Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 15/12/2017 Τελετή Απονομής Βραβείων 2017 CY GPP AWARDS 2017 - EU Ecolabel – EMAS «το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές»
 
- 14/12/2017 Ανακοίνωση για το περιεχόμενο δημοσιευμάτων που αφορούσαν την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή
 
- 06/12/2017 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την πρόληψη δημιουργίας και ορθολογικής διαχείρισης τροφικών αποβλήτων
 
- 16/11/2017 Περιβαλλοντική Δράση "το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές" - Παράταση
 
- 07/11/2017 Περιβαλλοντική Δράση "το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές"
 
- 25/10/2017 Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου - Παράταση μέχρι 27/11/2017
 
- 19/10/2017 Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
 
- 11/10/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν.184(Ι)/2013, Ν.131(Ι)/2016)
 
- 11/10/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν.184(Ι)/2013, Ν.131(Ι)/2016)
 
- 11/10/2017 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν.184(Ι)/2013, Ν.131(Ι)/2016)
 
- 28/08/2017 Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση της Κύπρου για την πρόοδό της στην εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
 
- 02/08/2017 Γραπτή εξέταση για την πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσεις Λειτουργού Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος
 
- 24/07/2017 Διαγωνισμός CY GPP AWARDS 2017 για Φορείς Δημοσίου Δικαίου και Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
 
Αρχείο Ανακοινώσεων