pdf
Acrobat Reader File GN20140901.pdf
2010 09 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Αγ. Κωνσταντίνου, Αγ. Παύλου, Αρακαπάς, Διερώνας, Ζωοπηγής, Καλού Χωριού, Λουβαρά και Συκόπετρας - Χωροταξική Περιοχή ΙΙΙ της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File GN20100901.pdf
2013 06 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Χωροταξικής Περιοχής IV της Δήλωσης Πολιτικής της Επαρχίας Λάρνακας – Κοινότητες Άγιος Θεόδωρος, Ζύγι, Καλαβασός, Μαρί, Μαρώνι, Σκαρίνου, Τόχνη, Χοιροκοιτία και Ψεματισμένος Acrobat Reader File GN20130601.pdf
2012 20 Τελική Έκθεση Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε αρδευόμενη περιοχή στην κοινότητα Πολέμι της επαρχίας Πάφου Acrobat Reader File M20122001.pdf
Acrobat Reader File GN20122001.pdf
2013 10 ΣΜΠΕ για την προτεινόμενη βιοτεχνική περιοχή της κοινότητας Λινούς Acrobat Reader File M20131001.pdf
Acrobat Reader File GN20131001.pdf
2012 04 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Χωροταξική Περιοχή ΙΧ της επαρχίας Λευκωσίας - Κοινότητες Παχύαμμος, Μοσφιλερή, Πηγένεια, Κάτω Πύργος και Πάνω Πύργος Acrobat Reader File GN20120401.pdf
2012 11 Σχέδιο Διαχείρισης για τα οικιακά και παρόμοιου τύπου απόβλητα - Αρ. Σύμβασης 03/2011 Acrobat Reader File M20121101.pdf
Acrobat Reader File GN20121101.pdf
2012 18 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής – Κοινότητες Αγία Ειρήνη (εκπόνηση), Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Άγιος Γεώργιος Καυκάλου (εκπόνηση), Βυζακιά, Άγιοι Ηλιόφωτες (εκπόνηση), Καννάβια, Κάτω Κουτραφάς (χωρίς τροποποίηση), Κάτω Μονή, Ξυλιάτος, Νικητάρι, Ποτάμι - Χωροταξική Περιοχή VΙ της Επαρχίας Λευκωσίας Acrobat Reader File GN20121801.pdf
2013 01 ΣΜΠΕ για την προστασία και βελτίωση της ακτής του βορειοδυτικού παραλιακού μετώπου Πάφου (Αρ. Διαγωνισμού PS/D/318) Acrobat Reader File GN20130101.pdf
2012 17 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής – Κοινότητες Αληθινού (εκπόνηση), Άλωνα, Απλίκι (χωρίς τροποποίηση), Ασκάς, Λαγουδερά, Λιβάδια Πιτσιλιάς (εκπόνηση), Παλαιχώρι Ορεινής, Παλαιχώρι Μόρφου, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Σαράντι (εκπόνηση), Φτερικούδι - Χωροταξική Περιοχή V της Επαρχίας Acrobat Reader File GN20121701.pdf
2010 07 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Φοινί, Κάτω Πλάτρες, Πάνω Πλάτρες και Αμιάντου - Χωροταξική Περιοχή Ι της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File GN20100701.pdf
2010 04 Εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε τμήμα της ξηρικής περιοχής στην κοινότητα Βουνί της επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File M20100401.pdf
Acrobat Reader File GN20100401.pdf
2012 09 Τελική Έκθεση Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε αρδευόμενη περιοχή στη κοινότητα Κατωκοπιάς (δεύτερη περιοχή) της επαρχίας Λευκωσίας Acrobat Reader File M20120901.pdf
Acrobat Reader File GN20120901.pdf
2012 14 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Ανάγεια, Αναλυόντας (εκπόνηση), Επισκοπειό, Εργάτες, Καμπιά, Καπέδες, Κάτω Δευτερά, Πάνω Δευτερά, Κοτσιάτης (χωρίς τροποποίηση), Λυθροδόντας, Μαθιάτης, Μαργί, Πέρα Ορεινής, Πολιτικό, Σια, Ψημολόφου - Χωροταξική Περιοχή ΙΙ της Επαρχίας Λευκωσίας Acrobat Reader File GN20121401.pdf
2015 01 ΣΜΠΕ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Σύμβαση ΤΠ 19/2014) Acrobat Reader File M20150101.pdf
2011 02 Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ανανεώσιμη Ενέργεια για την περίοδο 2010-2020 Acrobat Reader File M20110201.pdf
Acrobat Reader File GN20110201.pdf
2014 05 Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας "INTEREG EUROPE" 2014-2020 Acrobat Reader File GN20140501.pdf
2014 04 Δεύτερη Τροποποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα" Acrobat Reader File GN20140401.pdf
2012 14 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Ανάγεια, Αναλυόντας (εκπόνηση), Επισκοπειό, Εργάτες, Καμπιά, Καπέδες, Κάτω Δευτερά, Πάνω Δευτερά, Κοτσιάτης (χωρίς τροποποίηση), Λυθροδόντας, Μαθιάτης, Μαργί, Πέρα Ορεινής, Πολιτικό, Σια, Ψημολόφου - Χωροταξική Περιοχή ΙΙ της Επαρχίας Λευκωσίας Acrobat Reader File GN20121401.pdf
2011 07 Τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας Zip File M20110701.zip
Acrobat Reader File GN20110701.pdf
