Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 16/05/2017 Ημερίδες Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα LIFE
 
- 16/05/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
 
- 25/04/2017 25ης επετείος EU Ecolabel
 
- 24/04/2017 Εκδήλωση για την Διεθνή Ημέρα Θορύβου
 
- 06/04/2017 Λήξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Κατάλογο Περιοχών Νερών Κολύμβησης
 
- 20/02/2017 Πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία
 
- 13/02/2017 Τελετή Απονομής Πιστοποιητικών EMAS Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS
 
- 10/01/2017 Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών - Δελτίο Τύπου
 
- 30/11/2016 Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 10 του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου - Εταιρεία «Α.Τ.Ι. Enviroindustrials Ltd»
 
- 30/11/2016 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
 
- 19/08/2016 Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Καινοτόμες αειφορικές πρακτικές σε παραδοσιακές καλλιέργειες χαρουπιάς»
 
Αρχείο Ανακοινώσεων