Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 03/08/2018 "Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018"
 
- 23/07/2018 Δημόσια Διαβούλευση για τους Στρατηγικούς Χάρτες Θορύβου και Σχέδια Δράσης των πολεοδομικών συγκροτημάτων Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, πριν την οριστικοποίηση τους
 
- 10/07/2018 Ανακοίνωση Διαγωνισμού CY GPP AWARDS 2018 Φορείς Δημοσίου Δικαίου & Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
 
- 06/07/2018 Προκήρυξη Διαγωνισμού με αριθμό Τ.Π. 24/2018 για την μετακίνηση των αποβλήτων ελαστικών από τους χώρους της εταιρείας «Elianthos Holdings Ltd» στην βιομηχανική ζώνη Ιδαλίου και από τους χώρους του Λατομείου "Λατούρος" στον Αγ. Σωζόμενο προς τους χώρους του Λατομείου Καλαβασού του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού που διαχειρίζεται η εταιρεία «ENERCO Energy Recovery Ltd»
 
- 03/07/2018 Διευκρινιστική Ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος για τις πλαστικές σακούλες
 
- 28/06/2018 Εφαρμογή της Νομοθεσίας για Μείωση Κατανάλωσης της Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς
 
- 22/06/2018 Εκστρατεία του Τμήματος Περιβάλλοντος για τις Πλαστικές Σακούλες
 
- 17/05/2018 Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
 
- 05/04/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
- 09/03/2018 Πρόσκληση σε Δημόσια Ακρόαση για αναθεώρηση καταλόγου περιοχών νερών κολύμβησης
 
- 23/02/2018 Δημοσίευση καταλόγου των νερών κολύμβησης
 
- 23/02/2018 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016)
 
Αρχείο Ανακοινώσεων