2011 08 Τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού Zip File M20110801.zip
Acrobat Reader File GN20110801.pdf
Acrobat Reader File ATTW5P7M.pdf
2010 11 Τροποποίηση Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Άρσος, Βάσα Κοιλανίου, Βουνί, Γεροβάσα, Δωρά, Κισσούσα, Κοιλάνι, Μαλιά, Μανδριά, Πέρα Πεδί, Ποταμιού, Όμοδος - Χωροταξική Περιοχή V της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File M20101101.pdf
Acrobat Reader File GN20101101.pdf
2010 10 Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου Acrobat Reader File GN20101001.pdf
2011 09 Τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου Πάφου Zip File M20110901.zip
Acrobat Reader File GN20110901.pdf
2011 03 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Κάτω Δρυς, Βάβλας, Λάγιας, Βαβατσινιάς, Αγίων Βαβατσινιάς, Οράς και Μελίνης της Επαρχίας Λάρνακας Acrobat Reader File GN20110301.pdf
2011 05 Τροποποίηση των πολεοδομικών ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Απεσιάς, Αψιού, Γεράσας, Καπηλειού, Κορφής, Λιμνάτη, Μαθικολώνης, Παλόδειας, Παραμύθας, Σπιτάλι και Φασούλας - Χωροταξική Περιοχή VII της Επαρχίας Λεμεσού Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2011 04 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Επισκοπής, Μαραθούντας, Νατάς, Ελεδιώ, Αρμίνου, Γαλαταριάς, Κοιλίνιας, Πενταλιάς, Άρμου, Κεδάρων, Κελοκέδαρων, Πραιτωτίου, Σαλαμιούς και Φιλούσας Κελοκέδαρων της Επαρχίας Πάφου Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2011 06 Τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας Zip File M20110601.zip
Acrobat Reader File GN20110601.pdf
2011 01 Μερική τροποποίηση του γραπτού κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής (Κεφάλαια 3, 9 και 12 και Παραρτήματα Α, Β και Ι) Zip File M20110101.zip
Acrobat Reader File GN20110101.pdf
2011 07 Τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας Zip File M20110701.zip
Acrobat Reader File GN20110701.pdf
2010 05 Εισηγήσεις Πολεοδομικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δερύνειας Acrobat Reader File GN20100501.pdf
2010 06 Εισηγήσεις Πολεοδομικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου Acrobat Reader File GN20100601.pdf
2009 01 Δημιουργία Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο - Ακτή Κυβερνήτη, Επαρχία Λεμεσού Zip File M20090101.zip
Acrobat Reader File GN20090101.pdf
2009 02 Εγκατάσταση νέων αρδευτικών δικτύων και την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε τμήμα αρδευόμενων περιοχών στην Κοιλάδα Σολέας Zip File M20090201.zip
Acrobat Reader File GN20090201.pdf
2010 08 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Αγ. Θεόδωρος, Αγ. Ιωάννης, Αγριδίων, Αγρού, Δύμων, Κάτω Μύλου, Κυπερούντας, Πελεντρίου, Ποταμίτισσας και Χαντριών - Χωροταξική Περιοχή ΙΙ της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File GN20100801.pdf
2010 01 Ανάπτυξη Δικτύου Πράσινων Σημείων (Green Points) σε όλη την Κύπρο και την επίβλεψη κατασκευαστικών εργασιών Acrobat Reader File M20100101.pdf
Acrobat Reader File GN20100101.pdf
2010 02 Σχέδια Αφαλατώσεων Acrobat Reader File M20100201.pdf
Acrobat Reader File GN20100201.pdf
2008 03 Δραστηριότητες υδρογοναθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας Acrobat Reader File M20080301.pdf
Acrobat Reader File GN20080301.pdf
Acrobat Reader File GN20080302.pdf
2006 01 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 Acrobat Reader File M20060101.pdf
Acrobat Reader File GN20060101.pdf
2007 02 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Acrobat Reader File M20070201.pdf
Acrobat Reader File GN20070201.pdf
2008 01 Δημιουργία νέας Λατομικής Ζώνης στην Επαρχία Πάφου Acrobat Reader File M20080101.pdf
2008 02 Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Εφαρμογής με βάση το Άρθρο 17 της Οδηγίας για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) Acrobat Reader File M20080201.pdf
2011 10 Τελική Έκθεση Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε αρδευόμενη περιοχή της κοινότητας Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου Acrobat Reader File GN20111001.pdf
2013 04 Τροποποίηση Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θεράπων, Λόφου, Πάνω Κιβίδες, Κάτω Κιβίδες, Πάχνα, Σούνι - Ζανακιά, - Χωροταξική Περιοχή VI της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File GN20130401.pdf
