Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 04/02/2019 Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και ειδικότερα όσον αφορά στη Μεσογειακή Φώκια και τα Χερσαία καταφύγιά της, στο πλαίσιο της προστασίας των ειδών και οικοτόπων στην περιοχή των Θαλασσιών Σπηλιών, του Δικτύου Natura 2000. Ενημερωμένα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος για την περιοχή «Θαλασσινές Σπηλιές
 
- 28/01/2019 Γνωμάτευση για μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή Πυργών/Κόρνου
 
- 14/01/2019 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 
- 13/12/2018 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ NATURA 2000 «Δάσος Πάφου –CY2000016»
 
- 04/12/2018 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 
- 22/11/2018 Συνέδριο για την Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (MAES) στην Κύπρο
 
- 21/11/2018 Αποτελέσματα διαγωνισμού περιβαλλοντικής δράσης στα σχολεία
 
- 20/11/2018 Ημερίδα για τους Γενετικούς Πόρους – 10/12/18 – Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, Λευκωσία
 
- 19/11/2018 European Week for Waste Reduction 2018
 
- 16/11/2018 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις - CY GPP AWARDS 2018.
 
- 16/11/2018 18 Νοεμβρίου 2018, Μαραθώνιος Radisson Blue, Λάρνακα
 
- 12/11/2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΕΚΚ
 
- 07/11/2018 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 
- 31/10/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2018 (EWWR 2018) ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ
 
- 31/10/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2018 (EWWR 2018) ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΤΩ
 
- 12/10/2018 Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε κι εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες
 
- 27/09/2018 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2018 (EWWR 2018) 17/11/2018 – 25/11/2018
 
- 18/09/2018 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
- 18/09/2018 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στο πλαίσιο της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών
 
- 17/09/2018 Ανακοίνωση Διαγωνισμού CY GPP AWARDS 2018
 
- 13/09/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΤΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΣΠΗΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000
 
- 03/09/2018 Δημόσια Ακρόαση στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου
 
- 31/08/2018 Παρουσίαση των προνοιών του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα Νόμου του 2018 (Ν. 127(Ι)/2018)
 
Αρχείο Ανακοινώσεων