Κυπριακή Δημοκρατία

Έντυπα ΑιτήσεωνHide details for [<span class="text"><b> Βραβεία Πράσινων Συμβάσεων (CY GPP Awards)</b></span>] Βραβεία Πράσινων Συμβάσεων (CY GPP Awards)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόσκληση Υποβολής Αίτησης (600,04 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟδηγός συμπλήρωσης Αίτησης (441,24 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗλεκτρονική αίτηση CY GPP AWARDS 2019 (5,63 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατάλογος Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών Ενωσιακού ενδιαφέροντος (645,02 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνδεικτικός κατάλογος ιθαγενών ειδών (1483,49 Kb)
Hide details for [<span class="text"><b> Διαχείριση Αποβλήτων</b></span>] Διαχείριση Αποβλήτων
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικών Στήλων και Συσσωρευτών (158,6 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για παραχώρηση πιστοποιητικού κατάλληλης χωροθέτησης (110,23 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για παραχώρηση πιστοποιητικού κατάλληλης χωροθέτησης (174,41 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για υποβολή σχεδίου διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (169,31 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για υποβολή σχεδίου διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (95,53 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων (162,17 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων (95,53 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕτήσια ποσοτικά στοιχεία για την ανάκτηση/ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών (151,16 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύστημα βάσης δεδομένων για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων για τις συσκευασίες και τα απορρίματα συσκευασίας (129,18 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για εγγραφή στο μητρώο παραγωγών αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (179,51 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για άδεια διαχείρισης αποβλήτων (799,11 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για άδεια διαχείρισης αποβλήτων (799,11 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για εγγραφή σε αρχείο Εμπορία - Μεσιτεία (125,45 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για εγγραφή σε αρχείο Εμπορία - Μεσιτεία (125,45 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για εγγραφή σε αρχείο Ιδία Επεξεργασία (148,4 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για εγγραφή σε αρχείο Ιδία Επεξεργασία (148,4 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για εγγραφή σε αρχείο Συλλογής Μεταφοράς (134,63 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για εγγραφή σε αρχείο Συλλογής Μεταφοράς (134,63 Kb)
Hide details for [<span class="text"><b> Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον</b></span>] Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΈντυπο 3- Άρθρο 20 Αίτηση για Περιβαλλοντική έγκριση (270,49 Kb)
Βάσεις).docxΕΝΤΥΠΟ 4-Άρθρο 20-2-Αίτηση για Περιβαλλοντική Έγκριση (Βρ. Βάσεις) (270,15 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΝΤΥΠΟ 5-Άρθρο 20-2-Βεβαίωση Πολεοδομικής Αρχής (264,59 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΝΤΥΠΟ 6-Άρθρο 22-2-Αίτηση για οδηγίες για ετοιμασία ΜΕΕΠ (236,35 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΝΤΥΠΟ 7-Άρθρο 23&33-Πληροφορίες Δεύτερου Παραρτήματος (116,57 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΝΤΥΠΟ 11-Άρθρο 25-6-Γενικά Περιεχόμενα ΜΕΕΠ (237,07 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΝΤΥΠΟ 12-Άρθρο 25-6-Ειδικά Περιεχόμενα ΜΕΕΠ ανά κατηγορία έργου (169,3 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΝΤΥΠΟ 14-Άρθρο 27-1-Γνωστοποίηση για υποβολή ΜΕΕΠ (34,68 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΝΤΥΠΟ 14-Άρθρο 39-1-Γνωστοποίηση για Δημόσια Ακρόαση (32,64 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΝΤΥΠΟ 26 - Στοιχεία Επικοινωνίας Κύριου του Έργου - για ΜΕΕΠ (14,04 Kb)
Hide details for [<span class="text"><b> Ελεγχος της Ρύπανσης</b></span>] Ελεγχος της Ρύπανσης
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο για ανανέωση πολεδομικής άδειας υφιστάμενων λατομείων (129,29 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για υποβολή άδειας απόρριψης αποβλήτων (393,69 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για υποβολή άδειας απόρριψης αποβλήτων (920,48 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat,Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για χορήγηση άδειας βιομηχανικών εκπομπών (893,32 Kb),Αίτηση για χορήγηση άδειας βιομηχανικών εκπομπών (278,29 Kb)
187 2002_Application form.docx, 187 2002_Application form.pdfΑίτηση για χορήγηση άδειας εκπομπής Αέριων Αποβλήτων (83,59 Kb),Αίτηση για χορήγηση άδειας εκπομπής Αέριων Αποβλήτων (237,92 Kb)
D.P. 170 2004_Etisia Ekthesi.docx,D.P. 170 2004_Etisia Ekthesi.pdfπερί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Ετήσια Έκθεση) (363,65 Kb),περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Ετήσια Έκθεση) (373,23 Kb)
Hide details for [<span class="text"><b> Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια</b></span>] Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου Σταθερής Εγκατάστασης (276,17 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για άδεια εξερεύνησης με βάση το Πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου θάλασσας από ρύπανση που προέρχεται από την εξερεύνηση και εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδος και του βυθού και υπεδάφους της, της Σύμβασης της Βαρκελώνης (Offshore Protocol) (654,67 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για άδεια εξερεύνησης με βάση το Πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου θάλασσας από ρύπανση που προέρχεται από την εξερεύνηση και εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδος και του βυθού και υπεδάφους της, της Σύμβασης της Βαρκελώνης (Offshore Protocol) (228,1 Kb)
Hide details for [<span class="text"><b> Προστασία της Φύσης και Βιοποικιλότητα</b></span>] Προστασία της Φύσης και Βιοποικιλότητα
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση εισαγωγής ειδών άγριας πανίδας και πτηνοπανίδας (98,84 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCheck List Δέουσας (128,76 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για εισαγωγή/εξαγωγή ειδών CITES από/σε τρίτες χώρες (EL) (369,75 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για εισαγωγή/εξαγωγή ειδών CITES από/σε τρίτες χώρες (EN) (129,17 Kb)
Hide details for [<span class="text"><b> Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης</b></span>] Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για καταχώρηση στο μητρώο του EMAS (214,25 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση για καταχώρηση στο μητρώο του EMAS (866,93 Kb)