Acrobat Reader File GN20130402.pdf
2010 08 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Αγ. Θεόδωρος, Αγ. Ιωάννης, Αγριδίων, Αγρού, Δύμων, Κάτω Μύλου, Κυπερούντας, Πελεντρίου, Ποταμίτισσας και Χαντριών - Χωροταξική Περιοχή ΙΙ της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File GN20100801.pdf
2010 06 Εισηγήσεις Πολεοδομικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου Acrobat Reader File GN20100601.pdf
2014 08 ΣΜΠΕ για το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan Med 2014-2020 Acrobat Reader File M20140801.pdf
Acrobat Reader File GN20140801.pdf
2014 04 Δεύτερη Τροποποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα" Acrobat Reader File GN20140401.pdf
2015 03 ΣΜΠΕ για τη μερική τροποποίηση του γραπτού κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής - Γ΄Φάση Zip File M20150301.zip
RAR File M20150302.rar
2012 01 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - α) Χωροταξική Περιοχή ΙΙ της Επαρχίας Πάφου - Κοινότητες Λυσός, Περιστερώνα, Μελάδεια, Φιλούσα Χρυσοχούς, Σίμου, β) Χωροταξική Περιοχή ΙΙΙ της Επαρχίας Πάφου - Κοινότητες Γιόλου, Γουδί, Χόλη, Σκούλλη, Μηλιού, Θελέτρα, Κρήτου Τέρρα, Κάτω Ακουρδάλια, Πάνω Ακουρδάλια Acrobat Reader File GN20120101.pdf
Acrobat Reader File GN20120102.pdf
2012 20 Τελική Έκθεση Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε αρδευόμενη περιοχή στην κοινότητα Πολέμι της επαρχίας Πάφου Acrobat Reader File M20122001.pdf
Acrobat Reader File GN20122001.pdf
2008 01 Δημιουργία νέας Λατομικής Ζώνης στην Επαρχία Πάφου Acrobat Reader File M20080101.pdf
2014 06 ΣΜΠΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 Acrobat Reader File M20140601.pdf
Acrobat Reader File M20140602.pdf
Acrobat Reader File GN20140601.pdf
2015 05 ΣΜΠΕ για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την περιοχή Βασιλικού Acrobat Reader File M20150501.pdf
Zip File M20150502.zip
Acrobat Reader File GN20150501.pdf
2012 03 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής της Επαρχίας Πάφου - Κοινότητα Χολετριών Acrobat Reader File GN20120301.pdf
2015 04 Τρίτη τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013». Acrobat Reader File M20150401.pdf
Acrobat Reader File GN20150401.pdf
2012 03 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής της Επαρχίας Πάφου - Κοινότητα Χολετριών Acrobat Reader File GN20120301.pdf
2013 02 ΣΜΠΕ για την Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή νότια της Λευκωσίας Zip File M20130201.zip
Acrobat Reader File GN20130201.pdf
2012 11 Σχέδιο Διαχείρισης για τα οικιακά και παρόμοιου τύπου απόβλητα - Αρ. Σύμβασης 03/2011 Acrobat Reader File M20121101.pdf
Acrobat Reader File GN20121101.pdf
2007 01 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 Acrobat Reader File M20070101.pdf
Acrobat Reader File GN20070101.pdf
2014 02 Εκπόνηση του Γενικού Σχεδίου Αξιοποίησης (MASTER PLAN) για το Μεταλλείο Αμιάντου Zip File M20140201.zip
Acrobat Reader File GN20140201.pdf
2014 02 Εκπόνηση του Γενικού Σχεδίου Αξιοποίησης (MASTER PLAN) για το Μεταλλείο Αμιάντου Zip File M20140201.zip
Acrobat Reader File GN20140201.pdf
2015 03 ΣΜΠΕ για τη μερική τροποποίηση του γραπτού κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής - Γ΄Φάση Zip File M20150301.zip
RAR File M20150302.rar
Acrobat Reader File GN20150301.pdf
2013 07 Εκπόνηση ή τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Χωροταξικής Περιοχής VI της Δήλωσης Πολιτικής της Επαρχίας Λεμεσού - Κοινότητα Άλασσας Acrobat Reader File GN20130701.pdf
2012 15 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Άγιοι Τριμιθιάς, Ακάκι, Αστρομερίτης, Δένεια, Κοκκινοτριμιθιά, Μάμμαρη, Μένοικο, Ορούντα, Παλαιομέτοχο, Περιστερώνα - Χωροταξική Περιοχή ΙΙΙ της Επαρχίας Λευκωσίας Acrobat Reader File GN20121501.pdf
2013 01 ΣΜΠΕ για την προστασία και βελτίωση της ακτής του βορειοδυτικού παραλιακού μετώπου Πάφου (Αρ. Διαγωνισμού PS/D/318) Acrobat Reader File GN20130101.pdf
2011 01 Μερική τροποποίηση του γραπτού κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής (Κεφάλαια 3, 9 και 12 και Παραρτήματα Α, Β και Ι) Zip File M20110101.zip
Acrobat Reader File GN20110101.pdf
