Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


5.4 - Σχέδιο για Επενδύσεις στον τομέα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας - 1η ΠρόσκλησηΤο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου.

Στόχος του Σχεδίου είναι η χρηματοδότηση έργων για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με τη δημιουργία νέων ή την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεταποίησης, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώσεις, συνεταιρισμοί ή άλλες οργανώσεις που
Α) είναι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας ή /και
Β) δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της επεξεργασίας ιχθύων (π.χ απεντέρωση, απολέπιση, φιλετοποίηση ή/και
Γ) δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της παραγωγής καπνιστών, αλατισμένων και μαριναρισμένων ιχθυοπροϊόντων

Τα έργα υλοποίησης θα πρέπει να εντάσσονται σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις.
Δράση 5.4.1 Επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των αποβλήτων (άρθρο 69.1.α)
Δράση 5.4.2 Επενδύσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και τις συνθήκες εργασίας (άρθρο 69.1.β)
Δράση 5.4.5 Επενδύσεις που έχουν σχέση με τη μεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας δυνάμει των άρθρων 6 και 7 του Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 834/2007 (άρθρο 69.1.ε)
Δράση 5.4.6 Επενδύσεις που οδηγούν στη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών, ή νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης (άρθρο 69.1.στ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: €500.000. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της ΕΕ κατά 75% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 25%.

Με το τέλος της πρόσκλησης, όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο Σχέδιο και έχουν λάβει θετική αξιολόγηση θα βαθμολογούνται και θα προωθούνται για έγκριση, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €20.000 και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά τις €350.000. Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% (δημόσια δαπάνη) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Για άλλες επιχειρήσεις το ποσοστό χρηματοδότησης (δημόσια δαπάνη) μειώνεται στο 30%.Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης ισχύει η αναδρομικότητα των δαπανών και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2020. Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως πριν να διενεργηθεί έλεγχος από τον ΕΦ. Τα έργα που αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να αποσταλούν όλα τα σχετικά με την πληρωμή έγγραφα μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

Ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου) και από εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Τρίτη 26 Μαΐου 2020 μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:

Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νικολέτα Βαρνάβα


Τηλ.: 22 807849, Φαξ: 22 423293, Email: nvarnava@dfmr.moa.gov.cy


ocx ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 23 KB)
Παράρτημα 1_Αιτηση corrected.doc (Μέγεθος Αρχείου: 287 KB)
Παράρτημα 2_Υπευθυνη Δηλωση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 167 KB)
Παράρτημα 3_Νομιμη Εκπροσωπηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 156 KB)
Παράρτημα 4_Βεβαιωση παραλαβης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 148 KB)
Παράρτημα 5α_Προηγ Χρημ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 156 KB)
Παράρτημα 5β_Αναδρομικοτητα ακυρο.doc (Μέγεθος Αρχείου: 153 KB)
Παράρτημα 5β_Παραβασεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 161 KB)
Παράρτημα 6α_ΦΑΕ new version corrected.doc (Μέγεθος Αρχείου: 296 KB)
Παράρτημα 6β_Βιωσιμοτητα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 188 KB)
Παράρτημα 7α_Αξιολογηση Φαση 1.doc (Μέγεθος Αρχείου: 161 KB)
Παράρτημα 7β_Εγκριση Απορριψη Φαση 2.doc (Μέγεθος Αρχείου: 178 KB)
Παράρτημα 8_Συμφωνια corrected.doc (Μέγεθος Αρχείου: 250 KB)
Παράρτημα 9_Αίτημα Καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 166 KB)
Παράρτημα 10_Έντυπο Επιτόπιας Επαλήθευσης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 170 KB)
Παράρτημα 11_Έντυπο Διοικητικής Επαλήθευσης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 168 KB)
ocx Παράρτημα 11α_ΚατΕλέγχου_ΑίτημαΚαταβολήςΧορηγίας.docx (Μέγεθος Αρχείου: 110 KB)
Παράρτημα 12_Απόφαση Καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 164 KB)
Παράρτημα 13_Τροποποίηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 162 KB)
Παραρτημα 14_Κατηγορίες Επενδύσεων.doc (Μέγεθος Αρχείου: 227 KB)
Παράρτημα 15_Δημοσιότητα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 239 KB)
Παράρτημα 16_Ενστάσεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 68 KB)
Παράρτημα 17_Περιβαλλοντικη Νομοθεσια.doc (Μέγεθος Αρχείου: 41 KB)
Παράρτημα 18.doc (Μέγεθος Αρχείου: 66 KB)
lsx Πίνακας επενδύσεων για το Αιτημα Καταβολής Χορηγίας.xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 14 KB)
Πινακας Επενδυσεων.xls (Μέγεθος Αρχείου: 144 KB)
lsx Προβληματική επιχείρηση_υπολογισμός.xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 23 KB)
Οδηγος 5.4 μεταποιηση φιναλ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 663 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