Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος "Θαλασσα" 2014-2020 - 03/07/2015 12:43:36


Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θάλασσα" 2014-2020 εγκρίθηκε με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2015/4605 στις 2 Ιουλίου 2015.
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