2014 01 Δημιουργία Βιομηχανικής και Ενεργειακής Περιοχής Α' στο Βασιλικό Acrobat Reader File GN20140101.pdf
2012 18 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής – Κοινότητες Αγία Ειρήνη (εκπόνηση), Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Άγιος Γεώργιος Καυκάλου (εκπόνηση), Βυζακιά, Άγιοι Ηλιόφωτες (εκπόνηση), Καννάβια, Κάτω Κουτραφάς (χωρίς τροποποίηση), Κάτω Μονή, Ξυλιάτος, Νικητάρι, Ποτάμι - Χωροταξική Περιοχή VΙ της Επαρχίας Λευκωσίας Acrobat Reader File GN20121801.pdf
2012 10 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής α) Χωροταξική Περιοχή Ι της Επαρχίας Πάφου - Κοινότητες Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, Άγιος Ισίδωρος, Αργάκα, Κινούσα, Νέα Δήματα, Γυαλιά, Πωμός. Στενή, β) Χωροταξική Περιοχή VI της Επαρχίας Πάφου - Κοινότητες Ακουρσός, Καλλέπεια, Κοίλη, Κούρδακα, Λεμώνα, Λετύμπου, Πολέμι, Στρουμπί, Τσάδα, Χούλου, γ) Χωροταξική Περιοχή ΧΙΙ της Επαρχίας Πάφου - Κοινότητες Αγία Βαρβάρα, Αναρίτα, Κούκλια, Μανδριά, Νικόκλεια, Τίμη Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2012 22 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Ασώματος, Αυδήμου, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Παραμάλι, Πισσούρι, Πλατανίσκια, Πραστειό Αυδήμου, Σωτήρα, Τραχώνι - χωροταξική Περιοχή X της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File GN20122201.pdf
2012 12 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Χωροταξική Περιοχή IV της επαρχίας Λεμεσού - Άγιος Γεώργιος, Άγιος Μάμας, Δωρός, Κουκά, Συλίκου, Λάνεια, Μονάγρι, Μονιάτης, Τριμίκλινη Acrobat Reader File GN20121201.pdf
2013 08 ΣΜΠΕ για τη μερική τροποποίηση του γραπτού κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής - Β΄Φάση Zip File M20130801.zip
Acrobat Reader File GN20130801.pdf
Acrobat Reader File GN20130802.pdf
2013 06 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Χωροταξικής Περιοχής IV της Δήλωσης Πολιτικής της Επαρχίας Λάρνακας – Κοινότητες Άγιος Θεόδωρος, Ζύγι, Καλαβασός, Μαρί, Μαρώνι, Σκαρίνου, Τόχνη, Χοιροκοιτία και Ψεματισμένος Acrobat Reader File GN20130601.pdf
2012 19 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Χωροταξικής Περιοχής ΙΙ της Δήλωσης Πολιτικής της Επαρχίας Λάρνακας - Κοινότητες Αγίας Άννας, Δελίκηπου, Καλού Χωριού, Κόρνου, Μοσφιλωτής, Πυργών και Ψευδά Acrobat Reader File GN20121901.pdf
2011 03 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Κάτω Δρυς, Βάβλας, Λάγιας, Βαβατσινιάς, Αγίων Βαβατσινιάς, Οράς και Μελίνης της Επαρχίας Λάρνακας Acrobat Reader File GN20110301.pdf
2012 08 Τελική Έκθεση Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε ξηρική περιοχή στη κοινότητα Ψευδά της επαρχίας Λάρνακας Acrobat Reader File M20120801.pdf
Acrobat Reader File GN20120801.pdf
2013 09 Εκπόνηση ή τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Χωροταξικής Περιοχής Ι της Δήλωσης Πολιτικής της Επαρχίας Λάρνακας - Κοινότητες Αβδελλερού, Κελλιών, Πύλας, Τρούλλων, Βορόκλινης και Κόχης Acrobat Reader File GN20130901.pdf
2011 12 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Ακαπνού, Ασγάτα, Βάσα Κελλακίου, Βίκλα, Επταγώνεια, Κελλάκι, Κλωνάρι, Πραστειό Κελλακίου, Σανίδα - Χωροταξική Περιοχή VIII της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File GN20111201.pdf
2012 05 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - α) Χωροταξική Περιοχή VIII της επαρχίας Πάφου - Κοινότητες Αγ. Μαρίνας Κελοκεδάρων, Αμαργέτη, Ασπρογιά, Πάνω Παναγιά και Στατός-΄Αγ. Φώτης, β) Χωροταξική Περιοχή Χ της επαρχίας Πάφου - Κοινότητες Αρχιμανδρίτας, Μαμώνια, Τραχυπέδουλα Acrobat Reader File GN20120501.pdf
Acrobat Reader File GN20120502.pdf
2014 03 ΣΜΠΕ για την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Υδατοκαλλιέργειας 2014-2020 Acrobat Reader File M20140301.pdf
Acrobat Reader File GN20140301.pdf
2012 13 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Άγιος Τύχωνας, Ακρούντα, Αρμενοχώρι, Μοναγρούλλι, Μονή, Μουτταγιάκα, Παρεκκλησιά, Πύργος, Φοινικάρια - Χωροταξική Περιοχή ΙΧ της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File GN20121301.pdf
2012 07 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητα Πεντακώμου - Χωροταξική Περιοχή ΙΧ της επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File GN20120701.pdf
