Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 22/06/2018 Εκστρατεία του Τμήματος Περιβάλλοντος για τις Πλαστικές Σακούλες
 
- 17/05/2018 Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
 
- 05/04/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
- 09/03/2018 Πρόσκληση σε Δημόσια Ακρόαση για αναθεώρηση καταλόγου περιοχών νερών κολύμβησης
 
- 23/02/2018 Δημοσίευση καταλόγου των νερών κολύμβησης
 
- 23/02/2018 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016)
 
- 15/12/2017 Τελετή Απονομής Βραβείων 2017 CY GPP AWARDS 2017 - EU Ecolabel – EMAS «το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές»
 
Αρχείο Ανακοινώσεων