Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 05/04/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
- 09/03/2018 Πρόσκληση σε Δημόσια Ακρόαση για αναθεώρηση καταλόγου περιοχών νερών κολύμβησης
 
- 23/02/2018 Δημοσίευση καταλόγου των νερών κολύμβησης
 
- 23/02/2018 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016)
 
- 15/12/2017 Τελετή Απονομής Βραβείων 2017 CY GPP AWARDS 2017 - EU Ecolabel – EMAS «το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές»
 
- 14/12/2017 Ανακοίνωση για το περιεχόμενο δημοσιευμάτων που αφορούσαν την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή
 
- 06/12/2017 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την πρόληψη δημιουργίας και ορθολογικής διαχείρισης τροφικών αποβλήτων
 
- 16/11/2017 Περιβαλλοντική Δράση "το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές" - Παράταση
 
- 07/11/2017 Περιβαλλοντική Δράση "το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές"
 
- 25/10/2017 Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου - Παράταση μέχρι 27/11/2017
 
Αρχείο Ανακοινώσεων