2010 10 Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου Acrobat Reader File GN20101001.pdf
2010 04 Εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε τμήμα της ξηρικής περιοχής στην κοινότητα Βουνί της επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File M20100401.pdf
Acrobat Reader File GN20100401.pdf
2012 08 Τελική Έκθεση Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε ξηρική περιοχή στη κοινότητα Ψευδά της επαρχίας Λάρνακας Acrobat Reader File M20120801.pdf
Acrobat Reader File GN20120801.pdf
2014 05 Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας "INTEREG EUROPE" 2014-2020 Acrobat Reader File GN20140501.pdf
2007 02 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Acrobat Reader File M20070201.pdf
Acrobat Reader File GN20070201.pdf
2012 06 ΣΜΠΕ για του υπό αναθεώρηση προγράμματος δράσης για προστασία των ευπρόσβλητων περιοχών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης Acrobat Reader File M20120601.pdf
Acrobat Reader File GN20120601.pdf
2009 02 Εγκατάσταση νέων αρδευτικών δικτύων και την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε τμήμα αρδευόμενων περιοχών στην Κοιλάδα Σολέας Zip File M20090201.zip
Acrobat Reader File GN20090201.pdf
2010 01 Ανάπτυξη Δικτύου Πράσινων Σημείων (Green Points) σε όλη την Κύπρο και την επίβλεψη κατασκευαστικών εργασιών Acrobat Reader File M20100101.pdf
Acrobat Reader File GN20100101.pdf
2012 23 Τροποποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα" Acrobat Reader File GN20122301.pdf
2009 01 Δημιουργία Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο - Ακτή Κυβερνήτη, Επαρχία Λεμεσού Zip File M20090101.zip
Acrobat Reader File GN20090101.pdf
2012 09 Τελική Έκθεση Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε αρδευόμενη περιοχή στη κοινότητα Κατωκοπιάς (δεύτερη περιοχή) της επαρχίας Λευκωσίας Acrobat Reader File M20120901.pdf
Acrobat Reader File GN20120901.pdf
2011 09 Τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου Πάφου Zip File M20110901.zip
Acrobat Reader File ES20110090101.pdf
Acrobat Reader File GN20110901.pdf
2014 07 ΣΜΠΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 Acrobat Reader File M20140701.pdf
Acrobat Reader File GN20140701.pdf
2010 05 Εισηγήσεις Πολεοδομικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δερύνειας Acrobat Reader File GN20100501.pdf
2010 11 Τροποποίηση Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Άρσος, Βάσα Κοιλανίου, Βουνί, Γεροβάσα, Δωρά, Κισσούσα, Κοιλάνι, Μαλιά, Μανδριά, Πέρα Πεδί, Ποταμιού, Όμοδος - Χωροταξική Περιοχή V της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File M20101101.pdf
Acrobat Reader File GN20101101.pdf
2013 11 Εκπόνηση Σχεδίου Περιοχής για το Κέντρο της Λευκωσίας - Περιβαλλοντική Έκθεση Διαλογής Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2012 17 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής – Κοινότητες Αληθινού (εκπόνηση), Άλωνα, Απλίκι (χωρίς τροποποίηση), Ασκάς, Λαγουδερά, Λιβάδια Πιτσιλιάς (εκπόνηση), Παλαιχώρι Ορεινής, Παλαιχώρι Μόρφου, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Σαράντι (εκπόνηση), Φτερικούδι - Χωροταξική Περιοχή V της Επαρχίας Acrobat Reader File GN20121701.pdf
2012 19 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Χωροταξικής Περιοχής ΙΙ της Δήλωσης Πολιτικής της Επαρχίας Λάρνακας - Κοινότητες Αγίας Άννας, Δελίκηπου, Καλού Χωριού, Κόρνου, Μοσφιλωτής, Πυργών και Ψευδά Acrobat Reader File GN20121901.pdf
2015 02 ΣΜΠΕ για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας Zip File M20150201.zip
Acrobat Reader File GN20150201.pdf
2008 02 Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Εφαρμογής με βάση το Άρθρο 17 της Οδηγίας για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) Acrobat Reader File M20080201.pdf
2014 06 ΣΜΠΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 Acrobat Reader File M20140601.pdf
Acrobat Reader File M20140602.pdf
Acrobat Reader File GN20140601.pdf
2013 09 Εκπόνηση ή τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Χωροταξικής Περιοχής Ι της Δήλωσης Πολιτικής της Επαρχίας Λάρνακας - Κοινότητες Αβδελλερού, Κελλιών, Πύλας, Τρούλλων, Βορόκλινης και Κόχης Acrobat Reader File GN20130901.pdf
