Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 22/09/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Εορτασμός Μεσογειακής Ημέρας Ακτής 2021 στην Γεροσκήπου, Πάφος
 
- 21/09/2021 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021 (EWWR 2021) 20/11/2021 – 28/11/2021
 
- 16/09/2021 Γνωστοποίηση για ΕΖΔ «Περιοχή Λυμπιών-Αγ.Άννας – CY6000003», «Ποταμός Περιστερώνας – CY2000011» και «Φάρος Κάτω Πάφου – CY4000013»
 
- 07/09/2021 Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων Γεωργικής Προέλευσης
 
- 28/07/2021 To Τμήμα Περιβάλλοντος, ενημερώνει το κοινό για την επέκταση εργασιών της Green Dot Κύπρου σε Δήμους και Κοινότητες
 
- 22/07/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- Δίνεται παράταση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 
- 14/07/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων Γεωργικής Προέλευσης
 
- 14/07/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - για τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Σύστημα Εγγυοδοσίας) Κανονισμών
 
- 13/07/2021 Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 έως 2013
 
- 01/07/2021 Χρήση δικτύων για την παγίδευση ερπετών και άλλων ειδών άγριας πανίδας
 
- 25/06/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
- 23/06/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον
 
- 18/06/2021 "Ερωτήματα και Απαντήσεις Σχετικά με την Οδηγία για τα Πλαστικά μίας χρήσης"
 
- 10/06/2021 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δέσμη παραβάσεων του Ιουνίου 2021
 
- 01/06/2021 Αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ποιότητα των Νερών Κολύμβησης για το έτος 2020
 
- 28/05/2021 Γνωστοποίηση για ΕΖΔ «Λίμνη Παραλιμνίου – CY3000008», «Χα-Ποτάμι – CY4000002» και «Περιοχή Σκούλλη – CY4000009»
 
- 21/05/2021 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ NATURA 2000 «ΜΟΥΤΤΗ ΤΟΥ ΖΙΟΥ – CY6000001» ΚΑΙ «ΚΟΚΚΙΝΟΚΡΕΜΜΟΣ-CY5000002»
 
- 10/05/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου για τον οδικό άξονα Β0009, ΑΚΑΚΙ – ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ με κινήσεις άνω των 3.000.000 το χρόνο, στα πλαίσια του περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμου [Ν.224(Ι)/2004], και τις τροποποιήσεις του»
 
- 06/05/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναθεώρηση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ σχετικά με τη Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων
 
- 26/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
 
- 23/04/2021 Νέες καταγραφές για το εξαιρετικά απειλούμενο Κυπριακό Νερόφιδο Μια νέα επιστημονική δημοσίευση αλλάζει τα δεδομένα για τις γνωστές περιοχές κατανομής του είδους
 
- 22/04/2021 Γνωστοποίηση για ΕΖΔ «Μάμμαρι-Δένεια-CY2000001», «Κοιλάδα Ποταμού Μαρούλλενας-CY2000010» και «Περιοχή Μιτσερού-Αγροκηπιάς-CY2000003»
 
- 19/04/2021 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
 
- 16/04/2021 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Natura 2000
 
- 16/04/2021 3ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο ADAPTtoCLIMATE στις 19 και 20 Απριλίου 2021
 
- 12/04/2021 2η Δημόσια ακρόαση για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Κύπρου για ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές
 
- 06/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΣΑΟΚ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
 
- 02/04/2021 Ανακοίνωση για ανανέωση των πιστοποιητικών καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για το 2021
 
- 02/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων από Ιατρεία
 
- 02/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΩ
 
Αρχείο Ανακοινώσεων