Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 14/06/2019 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ NATURA 2000 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
 
- 05/06/2019 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
- 04/06/2019 Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο αξιολόγησης της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Οδηγία IED)
 
- 24/05/2019 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Νόμου με Τίτλο: "Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019"
 
- 20/05/2019 Ενημερωτική ημερίδα Aπορρύπανση της περιοχής των εγκαταστάσεων των εταιρειών πετρελαιοειδών στη Λάρνακα, στις 7 Ιουνίου 2019
 
- 20/05/2019 ΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
 
- 13/05/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - EU EMAS AWARDS 2019
 
- 03/05/2019 Δημόσια ακρόαση των Νέων Κανονισμών Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις.
 
- 19/04/2019 Προσχέδιο για τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμούς του 2019
 
- 11/04/2019 Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τον κατάλογο περιοχών νερών κολύμβησης 2019
 
- 11/04/2019 Οικολογική Έκθεση για την εκτίμηση στο περιβάλλον, για τις Θαλασσινές Σπηλιές
 
- 05/04/2019 Κατευθυντήριος Οδηγός για εφαρμογή των άρθρων 26(7) και 21 (κατά περίπτωση) του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα Νόμο 127(Ι)/2018
 
- 27/03/2019 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
- 19/03/2019 ΝΕΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (πΤΚΣ)
 
- 04/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΙΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Ο περί τη Διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης Νόμος (Ν. 57(Ι)/2008) - Δημόσια Διαβούλευση για αναθεώρηση καταλόγου περιοχών νερών κολύμβησης.
 
- 28/02/2019 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΟΤΣΙΑΤΗ & ΒΑΤΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
 
- 21/02/2019 Δημόσια διαβούλευση για την προώθηση Κανονισμών που αφορούν την διαχείριση αποβλήτων φαρμάκων οικιακής προέλευσης
 
- 04/02/2019 Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και ειδικότερα όσον αφορά στη Μεσογειακή Φώκια και τα Χερσαία καταφύγιά της, στο πλαίσιο της προστασίας των ειδών και οικοτόπων στην περιοχή των Θαλασσιών Σπηλιών, του Δικτύου Natura 2000. Ενημερωμένα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος για την περιοχή «Θαλασσινές Σπηλιές
 
- 28/01/2019 Γνωμάτευση για μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή Πυργών/Κόρνου
 
- 14/01/2019 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 
Αρχείο Ανακοινώσεων