Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 23/04/2021 Νέες καταγραφές για το εξαιρετικά απειλούμενο Κυπριακό Νερόφιδο Μια νέα επιστημονική δημοσίευση αλλάζει τα δεδομένα για τις γνωστές περιοχές κατανομής του είδους
 
- 22/04/2021 Γνωστοποίηση για ΕΖΔ «Μάμμαρι-Δένεια-CY2000001», «Κοιλάδα Ποταμού Μαρούλλενας-CY2000010» και «Περιοχή Μιτσερού-Αγροκηπιάς-CY2000003»
 
- 19/04/2021 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
 
- 16/04/2021 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Natura 2000
 
- 16/04/2021 3ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο ADAPTtoCLIMATE στις 19 και 20 Απριλίου 2021
 
- 12/04/2021 2η Δημόσια ακρόαση για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Κύπρου για ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές
 
- 06/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΣΑΟΚ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
 
- 02/04/2021 Ανακοίνωση για ανανέωση των πιστοποιητικών καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για το 2021
 
- 02/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων από Ιατρεία
 
- 02/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΩ
 
- 22/03/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - LIFE URBAN PROOF
 
- 19/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιολόγηση της Οδηγίας 200/67/ΕΚ σχετικά με τη Διαχείριση της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης
 
- 16/03/2021 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
- 11/03/2021 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) του 2013 και 2016
 
- 10/03/2021 Δημόσια Διαβούλευση για αναθεώρηση καταλόγου περιοχών νερών κολύμβησης
 
- 03/03/2021 Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής της Κύπρου για ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές
 
- 18/02/2021 Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής της Κύπρου
 
- 05/02/2021 Προσωρινή παγοποίηση περιβαλλοντικής αξιολόγησης των έργων για τα Φωτοβολταικά Πάρκα
 
- 25/01/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 
- 25/01/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναθεώρηση της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (IED) περί Βιομηχανικών Εκπομπών και του Κανονισμού 166/2006 (E-PRTR) για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων
 
- 28/12/2020 ΚΛΕΙΣΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
- 02/12/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαβούλευση που αφορά την Εθνική Έκθεση της Κύπρου για τη Σύμβαση του Άρχους για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα περιβαλλοντικά θέματα
 
- 19/11/2020 Πρασινίζουμε τα γούστα μας» - Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2020 (#EWWR2020)
 
- 17/11/2020 Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο με τίτλο "Οι περί Αποβλήτων (Μείωση των Επιπτώσεων Ορισμένων Πλαστικών Προϊόντων στο Περιβάλλον) Κανονισμοί "
 
- 16/11/2020 Υποχρέωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Τμήματος Περιβάλλοντος
 
- 16/11/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2020 (EWWR2020) Μαγειρέυω και δεν πετω
 
- 16/11/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2020 (EWWR2020) Τέλος στα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης
 
- 02/11/2020 Παράταση υποβολής σχολίων Δημόσια Διαβούλευση – Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 
- 02/11/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19, ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 6 Νοεμβρίου 2020
 
Αρχείο Ανακοινώσεων