Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 31/07/2019 Βραβεία επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Business4Climate
 
- 26/07/2019 Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη Σταδιακή Μείωση (phase down) της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων
 
- 18/07/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 
- 12/07/2019 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019 (15.07.2019– 29.07.2019)
 
- 09/07/2019 1η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου
 
- 04/07/2019 CY GPP AWARDS 2019
 
- 14/06/2019 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ NATURA 2000 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
 
- 05/06/2019 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
- 04/06/2019 Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο αξιολόγησης της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Οδηγία IED)
 
- 24/05/2019 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Νόμου με Τίτλο: "Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019"
 
- 20/05/2019 Ενημερωτική ημερίδα Aπορρύπανση της περιοχής των εγκαταστάσεων των εταιρειών πετρελαιοειδών στη Λάρνακα, στις 7 Ιουνίου 2019
 
- 20/05/2019 ΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
 
- 13/05/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - EU EMAS AWARDS 2019
 
- 03/05/2019 Δημόσια ακρόαση των Νέων Κανονισμών Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις.
 
- 19/04/2019 Προσχέδιο για τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμούς του 2019
 
- 11/04/2019 Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τον κατάλογο περιοχών νερών κολύμβησης 2019
 
- 11/04/2019 Οικολογική Έκθεση για την εκτίμηση στο περιβάλλον, για τις Θαλασσινές Σπηλιές
 
- 05/04/2019 Κατευθυντήριος Οδηγός για εφαρμογή των άρθρων 26(7) και 21 (κατά περίπτωση) του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα Νόμο 127(Ι)/2018
 
- 27/03/2019 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
- 19/03/2019 ΝΕΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (πΤΚΣ)
 
- 04/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΙΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Ο περί τη Διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης Νόμος (Ν. 57(Ι)/2008) - Δημόσια Διαβούλευση για αναθεώρηση καταλόγου περιοχών νερών κολύμβησης.
 
- 28/02/2019 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΟΤΣΙΑΤΗ & ΒΑΤΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
 
- 21/02/2019 Δημόσια διαβούλευση για την προώθηση Κανονισμών που αφορούν την διαχείριση αποβλήτων φαρμάκων οικιακής προέλευσης
 
Αρχείο Ανακοινώσεων