2012 21 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Χωροταξικής Περιοχής ΙΙΙ της Δήλωσης Πολιτικής της Επαρχίας Λάρνακας - Κοινότητες Αγγλισίδων, Αλαμινού, Αλεθρικού-Απλάντας, Κιτίου - Σοφτάδων, Κλαυδιών, Μαζωτού, Μεννόγειας, Περβολιών και Τερσεφάνου Acrobat Reader File GN20122101.pdf
2011 02 Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ανανεώσιμη Ενέργεια για την περίοδο 2010-2020 Acrobat Reader File M20110201.pdf
Acrobat Reader File GN20110201.pdf
2013 10 ΣΜΠΕ για την προτεινόμενη βιοτεχνική περιοχή της κοινότητας Λινούς Acrobat Reader File M20131001.pdf
Acrobat Reader File GN20131001.pdf
2016 02 ΣΜΠΕ για το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας - «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κύπρου για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για την Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» (ΤΑΥ 10/2014) Zip File Μ20160201.zip
Zip File Μ20160202.zip
Acrobat Reader File Μ20160203.pdf
Acrobat Reader File GN20160201.pdf
2015 04 Τρίτη τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013». Acrobat Reader File M20150401.pdf
Acrobat Reader File GN20150401.pdf
2014 07 ΣΜΠΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 Acrobat Reader File M20140701.pdf
Acrobat Reader File GN20140701.pdf
2014 10 ΣΜΠΕ για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Επικαιροποιημένη ΣΜΠΕ για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Zip File M20141001.zip
Acrobat Reader File M20141002.pdf
Acrobat Reader File GN20141001.pdf
Acrobat Reader File GN20141002.pdf
2012 10 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής α) Χωροταξική Περιοχή Ι της Επαρχίας Πάφου - Κοινότητες Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, Άγιος Ισίδωρος, Αργάκα, Κινούσα, Νέα Δήματα, Γυαλιά, Πωμός. Στενή, β) Χωροταξική Περιοχή VI της Επαρχίας Πάφου - Κοινότητες Ακουρσός, Καλλέπεια, Κοίλη, Κούρδακα, Λεμώνα, Λετύμπου, Πολέμι, Στρουμπί, Τσάδα, Χούλου, γ) Χωροταξική Περιοχή ΧΙΙ της Επαρχίας Πάφου - Κοινότητες Αγία Βαρβάρα, Αναρίτα, Κούκλια, Μανδριά, Νικόκλεια, Τίμη Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2012 13 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Άγιος Τύχωνας, Ακρούντα, Αρμενοχώρι, Μοναγρούλλι, Μονή, Μουτταγιάκα, Παρεκκλησιά, Πύργος, Φοινικάρια - Χωροταξική Περιοχή ΙΧ της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File GN20121301.pdf
2010 09 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Αγ. Κωνσταντίνου, Αγ. Παύλου, Αρακαπάς, Διερώνας, Ζωοπηγής, Καλού Χωριού, Λουβαρά και Συκόπετρας - Χωροταξική Περιοχή ΙΙΙ της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File GN20100901.pdf
2012 01 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - α) Χωροταξική Περιοχή ΙΙ της Επαρχίας Πάφου - Κοινότητες Λυσός, Περιστερώνα, Μελάδεια, Φιλούσα Χρυσοχούς, Σίμου, β) Χωροταξική Περιοχή ΙΙΙ της Επαρχίας Πάφου - Κοινότητες Γιόλου, Γουδί, Χόλη, Σκούλλη, Μηλιού, Θελέτρα, Κρήτου Τέρρα, Κάτω Ακουρδάλια, Πάνω Ακουρδάλια Acrobat Reader File GN20120101.pdf
Acrobat Reader File GN20120102.pdf
2011 04 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Επισκοπής, Μαραθούντας, Νατάς, Ελεδιώ, Αρμίνου, Γαλαταριάς, Κοιλίνιας, Πενταλιάς, Άρμου, Κεδάρων, Κελοκέδαρων, Πραιτωτίου, Σαλαμιούς και Φιλούσας Κελοκέδαρων της Επαρχίας Πάφου Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2008 03 Δραστηριότητες υδρογοναθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας Acrobat Reader File M20080301.pdf
Acrobat Reader File GN20080301.pdf
Acrobat Reader File GN20080302.pdf
2011 11 Τροποποίηση Πολεοδομικής Ζώνης στον Άγιο Ιωάννη Αγρού - Χωροταξική Περιοχή ΙΙ στην Επαρχία Λεμεσού Acrobat Reader File GN20111101.pdf
2012 21 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Χωροταξικής Περιοχής ΙΙΙ της Δήλωσης Πολιτικής της Επαρχίας Λάρνακας - Κοινότητες Αγγλισίδων, Αλαμινού, Αλεθρικού-Απλάντας, Κιτίου - Σοφτάδων, Κλαυδιών, Μαζωτού, Μεννόγειας, Περβολιών και Τερσεφάνου Acrobat Reader File GN20122101.pdf
2016 01 ΣΜΠΕ για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κύπρου για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για την κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (ΤΑΥ 10/2014) Acrobat Reader File M20160101.pdf
Acrobat Reader File GN20160101.pdf
