Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


3η Τροποποίηση της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ.03/ 4.1/4.1-4/01/06.2016 - 02/09/2016 10:20:14


Η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Αρ. 03/4.1/4.1-4/01/06.2016 τροποποιείται η παράγραφος 2.4.3 της Πρόσκλησης ως ακολούθως « Η χρηματοδότηση της δράσης 4.3.6 για τα λειτουργικά έξοδα και συντονισμό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της συνολικής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης. »Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat3η Τροποποιηση της 1ης πρόσκλησης ΤΟΔΑ _final.pdf

DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