Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 08/10/2019 CY GPP AWARDS 2019
 
- 08/10/2019 Αλλάζω συνήθειες. Δίνω ζωή στα απορρίμματα μου
 
- 07/10/2019 Ενημερωτική εκδήλωση για την ορθολογική διαχείριση υγρών , στερεών & επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων της επαρχίας Λεμεσού
 
- 09/09/2019 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS
 
- 09/09/2019 Δημόσια Ακρόαση στα πλαίσια εξέτασης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών
 
- 05/09/2019 ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ
 
- 31/07/2019 Βραβεία επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Business4Climate
 
- 26/07/2019 Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη Σταδιακή Μείωση (phase down) της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων
 
- 18/07/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 
- 12/07/2019 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019 (15.07.2019– 29.07.2019)
 
- 09/07/2019 1η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου
 
- 14/06/2019 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ NATURA 2000 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
 
- 05/06/2019 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
- 04/06/2019 Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο αξιολόγησης της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Οδηγία IED)
 
- 24/05/2019 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Νόμου με Τίτλο: "Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019"
 
- 20/05/2019 Ενημερωτική ημερίδα Aπορρύπανση της περιοχής των εγκαταστάσεων των εταιρειών πετρελαιοειδών στη Λάρνακα, στις 7 Ιουνίου 2019
 
- 20/05/2019 ΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
 
- 13/05/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - EU EMAS AWARDS 2019
 
- 03/05/2019 Δημόσια ακρόαση των Νέων Κανονισμών Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις.
 
Αρχείο Ανακοινώσεων