2013 03 ΣΜΠΕ για το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Τσερίου Zip File M20130301.zip
Acrobat Reader File GN20130301.pdf
2014 01 Δημιουργία Βιομηχανικής και Ενεργειακής Περιοχής Α' στο Βασιλικό Acrobat Reader File GN20140101.pdf
2011 10 Τελική Έκθεση Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε αρδευόμενη περιοχή της κοινότητας Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου Acrobat Reader File GN20111001.pdf
2010 03 Εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε τμήμα ξηρικών περιοχών στην κοινότητα Κάτω Κουτραφάς της επαρχίας Λευκωσίας Acrobat Reader File M20100301.pdf
Acrobat Reader File GN20100301.pdf
2013 08 ΣΜΠΕ για τη μερική τροποποίηση του γραπτού κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής - Β΄Φάση Zip File M20130801.zip
Acrobat Reader File GN20130801.pdf
Acrobat Reader File GN20130802.pdf
2012 04 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Χωροταξική Περιοχή ΙΧ της επαρχίας Λευκωσίας - Κοινότητες Παχύαμμος, Μοσφιλερή, Πηγένεια, Κάτω Πύργος και Πάνω Πύργος Acrobat Reader File GN20120401.pdf
2012 15 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Άγιοι Τριμιθιάς, Ακάκι, Αστρομερίτης, Δένεια, Κοκκινοτριμιθιά, Μάμμαρη, Μένοικο, Ορούντα, Παλαιομέτοχο, Περιστερώνα - Χωροταξική Περιοχή ΙΙΙ της Επαρχίας Λευκωσίας Acrobat Reader File GN20121501.pdf
2014 09 ΣΜΠΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 Acrobat Reader File M20140901.pdf
Acrobat Reader File GN20140901.pdf
2013 03 ΣΜΠΕ για το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Τσερίου Zip File M20130301.zip
Acrobat Reader File GN20130301.pdf
2012 02 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Χωροταξική Περιοχή VII της Επαρχίας Πάφου - Κοινότητες Αγ. Δημητριανός, Αναδιού, Δρύμου, Θρινιά, Κανναβιού, Κρήτου Μαρρότου, Λάσα, Μηλιά, Φύτη, Ψάθι Acrobat Reader File GN20120201.pdf
2010 07 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Κοινότητες Φοινί, Κάτω Πλάτρες, Πάνω Πλάτρες και Αμιάντου - Χωροταξική Περιοχή Ι της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File GN20100701.pdf
2014 08 ΣΜΠΕ για το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan Med 2014-2020 Acrobat Reader File M20140801.pdf
Acrobat Reader File GN20140801.pdf
2012 02 Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής - Χωροταξική Περιοχή VII της Επαρχίας Πάφου - Κοινότητες Αγ. Δημητριανός, Αναδιού, Δρύμου, Θρινιά, Κανναβιού, Κρήτου Μαρρότου, Λάσα, Μηλιά, Φύτη, Ψάθι Acrobat Reader File GN20120201.pdf
2013 11 Εκπόνηση Σχεδίου Περιοχής για το Κέντρο της Λευκωσίας - Περιβαλλοντική Έκθεση Διαλογής Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2017 01 ΣΜΠΕ του υπό εκπόνηση τοπικού σχεδίου Μαραθάσας Zip File M20170101.zip
Acrobat Reader File GN20170101.pdf
2017 02 ΣΜΠΕ του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Λευκάρων Zip File M20170201.zip
Zip File Μ20170202.zip
Acrobat Reader File GN20170201.pdf
2018 01 ΣΜΠΕ για τον καθορισμό νέας Κτηνοτροφικής Ζώνης Αθηένου (Αρ. Διαγωνισμού 02/2017) Zip File M20180101.zip
Acrobat Reader File M20180102.pdf
Acrobat Reader File GN20180101.pdf
2018 02 ΣΜΠΕ για χωροθέτηση περιοχών / ζωνών υδατοκαλλιέργειας εντός των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται υπό των έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας Zip File M20180201.zip
Acrobat Reader File M20180102.pdf
2017 03 Εκπόνηση ή Τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Χωροταξικής Περιοχής VII της Δήλωσης Πολιτικής της Επαρχίας Λευκωσίας - Γαλάτα, Ευρύχου, Κακοπετριά, Καλιάνα, Κατύδατα, Κοράκου, Λινού, Σινά Όρος, Σπήλια, Κούρδαλι, Τεμβριά, Φλάσου Acrobat Reader File GN20170301.pdf
2017 05 Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" Acrobat Reader File GN20170501.pdf
2018 04 ΣΜΠΕ για την προστασία και βελτίωση των Νοτιοδυτικών Ακτών των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου. Acrobat Reader File M20180401.pdf
Zip File M20180402.zip
Acrobat Reader File GN20180401.pdf
2018 03 Καθορισμός Βιομηχανικής Ζώνης Κατηγορίας Α’ στη διοικητική περιοχή Κόσιης Acrobat Reader File Μ20180301.pdf
Acrobat Reader File GN20180301.pdf
2018 05 ΣΜΠΕ για την Ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028. Zip File M20180501.zip
