Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 25/05/2020 Ανακοίνωση Τύπου Σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγιά και τη διαχείριση του οικότοπου της Αλυκής Λάρνακας
 
- 25/05/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Αγορά υπηρεσιών για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων από πολίτες και επαγγελματίες
 
- 21/05/2020 Δημόσια Διαβούλευση για τις Τροποποιήσεις Νόμων και Κανονισμών Διαχείρισης Αποβλήτων
 
- 21/05/2020 Παγκόσμια μέρα Natura 2000
 
- 06/05/2020 Αλλαγή Ημερομηνίας έναρξης της κολυμβητικής περιόδου του 2020 στα πλαίσια του Περί της Διαχείρισης της ποιότητας των νερών κολύμβησης Νόμου 57(Ι)/2008
 
- 05/05/2020 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Ανανέωσης Καταχώρησης στο Μητρώο EMAS, βάση του άρθρου 6(1) και 6(2) του Κανονισμού 1221/2009/ΕΕ, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που αντιμετωπίζει το Κράτος από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid -19)
 
- 04/05/2020 Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του άρθρου 4 «Πεδίο εφαρμογής» του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018 [Ν.127(Ι)/2018]
 
- 23/04/2020 Αλλαγή Ημερομηνίας έναρξης κολυμβητικής περιόδου
 
- 27/03/2020 Συνεχίζονται οι εργασίες των Πράσινων Σημείων και οι διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων
 
- 26/03/2020 Δραστηριοποίηση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και διαχειριστών αποβλήτων
 
- 26/03/2020 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 118 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΡΙΨΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
 
- 24/03/2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
 
- 16/03/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
 
- 16/03/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
- 18/02/2020 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
- 17/02/2020 ΗΜΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
 
- 14/02/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ TA ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 
- 14/02/2020 Δημόσια Διαβούλευση για την Αναθεώρηση του Καταλόγου των Περιοχών Νερών Κολύμβησης για την Κολυμβητική Περίοδο 2020
 
- 23/01/2020 Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030
 
- 21/01/2020 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
 
Αρχείο Ανακοινώσεων