Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 25/01/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 
- 25/01/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναθεώρηση της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (IED) περί Βιομηχανικών Εκπομπών και του Κανονισμού 166/2006 (E-PRTR) για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων
 
- 28/12/2020 ΚΛΕΙΣΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
- 02/12/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαβούλευση που αφορά την Εθνική Έκθεση της Κύπρου για τη Σύμβαση του Άρχους για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα περιβαλλοντικά θέματα
 
- 19/11/2020 Πρασινίζουμε τα γούστα μας» - Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2020 (#EWWR2020)
 
- 17/11/2020 Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο με τίτλο "Οι περί Αποβλήτων (Μείωση των Επιπτώσεων Ορισμένων Πλαστικών Προϊόντων στο Περιβάλλον) Κανονισμοί "
 
- 16/11/2020 Υποχρέωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Τμήματος Περιβάλλοντος
 
- 16/11/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2020 (EWWR2020) Μαγειρέυω και δεν πετω
 
- 16/11/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2020 (EWWR2020) Τέλος στα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης
 
- 02/11/2020 Παράταση υποβολής σχολίων Δημόσια Διαβούλευση – Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 
- 02/11/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19, ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 6 Νοεμβρίου 2020
 
- 23/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΩΜΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
- 14/10/2020 Ανακοίνωση Τύπου Δραστηριότητες στην περιοχή της Πέτρας του Ρωμιού
 
- 12/10/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2020 (EWWR 2020) 21/11/2020 – 29/11/2020
 
- 29/09/2020 Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια Τροφίμων και τα Απόβλητα Τροφίμων (IDAFLW) - 29 Σεπτεμβρίου 2020
 
- 21/09/2020 Διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης στο πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών – 5 Οκτωβρίου 2020
 
- 18/09/2020 Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου - Δημόσια Διαβούλευση - Πρόσκληση σε Δημόσια Ακρόαση
 
- 24/08/2020 Δημόσια Διαβούλευση – Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 
Αρχείο Ανακοινώσεων