2019 01 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου περιοχής για την περιοχή εγκαταστάσεων αποθηκών πετρελαιοειδών και υγραερίου στην περιοχή Λειβάδια της επαρχίας Λάρνακας. Acrobat Reader File MP20190101.pdf
Acrobat Reader File sea inv04.10.2019.pdf
Acrobat Reader File GN20190101.pdf
2019 04 Στρατηγική Μελέτη για τη Διαχείριση των Υδάτων και Αντιμετώπιση της Ανομβρίας Acrobat Reader File GN20190401.pdf
2019 05 Τροποποίηση των Πολεοδομικών ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής κοινότητες Μενοίκου, Ορούντας, Κάτω Μονής, Αγίων Ηλιοφώτων της επαρχίας Λευκωσίας Acrobat Reader File GN20190501.pdf
2019 03 Σχέδιο Δράσης της τεχνικής επιτροπής αποκατάστασης περιβάλλοντος εγκαταλελειμμένων μεταλλείων Acrobat Reader File GN20190301.pdf
2019 06 ΣΜΠΕ για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού Zip File M20190601.zip
Acrobat Reader File GN20190601.pdf
2019 07 Τροποποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" Acrobat Reader File M20190107.pdf
Acrobat Reader File GN20190701.pdf
2019 08 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου Acrobat Reader File M20190801.pdf
Acrobat Reader File GN20190801.pdf
2019 09 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2021-2030. Acrobat Reader File M20190901.pdf
Acrobat Reader File M20190902.pdf
Acrobat Reader File GN20190901.pdf
2019 10 Διαδικασία επανεξέτασης Τοπικού Σχεδίου Αθηένου μετά την ακύρωση του Εγκεκριμένου Τοπικού Σχεδίου Αθηένου (2012) από το Διοικητικό Δικαστήριο Acrobat Reader File M20191001.pdf
Acrobat Reader File GN20191001.pdf
2020 01 Στρατηγική Μελέτη για την προώθηση σχεδίου πολιτικής για την ρύθμιση και τον έλεγχο της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος στις κυρίαρχες Βρετανικές Βάσεις Zip File M20200101.zip
Acrobat Reader File GN20200101.pdf
Acrobat Reader File M20200102.pdf
2020 02 ΣΜΠΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Zip File M20200201.zip
Acrobat Reader File M20200202.pdf
Acrobat Reader File M20200203.pdf
Acrobat Reader File OA20200202.pdf
Acrobat Reader File GN202000201.pdf
2020 03 ΣΜΠΕ για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας Acrobat Reader File M20200301.pdf
Acrobat Reader File GN20200301.pdf
2020 04 Διαδικασία επανεξέτασης Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας μετά την ακύρωση του Εγκεκριμένου Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας (2015) από το Διοικητικό Δικαστήριο. Zip File M20200401.zip
Acrobat Reader File GN20200401.pdf
Zip File 202004.zip
2020 06 Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Τσερίου (2015) - Επανεξέταση και Δημοσίευση Zip File M20200501.zip
Acrobat Reader File GN20200601.pdf
2020 05 ΣΜΠΕ για το σχέδιο δράσης εγκαταλελειμμένων μεταλλείων της Κύπρου Acrobat Reader File M20200502.pdf
Acrobat Reader File OA20200501.pdf
2020 07 ΣΜΠΕ για την βελτίωση και προστασία του παραλιακού μετώπου από το ακρωτήριο Κίτι μέχρι την περιοχή του αεροδρομίου Λάρνακας Zip File M20200701.zip
Zip File M20200702.zip
2021 01 Επανεξέταση εγκεκριμένου τοπικού σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς (2015) Acrobat Reader File M20210101.pdf
Acrobat Reader File GN20210101.pdf
2021 02 Αξιολόγηση των ενστάσεων κατά του δημοσιευμένου τοπικού σχεδίου Πάφου (2019) επανεξέταση και εισηγήσεις Επιτροπής Μελέτης Ενστάσεων Acrobat Reader File 2021-2-1.pdf
Acrobat Reader File GN20210201.pdf
2021 03 ΣΜΠΕ του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ακάμα. Acrobat Reader File M20210301.pdf
Acrobat Reader File GN20210301.pdf
2021 04 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ΕθνικήΣτρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ) Τροόδους Acrobat Reader File M20210401.pdf
2021 05 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρισιακό Πρόγραμμα ΘΑλΕΊΑ 2021-2027 Acrobat Reader File M20210501.pdf
2021 06 ΣΜΠΕ για την προστασία και βελτίωση του παραλιακού μετώπου από Νέο Χωριό (Πάφου) μέχρι Παχύαμμο. Zip File M20210601.zip
2021 07 ΣΜΠΕ σε σχέση με τη χωροθέτηση των έργων που αξιοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(ΑΠΕ) στον τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής Acrobat Reader File M20210701.pdf
Zip File M20210702.zip
2021 08 ΣΜΠΕ του υπό τροποποίηση σχεδίου περιοχής κέντρου Λεμεσού Zip File M20210801.zip