Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 19/10/2017 Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
 
- 11/10/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν.184(Ι)/2013, Ν.131(Ι)/2016)
 
- 11/10/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν.184(Ι)/2013, Ν.131(Ι)/2016)
 
- 11/10/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν.184(Ι)/2013, Ν.131(Ι)/2016)
 
- 05/09/2017 Αναβολή της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Περιβάλλοντος
 
- 28/08/2017 Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση της Κύπρου για την πρόοδό της στην εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
 
- 02/08/2017 Γραπτή εξέταση για την πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσεις Λειτουργού Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος
 
- 24/07/2017 Διαγωνισμός CY GPP AWARDS 2017 για Φορείς Δημοσίου Δικαίου και Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
 
- 13/07/2017 Δημόσια Διαβούλευση για το Κυρωτικό νομοσχέδιο για τη διεθνής Σύμβαση Minamata για τον υδράργυρο
 
- 13/07/2017 Κανονισμός για τα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη
 
- 07/07/2017 Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
 
- 13/06/2017 Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα «Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής για την Κλιματική Αλλαγή»
 
- 06/06/2017 Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 2017 – «Picture all the places that matter»
 
- 23/05/2017 Αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ποιότητα των Νερών Κολύμβησης για το έτος 2016
 
- 22/05/2017 Γνωστοποίηση λήψης απόφασης σχετικά με τη χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών στην εταιρεία «SIGAN MANAGEMENT LTD» για την εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων στην Κοφίνου
 
- 16/05/2017 Ημερίδες Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα LIFE
 
- 16/05/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
 
- 25/04/2017 25ης επετείος EU Ecolabel
 
- 24/04/2017 Εκδήλωση για την Διεθνή Ημέρα Θορύβου
 
Αρχείο Ανακοινώσεων