Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 21/11/2022 Ανακοίνωση Νικητών Φωτογραφικού Διαγωνισμού «Χερσόνησος Ακάμα»
 
- 16/11/2022 Ενημερωτική Ημερίδα "Ρόλαρε μαζί μας στον κύκλο.. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων" - Δευτέρα 21/11/2022
 
- 14/11/2022 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
- 14/11/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Δημόσια Διαβούλευση για Προσχέδιο Κανονισμών για τη Διαχείριση Αποβλήτων από Προϊόντα Καπνού με Φίλτρο και Φίλτρα που Κυκλοφορούν στο Εμπόριο για Χρήση σε Συνδυασμό με Προϊόντα Καπνού
 
- 04/11/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Δημόσια διαβούλευση για το Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2022-2028
 
- 31/10/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων
 
- 26/10/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Παράταση Αιτήσεων έως 2 Νοεμβρίου 2022 - Βραβεία CY GPP AWARDS 2022
 
- 18/10/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Οι περί Αποβλήτων Νόμοι του 2011 έως 2022 - Εξασφάλιση Πιστοποιητικού Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων
 
- 17/10/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Οι περί Αποβλήτων Νόμοι του 2011 έως 2022 - Μη Εξασφάλιση Πιστοποιητικού Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων
 
- 17/10/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών Για Την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης Και Ελέγχου (EMAS) - παράταση μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2022
 
- 14/10/2022 Ανακοινώση για Παγκόσμια Ημέρα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 
- 13/10/2022 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών - χοιροστάσιο "Kousparou Farm Ltd στον Κουτραφά
 
- 13/10/2022 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
 
- 07/10/2022 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - Βραβεία CY GPP AWARDS 2022 και Βραβεία Life FOODPrint 2022
 
- 05/10/2022 Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο - Δημιουργία διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού SORTING RUSH: ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
 
- 05/10/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Σήμανση σε ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης
 
- 27/09/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Τέλος προθεσμίας διαθεσιμότητας συγκεκριμένων πλαστικών μίας χρήσης και έναρξη ελέγχων στην αγορά από 1 Οκτωβρίου 2022
 
- 21/09/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2022 (EWWR 2022): 19/11/2022 – 27/11/2022
 
- 15/09/2022 Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα: «Ανάδειξη της βιοποικιλότητας και των τοπίων της προστατευόμενης περιοχής του Ακάμα»
 
- 08/09/2022 Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο - 6ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΛΕΥΚΑΡΑ 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2022
 
- 31/08/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Αλυκή Ακρωτηρίου
 
- 11/08/2022 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβουλεύεται με τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη μιας πιθανής νομοθεσίας για την υγεία του εδάφους
 
- 26/07/2022 Γνωστοποίηση για ΕΖΔ «Θαλάσσια περιοχή Νησιά - CY3000006» και «Θαλάσσια περιοχή- Μουλιά - CY4000006.
 
- 22/06/2022 Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο - Φεστιβάλ Λεβάντας – Πλάτρες 3.7.2022
 
- 17/06/2022 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
- 10/06/2022 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον
 
- 10/06/2022 Γνωστοποίηση για ΕΖΔ «Περιοχή Ασγάτας-CY5000007», «Επισκοπή Μωρού Νερού-CY4000005», «Περιοχή Λευκάρων-CΥ6000005» και «Κοιλάδα Λιμνάτη-CY5000006.
 
- 08/06/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Χρήση δικτύων για την παγίδευση ερπετών
 
- 03/06/2022 Βραβεία CY GPP AWARDS 2022 και Βραβεία Life FOODPrint 2022 στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2022 (EWWR2022)
 
Αρχείο Ανακοινώσεων